Er digitale signaturer juridisk bindende?

Digitale signaturer er den mest avancerede og sikre type elektronisk signatur, men hvor gyldig og anderkendt er den?
Hos Penneo, er det et must at være kompatibel med lovgivningen.

Den juridiske virkning af elektroniske signaturer

En elektronisk signatur refererer generelt til enhver elektronisk proces, der angiver accept af en aftale eller et dokument. En digital signatur, også kendt som en avanceret eller kvalificeret e-signatur, referer til en bestemt type elektronisk signatur. Digitale signaturer bruger et certifikatbaseret digitalt ID til at autentificere signaturernes identitet og deonstrere tegn på underskrift ved at binde hver signatur til dokumentet med kryptering.

En digital signatur har samme gyldighed som en traditionel signatur sat med pen på papir. EIDAS-forordningen Artikel 25 indeholder et decideret forbud imod diskrimination af aftaler, der er indgået digitalt. Det er med andre ord i modstrid med lovgivningen, hvis man som virksomhed eller myndighed måtte nægte at acceptere eller anerkende aftaledokumenter, alene med den begrundelse, at de er signeret digitalt.

 

Regulatoriske rammer

Digitale signaturer er lovlige, pålidelige og håndhævelige i næsten alle industrialiserede lande rundt omkring i verden og anvendes aktivt i Europa. Penneo støtter de fleste lovkrav i EU og Norge. For de fleste forretnings- og forbrugstransaktioner er en standard elektronisk signatur tilstrækkelig; andre transaktioner - som følge af en national lovgivning - kan kræve digital (avanceret eller kvalificeret elektronisk) underskrift.

Europæiske Union

  • I EU trådte forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (eIDAS-forordningen) i kraft i juli 2016 og etablerede en konsekvent retlig ramme for anerkendelse af elektroniske signaturer i hele EU. eIDAS gør enhver form for e-signatur lovlig og fuldbyrdes, men kun kvalificerede elektroniske signaturer har samme status som en underskrift placeret med pen på papir. Penneos digitale signaturer er i overensstemmelse med eIDAS tekniske standarder for elektroniske signaturer. Lær mere om eIDAS.

Skandinavien

  • Penneo støtter nationale digitale certifikatbaserede signaturer med Norsk BankID, Svensk BankID og Dansk NemID. Videre overholdes lovkravene for avancerede elektroniske signaturer i Danmark og Sverige samt på kvalificerede elektroniske signaturer i Norge. BankID opfylder det højeste sikkerhedsniveau for elektronisk signering (niveau 4) for elektronisk ID i Norge.
  • Danmark og Sverige, som EU-medlemsstat, følger eIDAS-forskrifterne vedrørende den elektroniske signaturers retsvirkning. Norge følger loven om gennemførelse af EU-forordningen om elektroniske identifikations- og tillidstjenester til elektroniske transaktioner i det indre marked (lov om elektroniske tillidstjenester), som implementerer eIDAS i Norge. Læs mere om Loven om elektroniske tillidstjenester her.

Andre europæiske lande

  • Penneo hjælper dig med at overholde de regionale og industrielle lovkrav. Når vi implementerer vores digitale dokumentløsning i et nyt land, sikrer vi os, at vi overholder lokale love, retlige standarder og lovkrav.

 

Know-Your-Customer

Processen med Know-Your-Customer (KYC) vedrører, hvad virksomhederne gør for at verificere deres kunders identitet. Mange virksomheder, der er omfattet af EU's hvidvaskningsdirektiv, begynder deres KYC-procedurer ved at indsamle grundlæggende data og oplysninger om deres kunder, ofte ved at anmode om scannede kopier af pas, kørekort eller lignende ID'er. Dette er besværligt, tidskrævende og usikkert. Penneos løsning giver dig mulighed for at håndtere alt dette ved at lade kunderne identificere med deres nationale digitale ID'er direkte fra sin computer eller smartphone og samtidig overholde Know-Your-Customer (KYC) og Hvidvaskloven (AML)

For at lære mere om KYC, klik her

 

Kommunikation omkring digital signatur

Hos Penneo opfordrer vi vores kunder til at være transparente omkring bestræbelserne de laver med hensyn til compliance og sikkerhed. Samarbejde med virksomheder der arbejder med høje standarder udviser troværdig ansvarlighed som virksomhed.

Klik her for at lære mere om det.