Penneo

Kutt ned på manuelt arbeid og bruk mer tid på å gi råd til kunder

Vi vet at som advokat håndterer man dokumenttunge prosesser som ofte innebærer tidkrevende manuelt arbeid. Vi hjelper deg med å redusere den administrative byrden, og digitalisere klientopplæringen og dokumentsignering, på en sikker måte.

BESTILL EN DEMO
Penneo for banking and financial services
OVER 200 ADVOKATFIRMAER STOLER PÅ PENNEO

Penneo for advokater

Do business faster
Raskere dokumentsignering
Med automatiserte signeringsflyter får du forretningsavtaler signert og sendt tilbake innen kort tid.
Simplify client onboarding
Lær opp nye klienter raskere
På bare 5-10 minutter går du gjennom en guidet risikovurdering og ber om klientinformasjon.
Elevate client experience
Gjør det lettere for kundene å jobbe med deg
Verifisering av digital identitet og dokumentsignering sparer kundene for all ekstra innsats og verdifull tid.
Ensure regulatory compliance
Overhold forskrifter
Penneo er i samsvar med hvitvaskingsloven, GDPR og eIDAS, og hjelper deg også med å holde deg oppdatert på dine overholdelsesplikter.

Automatiser prosesser på tvers av forretningsområder

Selskapsrett

Selskapsrett

Klientopplæring er ikke lenger tidkrevende. Vår løsning guider klientene gjennom dokumentleveringsprosessen, slik at de sparer tid og ikke leverer dokumentasjon som du allerede har. Med Penneo sikrer du en enkel start på nye forretningsinteraksjoner og AML-overholdelse.

Du trenger ikke å sende inn dusinvis av e-poster eller bruke møtetid på å signere avtaler. Digital signering gir fleksibilitet og frigjør tid til mer verdiskapende arbeid. På toppen av det hele har det aldri vært enklere å holde styr på dokumenttransaksjoner. Ha full oversikt over dokumentfremdriften og enkelt holde deg oppdatert på tidsfrister. Kundene dine får også et personlig dokumentarkiv.

Privat lovgivning

Privat lovgivning

Kundene dine vil elske hvor praktisk det er å signere – når som helst, og fra hvilken som helst enhet – bare ved å bruke eID. Trenger ikke lenger å løpe rundt og skrive ut og skanne inn dokumenter, og signeringsfeilene blir også fjernet.

Når du trenger å samle inn ID-er og personlig informasjon som kan gjøres uten problemer. Penneos selvbetjeningsskjemaer gir et raskt og enkelt alternativ til den tidkrevende manuelle prosessen. Det er en helt guidet opplevelse for klienten din, og alle data samles inn i samsvar med GDPR og internasjonale datasikkerhetsstandarder.

Hva kundene våre sier

Få fart på effektiviteten.
Kom nærmere klientene dine.

Penneo KYC

KYC & AML Compliance

Identitetsbekreftelse

 Risikovurdering

Dataovervåking

Aktivitetsloggen

Penneo Sign

Signing & Data Collection

Digital signering

Dokumentvalidator

 Fremgangsoversikt

Dokumentlagring

Sikker signering og identitetsautentisering med eID

Vi har integrasjoner med flere nasjonale eID-er, slik at du enkelt kan bekrefte identiteten til kundene dine i samsvar med KYC- og AML-forskriftene. Å signere oppdragsbrev, fortrolighetsavtaler, generalforsamlingsdokumentasjon og private avtaler er sikkert og binder signaturene juridisk.

 

Penneo integrasjoner

Vi har flere integrasjoner tilgjengelig med populære verktøy og programvare for bransjen din, og vi jobber kontinuerlig med å bygge mer.​

Unik Advosys

AdvoPro

Legis 365

Hvis du ønsker å bygge en tilpasset integrasjon, er Penneo API akkurat det du trenger.

Integrations for legal professionals

Vi hjelper deg med å forbedre datasikkerheten og oppfylle kravene til overholdelse

Enhance security

Kom i gang med Penneo i dag

Back to top

Penneo Sign

Få dokumenter signert raskere. Innsamle alle nødvendige informasjoner, og administrer dokumenter og workflows på en enkel og compliant måte.

Penneo KYC

Automatiser din onboarding av nye klienter og AML-prosessen. Samle klient-dokumentasjon og utfør risikovurderinger på en sikker og effektiv måte.