Penneo

Penneo KYC

Penneo KYC hjelper norske bedrifter med å oppfylle sine forpliktelser etter hvitvaskingsloven på en mer effektiv måte.

Systemet automatiserer hele KYC-prosessen — fra kundetiltak og risikovurdering til øpende oppfølging av kundeforhold og screening av kunder og reelle rettighetshavere mot PEP- og sanksjonslister.

BESTILL EN DEMO

Hvordan kan Penneo KYC hjelpe selskaper som er omfattet av hvitvaskingsloven?

Penneo KYC hjelper selskaper som er omfattet av hvitvaskingsloven med å spare tid, redusere kostnader og forbedre kundeopplevelsen ved å automatisere tidkrevende og ineffektive KYC-prosesser.

Kundetiltak og risikovurdering
Med Penneo KYC kan du enkelt samle inn informasjon om kunder og reelle rettighetshavere, verifisere deres identitet og vurdere deres risikoprofil.
Løpende oppfølging av kundeforhold
Penneo KYC sjekker regelmessig kundene dine mot PEP- og sanksjonslister samt firmaregistre og varsler deg om eventuelle endringer.
Risk assessment
Lagring av KYC-data og aktivitetslogg
Penneo KYC lagrer alle KYC-data, inkludert identitetsdokumenter og risikovurderinger, på ett sted. I tillegg blir alle trinn tatt under KYC-prosessene registrert i en aktivitetslogg.

KYC og risikovurdering i en løsning

Guided risk assessment
Veiledet risikovurdering
Trinn-for-trinns risikovurdering med automatisk PEP- og EU-sanksjonslistekontroll.
Activity log
Aktivitetsloggen
Få dokumentert alle handlingene dine automatisk og hold deg oppdatert på onboardingsoppgaver.
Archive
Arkiv
Sikker oversikt over aktive og fullførte klientforhold i samsvar med GDPR.

Gjennomføring av kundetiltak (CDD) gjort enkelt

ERP systems integration
ERP-systemintegrasjon
Importer klientdata med bare noen få klikk og sørg for en glatt prosess.
Business registers lookup
Oppslag av virksomhetsregister
Hent bedriftsinformasjon og identifiser de reelle rettighetshavere automatisk.
Data monitoring
Kontinuerlig dataovervåking
Bli varslet om endringer i dataene og be om ny informasjon for å holde klientforholdene dine oppdatert.

Profesjonell og sikker kundeopplevelse

Data collection
Effektiv datainnsamling
Kundene dine kan sende inn informasjon fra hvilken som helst enhet innen få minutter. Rask og praktisk.
Security
Sikker datalagring
Kundenes data håndteres med det høyeste sikkerhetsnivået. Personopplysninger er beskyttet via kryptering.
Customer experience
Moderne kundeopplevelse
Bygg tillit fra starten – gi kundene dine en sikker måte å gi deg personlig og sensitiv informasjon på.

Etterlevelse av hvitvaskingsloven på få minutter

Create client
Innhente informasjon om kunden og identifisere reelle rettighetshavere
Risk assessment
Utfør risikovurdering
Upload the documents
Samle og last opp dokumenter
Approve information
Godkjenn informasjon
Data monitoring
Overvåke kundeforholdet kontinuerlig

Overhold hvitvaskingsloven på en sikker og effektiv måte

Kontroller kundens identitet gjennom BankID
Free time to focus on the work that matters
La kundene dine bekrefte identiteten sin ved hjelp av BankID – den er rask, sikker og fungerer på samme måte som når de for eksempel logger på nettbanken.​
Penneo KYC overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR)
Take the compliance hassle out of the way
Du kan stole på vår kryptering, dokumentovervåkningsspor samt retningslinjer for datalagring og deponering.​
Etterlevelse av hvitvaskingsloven​
Improve your business interactions
Vi hjelper deg med å overholde reglene i hvitvaskingsloven​.

Kom i gang med Penneo i dag

Get started with Penneo

FAQ

Hvitvaskingsloven gjelder for:

  • Revisorer og regnskapsførere
  • Advokater
  • Eiendomsmeglere
  • Bank, kredittforetak og finansieringsforetak
  • eiendomsmeglere
  • Forsikringsforetak
  • Tilbydere av virksomhetstjenester

KYC-prosessen består av:

  • Gjennomføring av kundetiltak (innhenting og bekreftelse av opplysninger om kundens identitet, innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art og løpende oppfølging av kundeforhold)
  • Informasjon om formål og hensikt med forretningsforholdet (inntektskilde, hyppighet av transaksjoner, etc.)
  • Lagring av kundeopplysninger og KYC-dokumenter i 5 år etter at kundeforholdet ble avsluttet eller transaksjonen ble gjennomført.

Ja, Penneo KYC er utviklet for å hjelpe foretak med å automatisere kundetiltak, risikovurdering, overvåking av forretningsforholdet og screening av kunden og dens reelle rettighetshavere mot PEP- og sanksjonslister.

Med Penneo KYC kan foretak oppfylle sine forpliktelser i henhold til hvitvaskingsloven på en sikker og effektiv måte.

Lær mer om hvitvaskingsloven og kundetiltak

KYC: Kjenn din kunde

KYC står for Know Your Customer (kjenn din kunde) og er et av de...

Les mer
Hvitvaskingslovens krav om kundetiltak

Gjennomføring av kundetiltak (tidligere «kundekontroll») er avgjørende for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsloven. I...

Les mer
Etterlevelse av hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsloven er en norsk lov som tar sikte på å forebygge og bekjempe hvitvasking...

Les mer
Back to top

Penneo Sign

Få dokumenter signert raskere. Innsamle alle nødvendige informasjoner, og administrer dokumenter og workflows på en enkel og compliant måte.

Penneo KYC

Automatiser din onboarding av nye klienter og AML-prosessen. Samle klient-dokumentasjon og utfør risikovurderinger på en sikker og effektiv måte.