Penneo

KYC & AML Compliance

Reduser tiden du bruker på å lære opp nye kunder, og sørg for at regelverket overholdes. Koble til en klient, utfør automatiske kontroller, og be om ytterligere informasjon på få minutter. Det er enkelt, sikkert og praktisk for alle involverte.

KYC & AML Compliance

Automatiser kundetiltak

En løsning for å overholde hvitvaskingsloven – digital, effektiv, sikker. Vi veileder deg og dine kunder gjennom hele prosessen med å samle inn og sende inn nødvendig informasjon.

Risikovurdering
Automatiser prosessen din fullstendig – fra å identifisere reelle rettighetshavere og se etter PEP til å samle inn ytterligere informasjon.
Journalføring
Hent enkelt data for nåværende og tidligere interaksjoner, og bevis at du har gjort alt som loven krever.​
Risk assessment
Dataovervåking
Data synkroniseres med forskjellige databaser, slik at du får beskjed hver gang det er en endring.

KYC og risikovurdering i en løsning

Guided risk assessment
Veiledet risikovurdering
Trinn-for-trinns risikovurdering med automatisk PEP- og EU-sanksjonslistekontroll.
Activity log
Aktivitetsloggen
Få dokumentert alle handlingene dine automatisk og hold deg oppdatert på onboardingsoppgaver.
Archive
Arkiv
Sikker oversikt over aktive og fullførte klientforhold i samsvar med GDPR.

Gjennomføring av kundetiltak (CDD) gjort enkelt

ERP systems integration
ERP-systemintegrasjon
Importer klientdata med bare noen få klikk og sørg for en glatt prosess.
Business registers lookup
Oppslag av virksomhetsregister
Hent bedriftsinformasjon og identifiser de reelle rettighetshavere automatisk.
Data monitoring
Kontinuerlig dataovervåking
Bli varslet om endringer i dataene og be om ny informasjon for å holde klientforholdene dine oppdatert.

Profesjonell og sikker kundeopplevelse

Data collection
Effektiv datainnsamling
Kundene dine kan sende inn informasjon fra hvilken som helst enhet innen få minutter. Rask og praktisk.
Security
Sikker datalagring
Kundenes data håndteres med det høyeste sikkerhetsnivået. Personopplysninger er beskyttet via kryptering.
Customer experience
Moderne kundeopplevelse
Bygg tillit fra starten – gi kundene dine en sikker måte å gi deg personlig og sensitiv informasjon på.

Etterlevelse av hvitvaskingsloven på få minutter

Create client
Skaper klienter og identifiser eiere
Risk assessment
Utfør risikovurdering
Upload the documents
Samle og last opp dokumenter
Approve information
Godkjenn informasjon
Data monitoring
Kontinuerlig overvåke data

Enkel og sikker etterlevelse av hvitvaskingsloven

Identifikasjon med nasjonal eID
Free time to focus on the work that matters
La kundene dine bekrefte identiteten sin ved hjelp av en nasjonal eID – den er rask, sikker og fungerer på samme måte som når de for eksempel logger på nettbanken.​
Datasikkerhet og GDPR-overholdelse
Take the compliance hassle out of the way
Du kan stole på vår kryptering, dokumentovervåkningsspor samt retningslinjer for datalagring og deponering.​
Etterlevelse av hvitvaskingsloven​
Improve your business interactions
Vi hjelper deg med å overholde reglene i det siste AML-direktivet.​

Kom i gang med Penneo i dag

Capterra
G2CROWD
Get started with Penneo

FAQ

KYC er obligatorisk for enheter hvitvaskingsloven gjelder for, dvs.:

  • revisorer, regnskapsførere og skatterådgivere
  • kreditt- og finansinstitusjoner
  • eiendomsmeglere
  • notarer og andre uavhengige advokatpersoner
  • fond- og selskapsforvaltere
  • leverandører av gamblingtjenester
  • andre personer som handler med varer over en verdi på €10.000

 

Selv om firmaet ditt ikke er pålagt å overholde hvitvaskingsloven, blir KYC raskt normen for alle bransjer, da det alltid er en god ide å sikre at du driver forretninger med pålitelige enheter.

Når du starter et nytt forretningsforhold, må du samle inn:

  • informasjon om identiteten til kunden og reelle rettighetshavere (navn, adresse osv.)
  • informasjon om formål og hensikt med forretningsforholdet (inntektskilde, hyppighet av transaksjoner, etc.)
  • tilleggsinformasjon som trengs for å vurdere risikonivået til kunden (type virksomhet, geografisk beliggenhet, etc.)

 

Du kan lese mer om datainnsamlingen og kundetiltak (CDD) her.

Ja! Penneo er bygget med tanke på sikkerhet og samsvar med lovverk for å gi deg en enkel måte å oppfylle alle AML-krav. Hundrevis av sikkerhetsbevisste kunder bruker det allerede på daglig basis for å lære opp klienter digitalt og dokumentere deres overholdelse av lovverket. Du finner en fullstendig oversikt over alle fire kravene som er nødvendige for å overholde hvitvaskingsloven her.

Lær mer om hvitvasking av penger og kundekontroll

Kundetiltak og KYC-prinsippet

Å verifisere identiteten til kundene dine er ikke bare et smart trekk – det...

Read more
Customer Due Diligence: Requirements, Procedures & How to Comply

Customer Due Diligence (CDD) is a critical business activity that most firms should perform....

Read more
The Four AML requirements & How to Meet Them

  Ensuring compliance with laws and regulations requires a great deal of effort for...

Read more
Back to top

Penneo Sign

Get documents signed faster. Collect the information you need and manage your document workflows in an easy and compliant manner.

Penneo KYC

Automate client onboarding and AML compliance. Perform risk assessments and collect client documentation in a safe and efficient way.