Tehosta prosesseja ja luo entistä parempi yhteys asiakkaisiisi

Autamme suomalaisia tilitoimistoja ja tilintarkastajia aikaa vievien prosessien automatisoinnissa. Luo lisäarvoa ja ole luotettava neuvonantaja asiakkaillesi.

Penneo in Finland

Yli 500 taloushallinnon yritystä luottaa Penneoon

Penneo and Finnish Trust Network

Penneo takaa asiakkailleen turvallisen sähköisen tunnistautumisen ja asiakirjojen allekirjoittamisen

Yhä useammat yritykset pyrkivät nykyään digitalisoimaan prosessejaan ja toimintojaan. Suomen hallitus on tunnistanut tarpeen turvalliselle sähköiselle tunnistautumiselle ja luonut Luottamusverkoston (Finnish Trust Network), eli puitteet digitaalisten ratkaisujen kehittämiselle, joiden avulla Suomen kansalaiset ja yritykset voivat tunnistautua turvallisesti verkossa ja suorittaa digitaalisia liiketoimia.

Integraatiomme Luottamusverkoston tunnistusvälityspalveluun helpottaa suomalaisten sähköistä tunnistautumista Penneon kautta, mahdollistaen asiakkaidemme henkilöllisyyden turvallisen todentamisen rahanpesun estämistä tai asiakkaan tuntemista koskevien KYC- ja AML-velvoitteiden mukaisesti, sekä toimeksiantokirjeiden, toimintakertomuksien, tilintarkastuskertomuksien ja muiden dokumenttien allekirjoittamisen digitaalisesti.

Luo yhteys asiakkaisiisi

Penneon avulla pääset eroon paperisten asiakirjojen käytöstä ja vaivalloisesta manuaalisesta työstä. Voit siis keskittyä siihen, millä todella on merkitystä: asiakkaisiisi.

Asiakkaan tunnistaminen ja onboarding
  • Asiakkaan luotettava ja turvallinen tunnistaminen (KYC-menettely)
  • Toimeksiantokirjeiden allekirjoittaminen digitaalisesti
  • Riskiarvio
Asiakirjojen toimitus ja työnkulut
  • Luotettava tarkistusmenettely
  • Mukautettu sähköinen allekirjoitusprosessi
  • Aukoton kirjausketju
Asiakirjojen voimassaolo, arkistointi ja hallinta
  • Asiakirjojen validointi ja salaus
  • Automaattinen tietojen poisto yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti
  • Yhdistä toiminnanohjaus-, ja asiakastietojärjestelmiin sekä kaupparekistereihin

Tutustu ominaisuuksiin

Allekirjoittaminen

Digitaalinen allekirjoitus mahdollistaa useiden asiakirjojen nopean allekirjoittamisen vain yhdellä klikkauksella, sähköistä tunnistautumista koskevan asetuksen (eIDAS) ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Luo parempi kokemus myös asiakkaillesi.

Lue lisää

Automaatio

Automatisoi toistuvat prosessit säästääksesi aikaa ja pienentääksesi kustannuksia. Seuraa asiakirjojen tilaa, ajasta automaattisia muistutuksia ja määrittele sähköisiä allekirjoitusprosesseja.

Integraatiot

Hyödynnä alan työkaluja ja ohjelmistojen integraatiota vähentääksesi tietojen syöttämiseen ja siirtämiseen kuluvaa aikaa lisätäksesi tuottavuutta.
Signing
Automation
Integrations

Tutustu ominaisuuksiin

Penneon avulla voit...

Lisätä tehokkuutta ja pienentää kustannuksia

Automatisoi manuaaliset prosessit muun muassa asiakkaan tunnistamiseen (KYC-menettelyt), sekä tilinpäätöksiin ja suostumusilmoituksiin liittyen. Vapauta aikaa asiakastapaamisiin sekä neuvonta- ja konsultointipalvelujen tarjoamiseen.

Parantaa turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta

Penneo on luotu turvallisuudesta huolehtiville tilintarkastajille ja kirjanpitäjille. Voit saavuttaa mahdollisimman korkean vaatimustenmukaisuuden tason, kun talletat ja hallitset dokumenttejasi Penneon kautta.

Nostaa asiakaskokemuksen seuraavalle tasolle

Myös asiakkaasi hyötyvät Penneosta, kun dokumentteja voi allekirjoittaa mistä vain ja millä tahansa laitteella. He voivat seurata toimeksiantojen edistymistä ja varmistaa, että vaaditut asiakirjat toimitetaan asianomaisille viranomaisille ajoissa.

Kasper from Beierholm
Noin miljoona fyysistä asiakirjaa on nyt saatettu kokonaan digitaaliseen muotoon. Kaksi kolmasosaa asiakkaidemme tilinpäätöksistä luodaanja allekirjoitetaan digitaalisesti.
Kasper Behrens

Beierholm siirtyy digitaalisiin palveluihin Penneon avulla

Beierholm, yksi Tanskan suurimmista kirjanpito- ja tilintarkastusyrityksistä, ottaa kaiken irti yritysprosessien automaatiosta Penneon avulla, liiketoimintansa kaikilla osa-alueilla.

Penneon kanssa toteutetun yhteistyön avulla:

yli 20,000 Beierholmin asiakasta hyödyntää Penneota erilaisiin prosesseihin, kuten onboardingiin ja raportointiin

keskimäärin 1.5 tuntia säästettyä aikaa asiakasta kohden

korkeimmat turvallisuusvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus on saavutettu kaikkialla organisaatiossa