Databehandleraftale klar til GDPR

Mar 1

Databehandleraftale klar til GDPR

Som du sikkert allerede ved, så skærper EU kravene til sikring af persondata pr. 25. maj 2018 med ikrafttrædelsen af EU persondataforordningen, i daglig tale også omtalt som GDPR. Det fulde navn er

“EU forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)”

Databehandleraftale bliver et krav med GDPR

Allerede i efteråret udgav vi i en blogpost lidt om, hvordan processer og sikkerhedsforanstaltninger i Penneo lever op til den nye GDPR. Men der skal mere til end blot IT-processer og sikkerhedsforanstaltninger, hvis man vil overholde GDPR. Det afgørende element er en såkaldt databehandleraftale (herefter “DPA” efter det engelske begreb “Data Processing Agreement”), der regulerer den databehandling Penneo foretager, hver gang du og din virksomhed sender noget til digital signatur med Penneo.

I løbet af det sidste år har vi fået udarbejdet en Penneo-specifik DPA, som vi nu sender til alle vores kunder. DPA’en er udarbejdet i tæt samarbejde med nogle af landets førende juridiske sikkerhedseksperter, og den er relateret helt specifikt til, hvordan Penneo servicen fungerer, samtidig med at den præciserer de forpligtelser, som vi hver især har i henhold til GDPR.

Databehandleraftale og samhandelsaftale under ét

I tilknytning til den nye DPA har vi opdateret vores forretningsbetingelser/vilkår. Faktisk har vi forfattet en decideret samhandelsaftale, som er mere enkel i sin opbygning og sprog og som i bedre grad beskriver, dokumenterer og understøtter den service, som vi leverer til Jer. Rent juridisk og praktisk er den “business as usual”, og I kan fortsætte med at bruge Penneo, som I hele tiden har gjort det.

DPA’en og samhandelsaftalen er sammenskrevet til ét dokument, som I kun skal underskrive én gang.

Ny databehandler aftale på vej til dig og din virksomhed

Indenfor de kommende uger begynder vi at sende det nye aftaledokument ud, og det kommer også til at lande hos Jer. Der er mere end 1.000 Penneo kunder, som skal igennem møllen, så vi må tage dem lidt i etaper. Men fortvivl ikke, den nye aftale skal nok dukke op.

Aftalen sendes til den e-mail adresse, som vi har registeret i vores system som Jeres elektroniske faktura-adresse. Når e-mailen lander, bedes I videresende den til rette person, som så skal signere den digitalt, på vegne af Jeres virksomhed.

Deadline for accept og signatur er 2.april 2018.

Vi glæder os enormt over at have Jer ombord som kunder i Penneo, og vi glæder os til fortsat at behandle og passe på Jeres data. Nu også helt i tråd med GDPR.

Har du spørgsmål til den nye databehandleraftale kontakt vores jurist Christian Trolle