«Etter at vi begynte å bruke Penneo, har behandlingstiden for avtaler blitt forbedret betydelig, og vi får ofte de signerte dokumentene tilbake i løpet av en time. Alt i alt var implementeringen av Penneo svært gunstig for RSM Plus.» – Anja Relund Mikkelsen, CaseWare-konsulent hos RSM Plus

 

Om RSM Plus

RSM Plus er et dansk revisjons- og regnskapsselskap som hovedsakelig henvender seg til små og mellomstore bedrifter.

 

Penneo er sømløst integrert med CaseWare

RSM Plus’ revisorer må daglig signere en rekke dokumenter. Før Penneo ble implementert, ble alle dokumentene sendt per post, og det tok ofte flere uker før de ble signert og returnert. Derfor bestemte RSM Plus seg for å implementere Penneos løsning for digital signering og datainnsamling.

En av RSM Plus’ største bekymringer var knyttet til utfordringene ved å implementere ny teknologi.Takket være Penneos brukervennlige grensesnitt og intuitive design, syntes både revisorer og kunder at programvaren var enkel å bruke. I tillegg gjorde Penneos integrasjon med CaseWare, RSM Plus’ regnskapsprogramvare, livet mye enklere for revisorene.

 

Penneo sikrer personvern og datasikkerhet for RSM Plus og deres kunder

Hver uke signerte RSM Plus’ revisorer dusinvis av årsrapporter, oppdragsbrev, revisjonsberetninger osv. Prosessen var kjedelig og tidkrevende, og ikke minst ineffektiv og kostbar. Med Penneo kunne RSM Plus spare tid på manuelle administrative oppgaver og i stedet fokusere på kjernevirksomheten. I tillegg ble behandlingstiden for dokumenter betydelig redusert. En prosess som tidligere tok flere uker, er nå fullført i løpet av noen få dager.

 

Resultater

• Penneo sørger for datasikkerhet og overholdelse av relevante forskrifter som GDPR. Dataene lagres sikkert, beskyttes og slettes på forespørsel.

• RSM Plus har økt effektiviteten ved å redusere tidsbruken på manuelt administrativt arbeid.

• Dokumenter som signeres med Penneo, er ende-til-ende-krypterte, sikkert lagret og beskyttet i henhold til GDPR.

• Penneos integrasjon med CaseWare muliggjorde en smidig implementering uten å forstyrre noen av de eksisterende arbeidsflytene.

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

Haavind

Advokatfirmaet Haavind: Slik bidrar Penneo til å sikre en moderne kundeopplevelse

Penneo x Aspelin Ramm Eiendom

Aspelin Ramm Eiendom effektiviserer håndteringen av leieavtaler

Complet Revision

Penneo KYC hjelper Complet Revision med å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven