Penneo udfaser CPR-validering

Sep 28

Penneo udfaser CPR-validering

Penneo udfaser CPR-validering pr. 1. April 2019

Vi er igang med en grundig hovedrengøring i vores systemer, sådan vi kan gøre oplevelsen ved at bruge Penneo endnu bedre og mere strømlinet. Det betyder desværre også, at vi bliver nødt til at skille os af med features og services.

Hvad kommer der til at ske?

Penneo begynder udfasning af CPR-valideringsservicen 1. Oktober 2018. Det betyder at vi lukker for nye kunder til servicen. Vi vil fortsat drifte og supportere servicen frem til 1. April 2019, hvorefter servicen endelig vil blive afviklet.

Hvorfor?

Vi har gennem den seneste tid evalueret på CPR-valideringsservice og konkluderet, at den som service har bevæget sig for langt væk fra vores kerneprodukt og det vi er rigtig gode til.

Vi har således besluttet at afvikle dette produkt i dets nuværende form og delvist erstatte den med nye og fremtidssikrede services. Dette gør vi for at garantere vore kunder en bæredygtig og skalerbar løsning fremadrettet.

Hvordan kommer vi videre?

Vi har flere alternative produkter der kan løse jeres use-case, afhængig af hvad I anvender CPR-validering til i dag:

Du anvender i dag CPR-validering til at hvidvask-validere dine kunder i stedet for/i kombination med at bede dem om at indskanne og sende deres identitetsdokumenter
Du anvender CPR-validering som et slags “login” i et online flow på din hjemmeside, hvor du senere i processen beder personen om at underskrive en aftale
Du anvender CPR-validering til at udhente adresser fra CPR registeret
Andre scenarier

Nedenfor har vi prøvet at skitsere de alternative løsninger vi kan tilbyde jer, på baggrund af jeres use-case:

Med vores blanketløsning er det muligt at lave digitale blanketter som kan udfyldes og underskrives via et simpelt link. Men denne løsning er det muligt at opsætte en hvidvaskblanket der kan udfyldes af jeres kunder med de relevante information. Blanketten underskrives derefter med NemID, og i denne process valideres det CPR nummer der indtastes af kunden i blanketten imod identiteten i NemID’et, akkurat som CPR-validering gør i dag. Forskellen vil være, at kundens indtastede adresse ikke hentes fra CPR registeret, men indtastes direkte af kunden. Det er muligt at bede kunden vedhæfte scan af pas/kørekort/sygesikringskort i processen for at sikre valideringen yderligere.
Kontakt salg: Tlf.: +45 71 99 98 93

I dette tilfælde anbefaler vi at I fjerner CPR-valideringen og ændrer jeres flow lidt. Hvis I laver kontrakten på forkant kan I gøre denne betinget af, at kunden lever op til diverse krav I måtte have for at kunne levere ydelsen/produktet. Ved at aktivere CPR-check i underskriftsprocessen vil I have et valideret CPR nummer når en succesfuld underskrift foreligger.

Vi anbefaler at I anvender CPR registerets API direkte hvis I ønsker at lave adresseopslag. Det er ikke en service vi kommer til at tilbyde i fremtiden.

Hvis I mener at jeres use case ikke matcher et af de 3 ovenstående er I meget velkomne til at tage fat i os.