Een digitale handtekening is een soort elektronische handtekening die de identiteit van de ondertekenaar kan verifiëren en de integriteit van ondertekende documenten kan garanderen. Een document ondertekend met een digitale handtekening is juridisch bindend en kan als bewijs worden gebruikt.

De eIDAS-verordening gebruikt de term geavanceerde elektronische handtekeningen om te verwijzen naar digitale handtekeningen. Volgens de verordening moet een digitale handtekening aan de volgende eisen voldoen:

 • deze is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden
 • deze maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren
 • deze komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en
 • deze is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

Om een ​​handtekening te maken die aan deze vereisten voldoet, moet u beschikken over een digitaal certificaat dat is uitgegeven door een verlener van vertrouwensdiensten. Een digitaal certificaat is een elektronisch bestand dat een openbare sleutel aan de eigenaar bindt.

 

Een digitale handtekening maken met itsme®

Om een ​​digitale handtekening met Penneo te maken, moet u een eID gebruiken (bijv. itsme®). Elke itsme® bevat een publiek-privaat sleutelpaar en een digitaal certificaat uitgegeven door een verlener van vertrouwensdiensten.

De private sleutel wordt gebruikt om het document te ondertekenen en moet geheim worden gehouden. De publieke sleutel moet worden gedeeld met de ontvangers, zodat zij de handtekening kunnen valideren. De enige manier om een digitale handtekening te valideren die is gemaakt met de private sleutel van een persoon, is door de overeenkomstige publiek sleutel van dezelfde persoon te gebruiken.

Dit is wat er gebeurt, vanuit technisch oogpunt, wanneer iemand een digitale handtekening maakt met itsme®:

 • Er wordt een hashwaarde van het document op het moment van ondertekening gegenereerd.
 • De hashwaarde van het document wordt vervolgens ondertekend met de private sleutel van de ondertekenaar.
Een digitale handtekening maken

Laten we nu eens kijken hoe het handtekening validatieproces werkt.

 • Er wordt een hashwaarde van het ondertekende document gegenereerd. Een digitale handtekening is alleen geldig als de hashwaarde van het ondertekende document en de hashwaarde van het document op het moment van ondertekening gelijk zijn. Als de twee hashwaarden verschillend zijn, betekent dit dat iemand na ondertekening wijzigingen in het document heeft aangebracht.
 • De digitale handtekening wordt gevalideerd met de publieke sleutel van de ondertekenaar (die is opgenomen in hun digitale certificaat).
Haandtekening validatieproces

Een digitale handtekening is alleen rechtsgeldig wanneer:

 • de publieke sleutel van de ondertekenaar deze valideren kan en;
 • de hashwaarde van het ondertekende document overeenkomt met de hashwaarde van het document op het moment van ondertekening.

 

Het verschil tussen een digitale handtekening en een elektronische handtekening

Een elektronische handtekening wordt gedefinieerd als “gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen”.

Om als digitale handtekeningen te worden beschouwd, moeten elektronische handtekeningen voldoen aan specifieke beveiligingsvereisten die zijn vastgesteld in de eIDAS-verordening.

Kortom, alleen geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen zijn digitale handtekeningen.

 

Zijn digitale handtekeningen legaal in mijn land?

Volgens het eIDAS-verordening zijn digitale handtekeningen net zo juridisch bindend als handgeschreven handtekeningen. Bovendien is het niet toegestaan om een handtekening te discrimineren op grond van het feit dat deze in elektronische vorm is.

Het zijn echter nog steeds enkele uitzonderingen waarbij de wet een handgeschreven handtekening vereist. Deze uitzonderingen verschillen per lidstaat.

In België moeten de volgende documenten ondertekend worden met een handgeschreven handtekening:

 • Contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten
 • Contracten die bij wet de betrokkenheid vereisen van de rechtbanken, overheidsinstanties of beroepen die een openbare dienst uitoefenen (bijvoorbeeld een notaris)
 • Huwelijkscontracten, testamenten, adoptiedocumenten en scheidingspapieren

 

Zijn digitale handtekeningen veilig?

Ja! Met digitale handtekeningen kunt u de identiteit van de ondertekenaars verifiëren, ervoor zorgen dat documenten die u verzendt niet kunnen worden gewijzigd en ervoor zorgen dat de ondertekenaar niet kan ontkennen dat hij deze documenten heeft ondertekend.

 

Wat zijn de voordelen van digitaal ondertekenen?

Naast het bieden van een hoger beveiligingsniveau dan een handgeschreven handtekening, helpt een digitale handtekening u ook:

 • verminder de hoeveelheid handmatig werk bij het voorbereiden, verzenden, ondertekenen en scannen van documenten
 • geen inkt, papier en verzendkosten meer nodig
 • maak het voor uw stakeholders handiger om documenten te ondertekenen

Andere voordelen van digitaal ondertekenen zijn een snellere doorlooptijd van contracten, naleving van wettelijke vereisten en een positieve impact op het milieu.

 

Wanneer kan ik een digitale handtekening gebruiken?

Veel bedrijven gebruiken digitale handtekeningen om de efficiëntie te verbeteren en de gegevensbeveiliging te versterken. Hier zijn enkele voorbeelden van documenten die u digitaal kunt ondertekenen.

 • Jaarverslagen, auditrapporten, opdrachtbrieven, representatiebrieven, mmanagement verklaringen, geheimhoudingsverklaringen en belastingdocumenten
 • Leningsovereenkomsten, hypothecaire lening, bestuurs documenten, verzekeringspolissen, pensioenregelingen, leasecontracten en terugbetalingsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten, koopovereenkomsten en formulieren
 • Arbeidsovereenkomsten en bedrijfsbeleid
 • Documentatie over de algemene vergadering en statuten

 

Een PDF ondertekenen met Penneo

Een PDF ondertekenen met Penneo is snel, veilig en handig. Bekijk hier hoe u met Penneo een digitale handtekening kunt maken.

 

Een digitale handtekening valideren

De belangrijkste reden waarom digitale handtekeningen veiliger zijn dan handgeschreven handtekeningen, is dat ze virtually onmogelijk te vervalsen zijn.

Als u de geldigheid van een digitale handtekening wilt verifiëren, kunt u dit op verschillende manieren doen:

 

Penneo Sign: Gratis starten met digitaal ondertekenen

Penneo Sign is een veilige oplossing voor digitaal ondertekenen die het volgende biedt:

 • Authenticatie: om te verifiëren dat de ondertekenaars daadwerkelijk zijn wie ze zeggen dat ze zijn, gebruikt Penneo digitale ID’s zoals itsme®, MitID, BankID en Mobiilivarmenne.
 • Documentintegriteit: om te voorkomen dat iemand het document wijzigt, genereert Penneo Sign een unieke hashwaarde van elk document op het moment van ondertekening. Deze hashwaarde wordt vervolgens ondertekend met de private sleutel van de ondertekenaar. Wanneer de handtekening wordt gevalideerd met de publieke sleutel van de ondertekenaar, wordt een hashwaarde van het ondertekende document gegenereerd. Als de twee hashwaarden identiek zijn, is het document na ondertekening niet gewijzigd. Aan de andere kant, als de twee hashwaarden verschillend zijn, is de digitale handtekening ongeldig.
 • Onweerlegbaarheid: Bij het ondertekenen van een document via Penneo moeten gebruikers een toestemmingsverklaring accepteren. De verklaring bevat een overzicht van de overeenkomst en maakt deel uit van de ondertekening ervan. Bovendien geeft Penneo elke handtekening een tijdstempel met de datum en tijd van creatie. Hierdoor kan de handtekening niet worden geweigerd.
 • Hoog beveiligingsniveau: Penneo maakt gebruik van encryptie en op rollen gebaseerd toegangsbeheer. Op deze manier hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot gevoelige gegevens en informatie.
 • Integraties met populaire tools en de mogelijkheid om een aangepaste API-integratie te bouwen

We hopen dat u inmiddels overtuigd bent van de vele voordelen van het gebruik van digitale handtekeningen in uw organisatie. Dus wat wacht je nog for?

Vraag een gratis proefperiode aan en start met digitaal ondertekenen.

 

 

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

9 expert tips for picking the perfect KYC solution

9 tips van experts voor het kiezen van de perfecte KYC-oplossing

Laurent from Penneo

De impact van toenemende regelgeving op Accountants en Belastingadviseurs

Laurent S.

De werkcultuur van tegenwoordig