Penneo sigter efter at opnå jeres tillid

Det som  vi leverer til vores kunder, er ikke kun software der administrerer digitale underskriftsprocesser og dokumenter. Penneo er en løsning der trygt håndterer nogle af de mest kritiske aspekter af virksomheder.

Vi stræber efter at sørge for fuld overensstemmelse med gældende lovgivning og at udbyde sikkerhed i vores tjenester for at imødekomme vores kunders forventninger dag for dag. Sådan optjener og bevarer vi vores vigtigste aktiv jeres tillid.

Tillid og Gennemsigtighed
Hvordan Penneo forbedre din digitale oplevelse

Compliance

Overholdelse af international lovgivning og sikkerhedsstandarder er grundlaget for vores prioriterings pyramide, og vi er forpligtet til at holde vores politik og praksis ajour med de seneste nyheder i det globale juridiske landskab.

Read more about COMPLIANCE

Lov /Legalitet

Da en underskrift med Penneo er lige så bindende som en underskrift skrevet analogisk med blæk på papir, kan man bruge det som et godkendelsesbevis, dataintegritet og Ikke-afvisning af elektronisk underskrevne dokumenter.

Read more about LOV /LEGALITET

Privatliv

Hver gang  personoplysninger er involveret i en handling, er det, der i sidste ende gør forskellen, niveauet for beskyttelse, der garanteres for folks privatliv. Hos Penneo prioriterer vi  gennemsigtighed og anser det som en nøgleværdi for vores forretning.

Read more about PRIVATLIV

Sikkerhed 

Produkt pålidelighed og it-sikkerhed er måden hvorpå vi opnår vores kunders loyalitet. Med vores risikobaserede tilgang sikrer Penneo forretningskontinuitet og tjenester på højt niveau dagligt.

Read more about SIKKERHED 

Hos Penneo er vi overbevist om, at digitalisering og gennemsigtighed nødvendigvis skal rejse langs to parallelle stier. I dag handler digital underskrift ikke kun om selve underskriften, men mere om alt, hvad det indebærer: teknisk sikkerhed, at opfylde juridiske krav, beskyttelse af personoplysninger, korrekt opbevaring og deling af forretningsdokumenter og sidst, men ikke mindst, overordnet overholdelse med gældende lovgivning.

Det er tid til at drage fordel af grænseoverskridende forretningsmuligheder og samtidig øge effektiviteten og sikkerheden i din virksomhed.

Penneos strategiske mål kan sammenfattes som følger:

  • At sikrer fortrolighed og sikkerhed for kundedata
  • At levere underskrevne dokumenter med verificerbare egenskaber som f.eks

    • identiteten af underskriveren(e) kan identificeres unikt (godkendelsebart)
    • underskriveren kan ikke benægte at have underskrevet dokumentet (ikke-afvisning)
    • dokumentet kan ikke ændres uopdaget (Integritet)
  • holde produktets pålidelighed og tilgængelighed så tæt på 100% som muligt
  • opretholde Penneo-tjenester ajour med relevant lovgivning

Hvad vi gør for at nå disse mål:

At overholde lovmæssige krav er vores højeste prioritet

Vores løbende engagement omsætter til en konstant tilpasning af vores aktiviteter for altid at imødekomme kravene i e-signaturlover over hele verden. Penneo er bygget på tillid og er formet til at besvare de nuværende og fremtidige europæiske markedskrav. Vores produkt overholder alle de mest krævende tekniske standarder, der er fastsat i den elektroniske identifikations-, autentificerings- og tillidstjenestes EU-forord n. 910/2014 (eIDAS). Som følge heraf er Penneos digitale signaturer lige så juridisk bindende og gyldige som traditionelle underskrifter placeret med blæk på papir. Både underskriveren og modtageren kan således have mere komfort, tillid og sikkerhed.

At beskytte vores kunder og deres virksomheds privatliv er en afgørende faktor i vores mission

En af Penneos vigtigste opgaver er at sikre, at alle krav, der er angivet i GDPR, der understøtter vores tjenester, er opfyldt og hjælpe dig med at overholde dine overholdelsesforpligtelser. Databeskyttelse er et af emnerne Penneo altid prøver at være på toppen af; med henblik herpå er vores udgangspunkt for alt, hvad vi gør, at anerkende vores ansvar som din pålidelige databehandler og være gennemsigtig over, hvordan data bruges og beskyttes. Vores IT-system gennemgår periodisk revisioner og vurderinger fra tredjepart, og det hostes på lokationer i EU af de markedsledende skyinfrastrukturtjenester Amazon Web Services, et meget sikkert globalt datacenter, der opretholder de højeste niveauer af overholdelse.

Digital identifikation og godkendelse: vores løsning til validering af dine kunders identitet

Alle virksomheder er nødt til at kontrollere identiteten af ​​deres klienter, enten før eller i løbet af den tid, de begynder at handle med dem, sammen med de potentielle risikofaktorer eller ulovlige intentioner for forretningsforholdet. Absolutt sikkerhed om kundernes identifikation er ikke kun foreskrevet i henhold til AML-regler for at minimere risikoen for svig, det er også et grundlæggende behov for hver virksomhed. Sikkerheden ved elektroniske identifikationsordninger er væsentlig i livscyklusen mellem klient og forretning og bliver endnu mere afgørende, når grænseoverskridende elektroniske interaktioner skal finde sted. For at gøre Know-Your-Customer-processer glattere og imødekomme alle dine bekymringer skabte Penneo en solid løsning baseret på identitetsvalidering gennem eID. Penneos KYC-form lader dine kunder håndtere alt ved hjælp af deres nationale digitale ID'er direkte fra deres computer eller smartphone: underskrivere udelukkende identificeres ved hjælp af digitale id'er udstedt af certifikatmyndigheder (CA'er) eller kvalificerede betroede serviceleverandører (TSP'er), hvis kvalificerede status har givet de opfylder sikkerhedskravene, der er fastsat i eIDAS-forordningen. 

Compliance som en mulighed for din virksomhed

Opfyldelse af lovkrav og sikkerhedskrav fører virksomheder til markante resultater med hensyn til kundeloyalitet, tillid og tillid. At gå fra en juridisk byrde til en konkurrencedygtig differentierende udviser et afgørende aspekt, når det drejer sig om at vælge et firma, der skal handle med. På den ene side spreder etablering af compliance som et dagligt mål en dybtgående sikkerhedskultur i virksomheden; derudover viser det gennemsigtighed og hjælper med at opbygge en grundig og varig tillid.

Penneos to-fold tilgang til at sikre sikkerhed på højt niveau

Penneo har til formål at beskytte sine kunder og deres data og understøtter de robuste sikkerhedskrav gennem implementering af en dobbelt strategi, der omfatter underskriftens driftssikkerhed og tekniske sikkerhed. Den første tilgang vedrører sikkerhed inden for værtens databehandling og interne procedurer, og den sikres af tredjepartsrevisionsrapporter, mens underskriftens tekniske sikkerhed vedrører de principper og teknologier, der anvendes til at producere og beskytte vores digitale underskriftsløsning, fra godkendelse til kryptering.

Tredjepartsrevisionsrapporter og overholdelse af de højeste internationale sikkerhedsstandarder

Penneo lever op til den tillid kunder har tiltroet vores tjenester ved at demonstrere en formel forpligtelse over for sikkerhed og at være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vores engagement er ikke begrænset til at opnå certificeringer og forny dem. Det er kernen i vores sikkerhedsstrategi. Penneos løbende investering omfatter revisionstilsyn og overvågningsmekanismer for at sikre den mest avancerede beskyttelse af vores kunder og deres data. Ud over at modtage en årlig sikkerhedsrapport ISAE 3000 er Penneos IT-styring baseret på ISO/IEC 27001 (2013), og vores digitale signaturer er bygget på PAdES og følger de kryptografiske standarder, der er defineret af NIST for at beskytte PII. Penneo administrerer jeres data trygt og i overensstemmelse med de kriterier for Trust Center, der er beskrevet af SOC 2, og værter deres it-systemer og websteder i AWS (Amazon Web Services) på steder i EU (Frankfurt-regionen, Tyskland og Dublin-regionen, Irland).

Troværdighed, bevisværdi, end-to-end kryptering: fordelene ved at implementere vores digitale løsning

Legaliseret og anerkendt som værende af samme værdi, sammenlignet vores modstykke, så giver digitale underskrifter endnu mere pålidelighed med hensyn til sikkerhed og databeskyttelse og gør det muligt for jeres virksomhed at nyde utallige fordele, såsom at reducere spild af ressourcer og tid, automatisering og strømlining af arbejdsgange, der sikrer ægtheden af både underskrifter og dokumenter. Penneo kan hjælpe jer med bedre at forstå, hvordan processen fungerer, op til hvilket omfang den kan håndhæves og hvad jeres virksomhed kan få fra deres daglige brug. Alle dataoverførsler kan være end-to-end krypteret og Penneo beskytter ikke kun integriteten og fortroligheden af dine aftaler, men også de kritiske forretningsmæssige og personlige oplysninger involveret.

Sådan styrker vi organisationer: vores rolle som jeres betroede databehandler og fordelene ved Penneo’s digitale løsninger

Hvis jeres virksomhed indsamler og opbevarer personoplysninger om personer, der befinder sig i EU, betyder det, at I skal opfylde GDPR-kravene og også kunne påvise denne overholdelse. Digitale underskrifter er et vigtigt værktøj til bekvemt at få samtykke, mens de overholder de regler, der er fastsat for det. Vedtagelsen af vores løsning vil gøre det muligt for jeres virksomhed at administrere jeres procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger juridisk. Fra vores side er håndtering og lagring af personoplysninger en uudryddelig del af leveringen af vores softwaretjenester. Men som jeres trofaste databehandler sikrer Penneo sine kunder større magt, bevidsthed og kontrol over indsamling, behandling og lagring af personoplysninger. Vores kunder kan stole på, at Penneo behandler deres dokumenter i overensstemmelse med GDPR og andre relevante regler.

Penneo kan hjælpe jer med at administrere og automatisere de digitale underskriftsprocesser på en hurtig, nem og kompatibel måde. Med en enkel og effektiv løsning kan I konsekvent styrke jeres datasikkerhed og administration af personlige oplysninger, samtidig med at I udstyrer jeres virksomhed med et auditbart og brugervenligt middel til at overholde branchestandarder og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Get started with Penneo today

Try now and get your first signatures for FREE!