Digital signering og datainnsamling

Signer dokumenter digitalt med bare noen få klikk. Bruk automatiserte strømmer for komplekse forretningstransaksjoner og sørg for at regelverket overholdes. Forenkle prosessen for identitetsverifisering og datainnsamling.

Digital signing & data collection

Effektive og sikre digitale signaturer

Med Penneo kan du signere PDF-filer digitalt. Det er bedre for miljøet, raskere, enklere og sikrere.
Reduser det manuelle arbeidet, sørg for at lovkravene overholdes, og gi en bedre opplevelse.

Digital signering

Få dokumenter signert raskere uten å sende e-post frem og tilbake eller et fysisk møte.

Automatiserte arbeidsflyter

Samle digitale signaturer fra forskjellige interessenter i en bestemt rekkefølge og ha full oversikt over hele prosessen.

Datainnsamling

Samle inn personlig informasjon som bilder av ID-er eller bankdetaljer på en sikker måte og i samsvar med myndighetskrav.

Digitale signaturer

 

Signer på farten

La dine kunder og forretningspartnere signere digitalt med BankID eller Touch fra hvor som helst og hvilken som helst enhet. Også flere dokumenter på en gang.

Begrens tilgangen til sensitiv informasjon

Forsikre deg om at riktig person leser og signerer ved å be om identitetsbekreftelse.

Lagre og del dokumenter på en sikker måte

Organiser og administrer dokumenter enkelt i din Penneo-konto. Kundene dine får også et gratis personlig arkiv.

Digital signatures
Automated signing flows

Automatiserte signeringsflyter

 

Enkle og avanserte signeringsflyter

Signer salgsavtaler, ansettelseskontrakter, årsrapporter årsrapporter og mer digitalt. Hver flyt inneholder spesifikke signeringsroller og samler de nødvendige signaturene i en samsvarende rekkefølge.

Automatiske påminnelser

Hold deg oppdatert på tidsfrister med planlagte påminnelser. Du bestemmer når og hvor ofte kundene dine skal bli påminnet om å signere.

Fremgangsoversikt

Hold styr på dokumentene dine - enten de er sendt, åpnet, signert eller fullført. Bruk revisjonssporet for å bevise at du overholder lovverket.

Identitetsverifisering og datainnsamling

 

Identitetsbekreftelse

Bekreft identiteten til kundene dine med minimum innsats. Skjemaet guider kundene dine gjennom prosessen og lar dem laste opp ID-bilder direkte fra telefonene sine.

Skjemaer

Samle informasjon på en sikker måte med skjemamalene våre - legg dem inn på nettstedet ditt, i en e-post eller hvor dine kunder er.

Identity verification

Sikker identitetsgodkjenning og digital signering med BankID

Kundene dine kan trygt og raskt bekrefte identiteten sin og signere digitalt ved hjelp av BankID - på samme måte som de logger på for eksempel nettbanken.
Penneo integreres for øyeblikket med nedenstående eIDer, og listen vokser kontinuerlig.

Sende dokumenter for signering på få minutter

Signing flow

Legalitet, sikkerhet og samsvar med regelverk

Legally binding digital signatures

Juridisk bindende digitale signaturer

Penneo-signaturer er juridisk bindende og i samsvar med viktige globale standarder som EU eIDAS-forordningen, US Esign Act og UETA Act.

GDPR compliance

Datasikkerhet og GDPR-overholdelse

Du kan stole på vår ende-til-ende-kryptering, dokumentovervåkningsspor samt retningslinjer for datalagring og deponering.

Document validator

Dokumentvalidator

Du kan enkelt bekrefte den tekniske og juridiske gyldigheten til dine digitalt signerte dokumenter med EU Validator eller Penneo Validator.

Å gå papirløst er bra for miljøet og virksomheten din

Over 210 millioner tonn papir produseres årlig - hovedsakelig brukt til innpakning, print og skriving. Imidlertid havner en enorm mengde av dette papiret raskt i søpla og senere på deponier, der 26 % av alt avfall er papir.

Som selskap kan du gjøre mye for å redusere papiravfall og karbonavtrykk ved å omfavne papirløse transaksjoner! Å fjerne blekk og papir fra signeringsprosessene dine er et solid skritt for å legge til rette for virksomhetens bærekraft og bli den foretrukne partneren for miljøbevisste kunder.

Hvert år signeres mer enn tre millioner dokumenter digitalt med Penneo, noe som sparer mer enn 74 tonn papir.

Sustainability

FAQ

Når et dokument signeres med en elektronisk ID via Penneo, er den digitale signaturen like juridisk bindende som en tradisjonell signatur plassert på et papir. Les mer her.

Hvert dokument signert med Penneo innebærer kryptografiske elementer som beviser at de er gyldige. Noen er synlige på dokumentet, mens andre kan kontrolleres med en PDF-visningsprogram, vår Validator, eller EU Validator.

Se på dokumentet:

unik dokumentnøkkel

dedikert signaturside med informasjon om underskriverne

Sjekk med en PDF-leser:

elektronisk forsegling som sertifiserer dokumentenes gyldighet

revisjonslogg, krypterte algoritmer for signaturer, tidsstempler og bevis på at underskriver har akseptert en erklæring og samtykker at dokumentet er intakt, ikke tuklet med og originalt

Signeringsflyter er spesialdesignede sekvenser som sikrer at de riktige personene signerer de riktige dokumentene i riktig rekkefølge. Penneo støtter et bredt spekter av signeringsflyter som overholder bransjespesifikke regler.

For eksempel, flyter for å signere årsrapporter, selskapsregistreringsdokumenter, kontrakter og avtaler blant annet. Vi jobber også sammen med kundene våre for å lage tilpassede signeringsflyter som svarer til deres spesielle forretningsbehov.