Penneo

Penneo Sign

Penneo Sign gjør det mulig å automatisere manuelle prosesser og signere dokumenter digitalt med BankID. Spar tid, forbedre effektiviteten og øk datasikkerheten med digital signering.

PRØV PENNEO SIGN GRATIS
Penneo Sign

Digital signering på en enkel måte

Med Penneo kan du signere dokumenter digitalt. Det er bedre for miljøet, raskere, enklere og sikrere. Reduser det manuelle arbeidet, sørg for at lovkrav overholdes, og få en bedre opplevelse.

Take the compliance hassle out of the way

Digital signering

Få dokumenter signert raskere uten å måtte sende e-post frem og tilbake eller ved å planlegge fysiske møter.

Automatiserte arbeidsflyter

Samle digitale signaturer fra forskjellige interessenter i en bestemt rekkefølge og ha full oversikt over hele prosessen.

Datainnsamling

Samle inn personlig informasjon som bilder av ID-er eller bankdetaljer på en sikker måte som samsvarer med myndighetskrav.

Digital signering

Simplify document signing
Signer på farten
La dine kunder og forretningspartnere signere digitalt med BankID eller Touch fra hvor som helst og hvilken som helst enhet. Gjelder også signering av flere dokumenter på en gang.
Limit access to information
Begrens tilgangen til sensitiv informasjon
Forsikre deg om at riktig person leser og signerer ved å be om identitetsbekreftelse.
Share documents
Lagre og del dokumenter på en sikker måte
Organiser og administrer dokumenter enkelt i din Penneo-konto. Avhengig av hvilken signaturmetode som brukes, kan underskriverne få et gratis personlig arkiv.

Automatiserte signeringsflyter

Signing flows
Både enkle og avanserte signeringsflyter
Signer salgsavtaler, ansettelseskontrakter, årsrapporter, og mer digitalt. Hver flyt inneholder spesifikke signeringsroller og samler de nødvendige signaturene i rett rekkefølge.
Automatic reminders
Automatiske påminnelser
Hold deg oppdatert på tidsfrister med planlagte påminnelser. Du bestemmer når og hvor ofte kundene dine skal bli påminnet om å signere.
Progress overview
Fremgangsoversikt
Hold styr på dokumentene dine - enten de er sendt, åpnet, signert eller fullført. Bruk revisjonssporet for å bevise at du overholder lovverket.

Identitetsbekreftelse og datainnsamling

Identity verification
Identitetsbekreftelse
Enkel måte å bekrefte dine kunders indentitet. Skjemamet guider kundene dine gjennom prosessen og lar dem laste opp ID-bilder direkte fra telefonene sine.
Forms
Skjemaer
Samle informasjon på en sikker måte med våre skjemamaler - legg dem inn på din nettside, i en e-post, eller der hvor dine kunder er.
Security
Sikker datalagring
Kundenes data håndteres med det høyeste sikkerhetsnivået. Personopplysninger er beskyttet via kryptering.

Digital signering og identitetsautentisering med BankID

Kundene dine kan trygt og raskt bekrefte identiteten sin og signere digitalt ved hjelp av BankID - på samme måte som de logger på for eksempel nettbanken. Penneo integreres for øyeblikket med nedenstående eIDer, og listen vokser kontinuerlig.

 

Få det høyeste sikkerhetsnivået når du signerer med Penneo Sign

Som tilbyder av kvalifiserte tillitstjenester (QTSP) kan Penneo Sign nå tilby kvalifiserte tillitstjenester som f.eks.

  • kvalifiserte elektroniske segl, som gir sikkerhet for dokumentets opprinnelse og integritet.
  • kvalifiserte elektroniske tidsstempler, som utgjør bevis på at et elektronisk dokument eksisterte på et bestemt tidspunkt.
  • kvalifiserte sertifikater for elektroniske signaturer, som gjør det mulig å lage kvalifiserte elektroniske signaturer.

Dette betyr at når du signerer med Penneo Sign, kan du være sikker på at du gjør det med det høyeste sikkerhetsnivået.

Send dokumenter for digital signering på få minutter

Upload the documents
Last opp de dokumentene du vil signere
Add recipient
Legg til mottakere og be om identitetsbekreftelse
Send the documents
Send dokumentene og overvåk signeringsfremdriften
Securely store the signed documents
Lagre og organiser dokumentene dine sikkert i mapper

Forandre måten du jobber på

Juridisk bindende digitale signaturer
Legally binding signatures
Penneo-signaturer er juridisk bindende og i samsvar med viktige globale standarder som EU eIDAS-forordningen, US Esign Act og UETA Act.
Datasikkerhet og GDPR-overholdelse
GDPR compliance
Du kan stole på vår kryptering, dokumentovervåkningsspor samt våre retningslinjer for datalagring og deponering.
Dokumentvalidering
Document Validator
Du kan enkelt bekrefte den tekniske og juridiske gyldigheten til dine digitalt signerte dokumenter med EU Validator eller Penneo Validator.

Å gå papirløst er bra for både miljøet og virksomheten din

Over 210 millioner tonn papir produseres årlig – hovedsakelig brukt til innpakning, print og skriving. Imidlertid havner en enorm mengde av dette papiret raskt i søpla og senere på deponier, der 26 % av alt avfall er papir.

Som selskap kan du gjøre mye for å redusere papiravfall og karbonavtrykk ved å bytte til papirløse transaksjoner! Å fjerne blekk og papir fra signeringsprosessene dine er et solid tiltak for å legge til rette for virksomhetens bærekraft og for å bli den foretrukne partneren for miljøbevisste kunder.

Hvert år signeres mer enn tre millioner dokumenter digitalt med Penneo. Dette sparer mer enn 74 tonn papir.

Going paperless

Kom i gang med Penneo i dag

Get started with Penneo

FAQ

Når et dokument signeres med elektronisk ID via Penneo, oppfyller signaturen kravene til avanserte elektroniske signaturer spesifisert i EUs eIDAS-forordning. Dokumenter signert med en avansert elektronisk signatur er juridisk bindende. Dette gjelder imidlertid ikke tilfeller der loven krever kvalifisert elektronisk signatur eller håndskrevet signatur.

Hvert dokument signert med Penneo inneholder kryptografiske elementer som beviser at de er gyldige. Noen er synlige på dokumentet, mens andre kan kontrolleres med en PDF-visningsprogram, vår Validator, eller EU Validator.

Se på dokumentet:

  •  unik dokumentnøkkel
  •  dedikert signaturside med informasjon om underskriverne

Sjekk med en PDF-leser:

  •  elektronisk forsegling som sertifiserer dokumentenes gyldighet
  •  revisjonslogg, krypterte algoritmer for signaturer, tidsstempler, og i tillegg bevis på den som signerer samtykker at dokumentet er originalt, intakt, og ikke er tuklet med
Signeringsflyter er spesialdesignede sekvenser som sikrer at de riktige personene signerer de riktige dokumentene i riktig rekkefølge. Penneo støtter et bredt spekter av signeringsflyter som overholder bransjespesifikke regler. For eksempel, flyter for å signere årsrapporter, selskapsregistreringsdokumenter, kontrakter og avtaler, med mer. Vi jobber også sammen med kundene våre for å lage tilpassede signeringsflyter som svarer til deres spesielle forretningsbehov.

Lær mer om digitale signaturer

Hva er en digital signatur?

En digital signatur er en type elektronisk signatur som kan autentisere en underskrivers identitet,...

Les mer
Elektronisk signering med BankID

BankID er en norsk elektronisk ID som gjør det mulig å identifisere seg på...

Les mer
Digital signering av revisjonsberetninger i Norge

I Norge kan revisorer signere revisjonsberetninger digitalt. Digitale signaturer kan gjøre signeringsprosessen kortere og...

Les mer
Back to top

Penneo Sign

Få dokumenter signert raskere. Innsamle alle nødvendige informasjoner, og administrer dokumenter og workflows på en enkel og compliant måte.

Penneo KYC

Automatiser din onboarding av nye klienter og AML-prosessen. Samle klient-dokumentasjon og utfør risikovurderinger på en sikker og effektiv måte.