I 2014 offentliggjorde Europa-Kommissionen eIDAS-forordningen, der gør digitale signaturer lovlige i alle EU-lande.

Denne artikel belyser virkningen af eIDAS og undersøger de nyligt foreslåede ændringer af forordningen.

Hvad er eIDAS?
Hvad er eIDAS-forordningens fordele?
Hvad er de nyligt foreslåede ændringer af eIDAS-forordningen?
Er digitale signaturer oprettet med Penneo i overensstemmelse med eIDAS-forordningen?

 

Hvad er eIDAS?

eIDAS er en forordning om elektronisk eID og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked. Tillidstjenester omfatter elektroniske signaturer, elektroniske segl, tidsstempler, elektroniske registrerede leveringstjenester og webstedsautentifikationstjenester.

eIDAS-forordningen sikrer, at medlemsstaterne anerkender hinandens elektroniske identifikationsordninger og giver elektroniske signaturer samme juridiske status som deres håndskrevne modparter.

eIDAS gælder for alle 27 medlemsstater og har forrang for national lovgivning. På grund af sin EØS-relevans har Norge, Liechtenstein og Island også gjort eIDAS tilfredse med deres nationale lovgivning.

Takket være eIDAS kan europæiske virksomheder og borgere nu bruge elektroniske signaturer og elektronisk identifikation til at drive forretning og få adgang til onlinetjenester på en hurtigere og sikrere måde i hele EU.

 

Hvad er fordelene ved eIDAS-forordningen?

Udover at gøre elektroniske interaktioner sikrere, hjælper eIDAS virksomheder med at fremskynde processer, reducere omkostningerne og øge overskuddet. Forordningen spiller også en afgørende rolle i forbedringen af EUs konkurrenceevne på verdensplan.

1. Tidsbesparelser

Da digitale signaturer nu er lovlige i alle EU-lande, behøver virksomheder, der gennemfører grænseoverskridende transaktioner, ikke længere at indsamle deres kunders håndskrevne underskrifter.

Derfor kan virksomheder eliminere tidskrævende opgaver forbundet med signeringsprocesser, såsom udskrivning af dokumenter eller organisering af personlige klientmøder.

Desuden kan kunderne i virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, nu bruge deres nationale eID’er til at bevise deres identitet. Derfor kan bankerne spare tid på at verificere kundernes identitent, når de åbner bankkontoer.

2. Reducerede omkostninger

Ved at eliminere behovet for personlige møder, udskrivning og scanning af dokumenter reducerer eIDAS også omkostningerne forbundet med disse processer.

Takket være forordningen kan virksomhederne nu levere de samme sikre tjenester af høj kvalitet med lavere omkostninger.

3. Øget overskud og bedre kundeoplevelse

EU-dækkende accept af anmeldte nationale elektroniske identifikationsordninger gør det lettere og sikrere at levere onlinetjenester og -produkter til kunder fra andre EU-lande.

Dette hjælper virksomheder med at øge deres kundebase og forbedre kundeoplevelsen via praktiske og sikre elektroniske interaktioner.

 

Hvad er de nyligt foreslåede ændringer af eIDAS-forordningen?

Indtil videre har 14 EU-lande meddelt elektroniske identifikationsordninger, hvilket betyder, at kun 59% af EU-borgere har adgang til et pålideligt og sikkert eID. Desuden er den grænseoverskridende adgang til offentlige og private onlinetjenester begrænset på grund af lovgivningsmæssige og tekniske udfordringer.

Derfor offentliggjorde EU-Kommissionen i juni 2021 et forslag om at ændre eIDAS-forordningen.

Forslaget kræver, at alle EU-lande anmelder mindst én elektroniske identifikationsordninger og udsteder europæiske digitale ID-tegnebøger baseret på fælles tekniske standarder.

Alle EU-borgere vil kunne downloade de europæiske digitale ID-tegnebøger på deres smartphones, bærbare computere eller tablets og bruge den til at gemme officielle dokumenter og identificere sig elektronisk i et hvilket som helst EU-medlemsland.

Disse foreslåede ændringer af eIDAS vil gøre det lettere og mere sikkert at få adgang til offentlige og private onlinetjenester i hele Europa.

Tidsmæssigt sigter EU-Kommissionen mod at offentliggøre den aftalte tekniske ramme i oktober 2022. Bagefter kan pilotprojekter starte.

 

Er digitale signaturer oprettet med Penneo i overensstemmelse med eIDAS-forordningen?

Digitale signaturer oprettet med Penneo Sign opfylder eIDAS-kravene til avancerede elektroniske signaturer. Det betyder, at de kan identificere underskriveren med sikkerhed og sikre integriteten af det underskrevne dokument. Derfor kan underskrivere ikke afvise gyldige digitale signaturer oprettet med Penneo.

Desuden er Penneo en kvalificeret tillidstjenesteudbyder og er opført på EUs positivlister over tillidstjenesteudbydere.

Kvalificerede elektroniske seglcertifikater knytter det elektroniske dokument til den juridiske enhed, der sendte det, samtidig med at integriteten af dets indhold sikres.

Elektroniske tidsstempler binder dokumentet til det tidspunkt, hvor det blev underskrevet. Derfor kan de bevise, at den underskrevne fil eksisterede på det pågældende tidspunkt .

Vores digitale signaturer er baseret på PAdES. PAdES-LTV (langsigtet validering) giver dig mulighed for at verificere de digitale signaturer når som helst i fremtiden. Derfor kan gyldigheden af dokumenter underskrevet med Penneo kontrolleres mange årtier efter underskrivelsen.

For at validere underskrifter lavet med Penneo kan du bruge en PDF-læser, Penneo Validator eller EU Validator.

Penneo understøtter oprettelsen af digitale signaturer ved hjælp af følgende digitale ID’er: NemID, MitID, BankID Norge, BankID Sverige, itsme®, BankID Finland og Mobiilivarmenne.

Få en gratis prøveversion af Penneo Sign, og begynd at oprette digitale signaturer i overensstemmelse med eIDAS i dag!

 

 

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

Know Your Customer (KYC)

KYC (Know Your Customer): Kend din kunde-regler

Online contract signing

Digital underskrift af aftaler med MitID

Sign PDFs online

Sådan underskriver du PDF-dokumenter digitalt