Hvidvaskloven har til formål at forhindre hvidvask af sorte penge og finansiering af terrorisme. Ifølge hvidvaskloven skal virksomheder gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer for de kundeforhold, hvor de vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

Skærpede krav til kundekendskabsprocedurer

I de tilfælde, hvor der foreligger en høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering, skal virksomheden gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer efter hvidvasklovens §17. De skærpede kundekendskabsprocedurer skal omfatte følgende:

 • Indhentelse af yderligere oplysninger om kunden og de reelle ejere
 • Indhentelse af yderligere oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed
 • Indhentelse af godkendelse ved etablering eller videreførelse af forretningsforbindelser hos virksomhedens hvidvaskansvarlige
 • Indhentelse af oplysninger om midlernes oprindelse og kilden til kundens og den reelle ejers formue
 • Skærpet overvågning af forretningsforbindelsen med kunden ved at øge antallet og hyppigheden af kontroller og ved at udvælge transaktionsmønstre, der kræver nøjere undersøgelse

 

Eksempler på kunder, der udgør en øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme

Her er eksempler på kunder, der generelt udgør en øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Kunder som er politisk eksponerede personer (herunder nærtstående familiemedlemmer eller nære samarbejdspartnere til en PEP)

Politisk eksponerede personer er fysiske personer, der har eller har haft en fremtrædende offentlig funktion inden for de seneste år (f.eks. regeringschef, parlamentsmedlem, ambassadør, medlem af forfatningsdomstolen, direktør i en international organisation). PEP’er udgør en øget risiko for hvidvask, fordi de kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption.

Nærtstående familiemedlemmer eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person skal behandles efter samme regler som PEP’er.

Kunder, der har hjemsted i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande

Forpligtede enheder skal gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvis kunden har hjemsted i et tredjeland, der ikke har effektive ordninger til at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De lande, der har strategiske mangler i forhold til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, er opført på EU’s liste over højrisikotredjelande.

Andre kunder, der udgør en øget risiko omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Kunder, der har forbindelse til en sektor, der er forbundet med høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering
 • Virksomheder, der har unødvendigt komplekse eller ulogisk ejerstrukturer
 • Kunder, der foretager transaktioner, der er komplekse, usædvanligt store eller har et usædvanligt mønster
 • Respondenter beliggende i et land udenfor EU/EØS (i tilfælde af korrespondentforbindelser)
 • Selskaber, som har nominee-aktionærer eller ihændehaveraktier
 • Kontantbaserede virksomheder

 

Hvorfor er det vigtigt at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer ved højrisikokunder?

Først og fremmest skal virksomheder gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer ved højrisikokunder for at opfylde deres juridiske forpligtelser. Manglende overholdelse kan resultere i alvorlige sanktioner.

For det andet hjælper skærpede kundekendskabsprocedurer dig med at beskytte din virksomhed mod risikoen for at blive brugt til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Dette er især vigtigt, da hvidvaskskandaler fører negative konsekvenser for en virksomheds omdømme og økonomi.

 

Tjekliste for skærpede kundekendskabsprocedurer

Virksomheder skal gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, før de etablerer en forretningsforbindelse med en højrisikokunde, samt når en eksisterende kundes risikoniveau ændrer sig fra lav eller standard til høj.

Denne tjekliste beskriver de skærpede kundekendskabsprocedurer, som virksomheder skal anvende:

 • Indhent yderligere oplysninger om kunden og kundens reelle ejere (f.eks. oplysninger om kundens adresse eller fødested, oplysninger om kundens forretningsaktiviteter, yderligere oplysninger om kundens reelle ejere osv.)
 • Indhent yderligere oplysninger om kundens formål og tilsigtede beskaffenhed med forretningsforbindelsen (f.eks. antallet, størrelsen og hyppigheden af ​​transaktioner, som kunden forventer at udføre gennem hele forretningsforbindelsen, midlernes destination og formål osv.)
 • Kontrollér kundens og kundens reelle ejeres oplysninger hos flere uafhængige og pålidelige kilder (f.eks. pas, opslag i CVR, opslag i CPR, udskrift fra SKAT osv.)
 • Gennemfør kundekendskabsprocedurer oftere i løbet af kundeforholdet
 • Løbende gennemgå kundens transaktioner gennem hele forretningsforbindelsen
 • Indhent den øverste ledelses godkendelse ved etablering eller fortsættelse af kundeforholdet
 • Kræv, at første betaling sker fra en bankkonto i kundens navn

 

Hvordan kan Penneo KYC hjælpe dig med at opnå kundekendskab?

Penneo KYC er en digital løsning, der gør det muligt for virksomheder at automatisere deres kundekendskabsprocedurer. Med Penneo KYC kan du spare tid, opfylde dine juridiske forpligtelser og give dine kunder en bedre oplevelse.

Vores software er designet til at hjælpe dig med at opfylde kravene i hvidvaskloven. Her er hvordan Penneo KYC kan gøre dit liv lettere:

Guidet risikovurdering: Løsningen hjælper dig med at vurdere hver enkelt kundes risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Screening mod PEP- og sanktionslister: Vores platform screener dagligt dine kunder og deres reelle ejere mod sanktions- og PEP-lister og giver dig besked om eventuelle ændringer.

Indhent oplysninger og dokumenter: Penneo KYC gør det nemmere for dine kunder at give dig de oplysninger og dokumenter, der kræves i KYC-processen. Du kan vælge de dokumenter, du har brug for, og sende anmodningen. Kunden kan opfylde din anmodning fra enhver enhed, når det passer dem.

Kryptering: Alle data i Penneo KYC er krypteret for at beskytte dine kunders personlige oplysninger og dokumenter.

Compliance: Alle trin i KYC-processen registreres i en revisionslog, som du kan bruge som bevis for overholdelse af hvidvaskloven i tilfælde af kontrol fra myndighederne.

Gem alle KYC-dokumenter ét sted: KYC-dokumentation er gemt i Penneo KYC, så du nemt kan få adgang til og hente det, når du har brug for det.

Reducer manuel dataindtastning: Penneo KYC har integrationer med populære værktøjer, såsom Ratios, Visma e-conomic og Abakion Legal, hvilket gør det nemt at sende data mellem forskellige platforme.

Som du kan se, behøver kundekendskabsprocedurer ikke at være en kompliceret opgave. Med et værktøj som Penneo KYC er det nemt at sikre overholdelse af hvidvaskloven!

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

AML risk assessment

Vurdering af virksomhedens risiko for hvidvask og terrorfinansiering

KYC verification

Digital KYC: Sådan optimerer I jeres kundekendskabsprocedurer

Signing audit reports digitally

Digital signering af revisionspåtegninger i Danmark