Administrere klientdata på en compliant måte og redusere juridiske risikoer

Du kan opnå den højeste compliance, når du opbevarer og administrerer dine dokumenter via Penneo - og ligeledes administrere intern compliance.

Compliance

Deling av data mellom selskaper som arbeider etter høye standarder, viser pålitelighet og ansvarlighet for bedriften din. Penneo tilbyr kompatible måter å automatisere, administrere og digitale sertifiseringer til dine underskrivere, i sanntid på tidspunktet for signering.

Overholdelse av eIDAS-forskriften

eIDAS gjør elektroniske signaturer rettsgyldige i Europa. Penneo sikrer overholdelse av eIDAS-forskriften for avanserte elektroniske signaturer (også kjent som digitale signaturer).

eIDAS-compliant digital signatures
Automatic data deletion as per GDPR

Automatisk sletting av data i henhold til GDPR

Penneo hjelper kundene våre med å imøtekomme GDPR-kravene. Vi tilbyr virksomheter automatisk sletting av data, som sikrer at vi kun beholder data’ene så lenge de er i bruk, hvoretter de slettes.

Revisjonsspor

Hvis noen prøver å endre noen av dokumentets innhold, så vil det være bevis på at noen av forsøkt gjøre endringer i dokumentet. Penneo-dokumenter kan legges til en revisjonsspor sammen med kryptografisk signaturbevis fra det øyeblikket dokumentet ble opprettet.

Audit trail

Utforsk flere funksjoner

Hva kundene våre har å si