KYC og AML compliance

Reduser tiden du bruker på å lære opp nye kunder, og sørg for at regelverket overholdes. Koble til en klient, utfør automatiske kontroller, og be om ytterligere informasjon på få minutter. Det er enkelt, sikkert og praktisk for alle involverte.

KYC & AML compliance

Automatiser kundetiltak

En løsning for å overholde hvitvaskingsloven - digital, effektiv, sikker.
Vi veileder deg og dine kunder gjennom hele prosessen med å samle inn og sende inn nødvendig informasjon.

Risikovurdering

Automatiser prosessen din fullstendig - fra å identifisere reelle rettighetshavere og se etter PEP til å samle inn ytterligere informasjon.

Journalføring

Hent enkelt data for nåværende og tidligere interaksjoner, og bevis at du har gjort alt som loven krever.

Kontinuerlig dataovervåking

Ikke bekymre deg for utdatert informasjon. Data synkroniseres med forskjellige databaser, slik at du får beskjed hver gang det er en endring.

KYC og risikovurdering i en løsning

 

Veiledet risikovurdering

Trinn-for-trinns risikovurdering med automatisk PEP- og EU-sanksjonslistekontroll.

Aktivitetsloggen

Få dokumentert alle handlingene dine automatisk og hold deg oppdatert på onboardingsoppgaver.

Arkiv

Sikker oversikt over aktive og fullførte klientforhold i samsvar med GDPR.

KYC & risk assessment
Customer due diligence

Gjennomføring av kundetiltak (CDD) gjort enkelt

 

ERP-systemintegrasjon

Importer klientdata med bare noen få klikk og sørg for en glatt prosess.

Oppslag av virksomhetsregister

Hent bedriftsinformasjon og identifiser de reelle rettighetshavere automatisk.

Kontinuerlig dataovervåking

Bli varslet om endringer i dataene og be om ny informasjon for å holde klientforholdene dine oppdatert.

Profesjonell og sikker kundeopplevelse

 

Effektiv datainnsamling

Kundene dine kan sende inn informasjon fra hvilken som helst enhet innen få minutter. Rask og praktisk.

Sikker datalagring

Kundenes data håndteres med det høyeste sikkerhetsnivået. All informasjon er ende-til-ende-kryptert.

Moderne kundeopplevelse

Bygg tillit fra starten - gi kundene dine en sikker måte å gi deg personlig og sensitiv informasjon på.

Customer experience

Etterlevelse av hvitvaskingsloven på få minutter

KYC/AML compliance

Enkel og sikker etterlevelse av hvitvaskingsloven

Sign with eID

Identifikasjon med nasjonal eID

La kundene dine bekrefte identiteten sin ved hjelp av en nasjonal eID - den er rask, sikker og fungerer på samme måte som når de for eksempel logger på nettbanken.

GDPR compliance

Datasikkerhet og GDPR-overholdelse

Du kan stole på vår ende-til-ende-kryptering, dokumentovervåkningsspor samt retningslinjer for datalagring og deponering.

AML compliance

Etterlevelse av hvitvaskingsloven​

Vi hjelper deg med å overholde reglene i det siste AML-direktivet.

FAQ

KYC er obligatorisk for enheter hvitvaskingsloven gjelder for, dvs.:

revisorer, regnskapsførere og skatterådgivere

kreditt- og finansinstitusjoner

eiendomsmeglere

notarer og andre uavhengige advokatpersoner

fond- og selskapsforvaltere

leverandører av gamblingtjenester

andre personer som handler med varer over en verdi på €10.000

Selv om firmaet ditt ikke er pålagt å overholde AML-lovene, blir KYC raskt normen for alle bransjer, da det alltid er en god ide å sikre at du driver forretninger med pålitelige enheter.

Når du starter et nytt forretningsforhold, må du samle inn:

informasjon om identiteten til kunden og reelle rettighetshavere (navn, adresse osv.)

informasjon om formål og hensikt med forretningsforholdet (inntektskilde, hyppighet av transaksjoner, etc.)

tilleggsinformasjon som trengs for å vurdere risikonivået til kunden (type virksomhet, geografisk beliggenhet, etc.)

Du kan lese mer om datainnsamlingen og kundetiltak (CDD) her.

Ja! Penneo er bygget med tanke på sikkerhet og samsvar med lovverk for å gi deg en enkel måte å oppfylle alle AML-krav. Hundrevis av sikkerhetsbevisste kunder bruker det allerede på daglig basis for å lære opp klienter digitalt og dokumentere deres overholdelse av lovverket.

Du finner en fullstendig oversikt over alle fire kravene som er nødvendige for å overholde hvitvaskingsloven her.