I 2014 offentliggjorde Europa-Kommissionen eIDAS-forordningen, der gør digitale signaturer lovlige i alle EU-lande.

Denne artikel belyser virkningen af eIDAS og undersøger de nyligt foreslåede ændringer af forordningen.

Hvad er eIDAS?
Hvad er eIDAS-forordningens fordele?
Hvad er de nyligt foreslåede ændringer af eIDAS-forordningen?
Er digitale signaturer oprettet med Penneo i overensstemmelse med eIDAS-forordningen?

 

Hvad er eIDAS?

eIDAS er en forordning om elektronisk eID og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked. Tillidstjenester omfatter elektroniske signaturer, elektroniske segl, tidsstempler, elektroniske registrerede leveringstjenester og webstedsautentifikationstjenester.

eIDAS-forordningen gør digitale signaturer lovlige i alle EU-lande og sikrer, at medlemsstaterne anerkender hinandens elektroniske identifikationsordninger.

eIDAS gælder for alle 27 medlemsstater og har forrang for national lovgivning. På grund af sin EØS-relevans har Norge, Liechtenstein og Island også gjort eIDAS tilfredse med deres nationale lovgivning.

Takket være eIDAS kan europæiske virksomheder og borgere nu bruge elektroniske signaturer og elektronisk identifikation til at drive forretning og få adgang til onlinetjenester på en hurtigere og sikrere måde i hele EU.

 

Hvad er fordelene ved eIDAS-forordningen?

Udover at gøre elektroniske interaktioner sikrere, hjælper eIDAS virksomheder med at fremskynde processer, reducere omkostningerne og øge overskuddet. Forordningen spiller også en afgørende rolle i forbedringen af EUs konkurrenceevne på verdensplan.

1. Tidsbesparelser

Da digitale signaturer nu er lovlige i alle EU-lande, behøver virksomheder, der gennemfører grænseoverskridende transaktioner, ikke længere at indsamle deres kunders håndskrevne underskrifter.

Derfor kan virksomheder eliminere tidskrævende opgaver forbundet med signeringsprocesser, såsom udskrivning af dokumenter eller organisering af personlige klientmøder.

Desuden kan kunderne i virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, nu bruge deres nationale eID’er til at bevise deres identitet. Derfor kan bankerne spare tid på at verificere kundernes identitent, når de åbner bankkontoer.

2. Reducerede omkostninger

Ved at eliminere behovet for personlige møder, udskrivning og scanning af dokumenter reducerer eIDAS også omkostningerne forbundet med disse processer.

Takket være forordningen kan virksomhederne nu levere de samme sikre tjenester af høj kvalitet med lavere omkostninger.

3. Øget overskud og bedre kundeoplevelse

EU-dækkende accept af anmeldte nationale elektroniske identifikationsordninger gør det lettere og sikrere at levere onlinetjenester og -produkter til kunder fra andre EU-lande.

Dette hjælper virksomheder med at øge deres kundebase og forbedre kundeoplevelsen via praktiske og sikre elektroniske interaktioner.

 

Hvad er de nyligt foreslåede ændringer af eIDAS-forordningen?

Indtil videre har 14 EU-lande meddelt elektroniske identifikationsordninger, hvilket betyder, at kun 59% af EU-borgere har adgang til et pålideligt og sikkert eID. Desuden er den grænseoverskridende adgang til offentlige og private onlinetjenester begrænset på grund af lovgivningsmæssige og tekniske udfordringer.

Derfor offentliggjorde EU-Kommissionen i juni 2021 et forslag om at ændre eIDAS-forordningen.

Forslaget kræver, at alle EU-lande anmelder mindst én elektroniske identifikationsordninger og udsteder europæiske digitale ID-tegnebøger baseret på fælles tekniske standarder.

Alle EU-borgere vil kunne downloade de europæiske digitale ID-tegnebøger på deres smartphones, bærbare computere eller tablets og bruge den til at gemme officielle dokumenter og identificere sig elektronisk i et hvilket som helst EU-medlemsland.

Disse foreslåede ændringer af eIDAS vil gøre det lettere og mere sikkert at få adgang til offentlige og private onlinetjenester i hele Europa.

Tidsmæssigt sigter EU-Kommissionen mod at offentliggøre den aftalte tekniske ramme i oktober 2022. Bagefter kan pilotprojekter starte.

 

Er digitale signaturer oprettet med Penneo i overensstemmelse med eIDAS-forordningen?

Digitale signaturer oprettet med Penneo Sign opfylder eIDAS-kravene til avancerede elektroniske signaturer. Det betyder, at de kan identificere underskriveren med sikkerhed og sikre integriteten af det underskrevne dokument. Derfor kan underskrivere ikke afvise gyldige digitale signaturer oprettet med Penneo.

Desuden er Penneo en kvalificeret tillidstjenesteudbyder og er opført på EUs positivlister over tillidstjenesteudbydere.

Kvalificerede elektroniske seglcertifikater knytter det elektroniske dokument til den juridiske enhed, der sendte det, samtidig med at integriteten af dets indhold sikres.

Elektroniske tidsstempler binder dokumentet til det tidspunkt, hvor det blev underskrevet. Derfor kan de bevise, at den underskrevne fil eksisterede på det pågældende tidspunkt .

Penneos elektroniske signaturer og segl er baseret på XAdES- og PAdES-standarder. Det er to af ETSI-standarderne, som avancerede elektroniske signaturer skal baseres på i henhold til EU-kommissionens gennemførelsesbeslutning 2015/1506. Signaturerne er således gyldige og anerkendte i hele EU. PAdES & XAdES – LTV (Long-Term Validation) giver dig mulighed for at verificere de digitale signaturer til enhver tid i fremtiden. Derfor kan gyldigheden af ​​dokumenter, der er underskrevet med Penneo, kontrolleres mange årtier efter underskrivelsen.

For at verificere underskrifter lavet med Penneo kan du bruge Penneos Validator, EUs DSS Validator eller Adobe Reader.

Penneo understøtter oprettelsen af digitale signaturer ved hjælp af følgende digitale ID’er: MitID, BankID Norge, BankID Sverige, itsme®, BankID Finland og Mobiilivarmenne.

Det siger andre danske virksomheder om Penneo Sign

Vi synes Penneo er brugervenlig. Onboarding-processen har været super professionel, imødekommende og brugerorienteret.

– Henrik Øgaard, Senior projektleder hos Coop

Coop

Vi får ofte de underskrevne dokumenter sendt tilbage indenfor en time. Alt i alt var Penneos implementering yderst gavnlig for RSM Plus.

– Anja Relund Mikkelsen, CaseWare-konsulent hos RSM Plus

RSM Plus

Vi har over 3000 kontrakter, der skal underskrives hver måned. Med Penneos digitale underskrift, har vi formået at spare 385 timers arbejde om måneden.

– Thomas B. Skræddergaard, IT-chef hos DEAS

DEAS

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

Kontroller i et hvidvaskprogram

Sådan fungerer kontroller i et hvidvaskprogram

9 expert tips for picking the perfect KYC solution

9 eksperttips til hvordan du vælger den optimale KYC-løsning

AML risk assessment

Vurdering af virksomhedens risiko for hvidvask og terrorfinansiering