Effektiviser forretningsprosesser og kom tettere på kundene dine

Ved å bruke Penneo sin løsning, som overholder forskrifter som GDPR, eIDAS og AML, kan dere vise til at dere overholder disse reglene.

Du sparer tid og reduserer driftskostnadene ved å digitalisere dokumenttransaksjoner samt automatisere arbeidsflyten.

Med Penneo kan kundene dine lese og signere ethvert dokument du sender på farten, hvor som helst og på hvilken som helst tilgjengelig enhet.

 

Noen spørsmål?