Penneo

Digital signering og datainnsamling

Signer dokumenter digitalt med få klikk. Bruk automatiserte signaturflyter for komplekse forretningstransaksjoner og sørg for at regelverket overholdes. Penneo kan forenkle deres prosesser for identitetsverifisering og datainnsamling.

Penneo Sign

Effektive og sikre digitale signaturer

Med Penneo kan du signere PDF-filer digitalt. Det er bedre for miljøet, raskere, enklere og sikrere. Reduser det manuelle arbeidet, sørg for at lovkrav overholdes, og få en bedre opplevelse.
Take the compliance hassle out of the way

Digital signering

Få dokumenter signert raskere uten å måtte sende e-post frem og tilbake eller ved å planlegge fysiske møter.

Automatiserte arbeidsflyter

Samle digitale signaturer fra forskjellige interessenter i en bestemt rekkefølge og ha full oversikt over hele prosessen.

Datainnsamling

Samle inn personlig informasjon som bilder av ID-er eller bankdetaljer på en sikker måte som samsvarer med myndighetskrav.

Digitale signaturer

Simplify document signing
Signer på farten
La dine kunder og forretningspartnere signere digitalt med BankID eller Touch fra hvor som helst og hvilken som helst enhet. Gjelder også signering av flere dokumenter på en gang.
Limit access to information
Begrens tilgangen til sensitiv informasjon
Forsikre deg om at riktig person leser og signerer ved å be om identitetsbekreftelse.
Share documents
Lagre og del dokumenter på en sikker måte
Organiser og administrer dokumenter enkelt i din Penneo-konto. Kundene dine får også et gratis personlig arkiv.

Automatiserte signeringsflyter

Signing flows
Både enkle og avanserte signeringsflyter
Signer salgsavtaler, ansettelseskontrakter, årsrapporter, og mer digitalt. Hver flyt inneholder spesifikke signeringsroller og samler de nødvendige signaturene i rett rekkefølge.
Automatic reminders
Automatiske påminnelser
Hold deg oppdatert på tidsfrister med planlagte påminnelser. Du bestemmer når og hvor ofte kundene dine skal bli påminnet om å signere.
Progress overview
Fremgangsoversikt
Hold styr på dokumentene dine - enten de er sendt, åpnet, signert eller fullført. Bruk revisjonssporet for å bevise at du overholder lovverket.

Identitetsbekreftelse og datainnsamling

Identity verification
Identitetsbekreftelse
Enkel måte å bekrefte dine kunders indentitet. Skjemamet guider kundene dine gjennom prosessen og lar dem laste opp ID-bilder direkte fra telefonene sine.
Forms
Skjemaer
Samle informasjon på en sikker måte med våre skjemamaler - legg dem inn på din nettside, i en e-post, eller der hvor dine kunder er.
Security
Sikker datalagring
Kundenes data håndteres med det høyeste sikkerhetsnivået. All informasjon er ende-til-ende-kryptert.

Sikker signering og identitetsautentisering med eID

Kundene dine kan trygt og raskt bekrefte identiteten sin og signere digitalt ved hjelp av BankID - på samme måte som de logger på for eksempel nettbanken. Penneo integreres for øyeblikket med nedenstående eIDer, og listen vokser kontinuerlig.

Send dokumenter for signering på få minutter

Upload the documents
Last opp de dokumentene du vil signere
Add recipient
Legg til mottakere og be om identitetsbekreftelse
Send the documents
Send dokumentene og overvåk signeringsfremdriften
Securely store the signed documents
Lagre og organiser dokumentene dine sikkert i mapper

Forandre måten du jobber på

Juridisk bindende digitale signaturer
Legally binding signatures
Penneo-signaturer er juridisk bindende og i samsvar med viktige globale standarder som EU eIDAS-forordningen, US Esign Act og UETA Act.
Datasikkerhet og GDPR-overholdelse
GDPR compliance
Du kan stole på vår ende-til-ende-kryptering, dokumentovervåkningsspor samt våre retningslinjer for datalagring og deponering.
Dokumentvalidering
Document Validator
Du kan enkelt bekrefte den tekniske og juridiske gyldigheten til dine digitalt signerte dokumenter med EU Validator eller Penneo Validator.

Å gå papirløst er bra for både miljøet og virksomheten din

Over 210 millioner tonn papir produseres årlig – hovedsakelig brukt til innpakning, print og skriving. Imidlertid havner en enorm mengde av dette papiret raskt i søpla og senere på deponier, der 26 % av alt avfall er papir.

Som selskap kan du gjøre mye for å redusere papiravfall og karbonavtrykk ved å bytte til papirløse transaksjoner! Å fjerne blekk og papir fra signeringsprosessene dine er et solid tiltak for å legge til rette for virksomhetens bærekraft og for å bli den foretrukne partneren for miljøbevisste kunder.

Hvert år signeres mer enn tre millioner dokumenter digitalt med Penneo. Dette sparer mer enn 74 tonn papir.

Going paperless

Kom i gang med Penneo i dag

Capterra
G2CROWD
Get started with Penneo

FAQ

Når et dokument signeres med en elektronisk ID via Penneo, er den digitale signaturen like juridisk bindende som en tradisjonell signatur på papir.

Hvert dokument signert med Penneo inneholder kryptografiske elementer som beviser at de er gyldige. Noen er synlige på dokumentet, mens andre kan kontrolleres med en PDF-visningsprogram, vår Validator, eller EU Validator.

Se på dokumentet:

  •  unik dokumentnøkkel
  •  dedikert signaturside med informasjon om underskriverne

 

Sjekk med en PDF-leser:

  •  elektronisk forsegling som sertifiserer dokumentenes gyldighet
  •  revisjonslogg, krypterte algoritmer for signaturer, tidsstempler, og i tillegg bevis på den som signerer samtykker at dokumentet er originalt, intakt, og ikke er tuklet med

Signeringsflyter er spesialdesignede sekvenser som sikrer at de riktige personene signerer de riktige dokumentene i riktig rekkefølge. Penneo støtter et bredt spekter av signeringsflyter som overholder bransjespesifikke regler.

For eksempel, flyter for å signere årsrapporter, selskapsregistreringsdokumenter, kontrakter og avtaler, med mer. Vi jobber også sammen med kundene våre for å lage tilpassede signeringsflyter som svarer til deres spesielle forretningsbehov.

Lær mer om digitale signaturer

How Do Digital Signatures Work?

  Digital signatures are a means to authenticate the identity of signers and the...

Read more
Forskjellene mellom digitale og elektroniske signaturer

Teknologi og digitalisering har radikalt endret måten vi gjør mange ting på, fra de...

Read more
Signing the Annual Report Digitally

  Digital signing and e-filing of annual reports have been in use for years...

Read more
Back to top

Signing & data collection

Get documents signed faster. Collect the information you need and manage your document workflows in an easy and compliant manner.

KYC & AML compliance

Automate client onboarding and AML compliance. Perform risk assessments and collect client documentation in a safe and efficient way.