Compliance

Avanserte signaturtyper som kryptografisk signatur gir en god forsikring med viktig informasjon sånn som underskriverens identitet.

Compliance

Deling av data mellom selskaper som arbeider etter høye standarder, viser pålitelighet og ansvarlighet for bedriften din. Penneo tilbyr kompatible måter å automatisere, administrere og digitale sertifiseringer til dine underskrivere, i sanntid på tidspunktet for signering.

Sikker Identifikasjon

Med Penneo kan du trygt utsende forsendelser, selv med dokumenter som inneholder privat informasjon. Når du oppretter en saksfil, kan du aktivere validering på hver enkelte sak, slik at det er riktig underskriver som signerer dokumentet. Penneos høye sikkerhetsnivå sikrer at ingen andre får tilgang til et signert dokument.

Sikker identitetsbekreftelse
Sikker sletting av data

Sletting av Data

Datasletting krever at data bare innhentes for spesifiserte, eksplisitte og legitime formål. Penneo er forpliktet til å slette data hvis dette ikke lenger er tilfelle.

Dette krever strenge retningslinjer og prosedyrer for oppbevaring, lagring og sporing av data.I juridiske saker kan dommere kreve at organisasjoner iverksetter tiltak for å sikre bevaring av alle data relatert til saken.

Beskyttelse og Bevis

Tamper-Sealed Beskyttelse

Hvis noen prøver å endre noen av dokumentets innhold (til og med noe så enkelt som å slette en bokstav eller mellomrom), så vil det være bevis på at noen av forsøkt gjøre endringer i dokumentet. Penneo-dokumenter kan legges til en revisjonsspor sammen med kryptografisk signaturbevis fra det øyeblikket dokumentet ble opprettet.

Gyldighetsbevis

En typisk tilnærming for å opprettholde gyldigheten av digitale signaturer som bevis for ikke-avvising, så er man avhengig av at det er en online pålitelig tidsstemplingsmyndighet. Hver digital signatur vil bli stemplet av en tidsstemplingsmyndighet, slik at den pålitelige tiden for signaturgenerering kan identifiseres.

Audit trail
Kvalifisert elektronisk tidsstempel

Beskyttelse og Bevis

Utforsk flere funksjoner

Testimonial

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Capterra logo
G2 logo

Finn pakken som passer dine behov.