Partnerintegrasjoner

Penneo skal være enkelt å bruke. Du kan bruke Penneo direkte med noen av de programvarer du allerede bruker. Eller du kan bygge Penneo direkte inn i ditt system eller portal via vårt API.

Partner integrations

Lær mer om noen av systemene som allerede integrerer med Penneo

HR Manager by Talentech

Med HR Manager by Talentechs integrasjon med Penneo kan du sende standardkontrakter ut for digital signatur med noen få klikk. Du kan både laste opp dokumentet eller generere dokumentet direkte fra kandidatens profil, så ordner Penneo resten selv når saken “må innom” en leder.

Les mer

HR Manager by Talentech
Wolters Kluwer integration

Wolters Kluwer

Skreddersydd for regnskapsfirmaer og revisjonhus. Wolters Kluwer programvare gir deg og dine ansatte god oversikt over klienter, dokumenter, status lister og hvem som er ansvarlig for hvilke saker. Med Penneo integrert i Wolters Kluwer kan du sende dokumenter til digital signering rett fra saksmappen. Du håndterer hele prosessen på ett sted.

Les mer

TimePlan

TimePlan er et ledende workforce management produkt som fokuserer på organisering av ansatte, tidsregistrering og HR-administrasjon. Takket være integrasjonen med Penneo kan du signere arbeidskontrakter og andre viktige dokumenter direkte i TimePlan, samtidig lagre og oppbevare alle dokumenter og data på en trygg og enkel måte.

Les mer

TimePlan integration
WorkPoint integration

WorkPoint

WorkPoint støtter nå bruk av digitale signaturer, noe som gjør det enklere og raskere for kunder, samarbeidspartnere og klienter å sende inn signerte og godkjente kontrakter eller dokumenter. Ved å integrere Penneos løsning for digital signatur, kan du begynne å signere dokumenter direkte fra WorkPoint Express.

Les mer

Du kan også sette opp din egen integrasjon med Penneo sin API!

Hvorfor 1500+ selskaper stoler på Penneo?