Signering

Å signere dokumenter digitalt er en viktig del av enhver virksomhet med oppdaterte prosedyrer. Derfor bør det være enkelt og funksjonelt å utføre det.

E-signering

Å signere dokumenter digitalt kan gi ekstra forsikringer; sånn som sikker validering av identiteten på alle som er underskrivere, enkel multi-tasking fordi man kan underskrive flere dokumenter i samme forsendelse, samt sikre at dokumentinneholdet er låst og dermed ikke kan endres når det først er utsendt. Når transaksjonen er fullført, kan dokumenter lagres i det personlige arkivet og alltid lett tilgjengelig.

Bekreftelse av identitet

 

Penneos beskyttelsessystem er opprettet for å utnytte de nasjonale identitetssystemene og ved å registrere ORG- eller SSN-informasjon før signering, er det ingen andre som kan signere. Dermed sikres at identiteten som gis er riktig og ikke mulig å forfalske.

Bekreftelse av identitet
Penneo multisignering

Multisignering

 

Bruk ditt BankID (e-ID) en gang i stedet for en kulepenn flere ganger. Multisignering gir muligheten for å sammensette flere dokumenter i en enkel forsendelse/transaksjon, samtidig som at Penneo sikrer at alt av teknisk og juridiske bevis allerede er innbygget i prosessen.

Personlig arkiv

 

Hver underskriver har et individuelt arkiv som bare er tilgjengelig for dem, med mindre de velger å dele det med andre. Nye eller gamle signerte dokumenter er enkle å finne og trygt lagret her.

Penneo personlig arkiv

Beskyttelse & Ekspertise

Dokumentbeskyttelse

Det er ikke mulig å endre et dokument når det er sendt ut. Penneo sørger for at hvert dokument har et innebygd sertifikat som beskytter det mot uautoriserte endringer, slik at det dokumentet som blir sendt, er det samme som blir signert.

Notarialkompetanse

Penneo benytter seg av en digital notariusforseling, hvor et unikt vannmerke-ID påføres alle dokumenter, og hvor det opprettes en "checksum" hver gang for å kontrollere og validere alle dokumenter som er sendt elektronisk.
Penneo dokumentbeskyttelse
Digitalt vannmerke for å identifisere eierskap og rettigheter

Beskyttelse & Ekspertise

Utforsk flere funksjoner

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Capterra logo
G2 logo

Finn pakken som passer dine behov.