Er digitale signaturer juridisk bindende?

Digitale signaturer er den mest avanserte og sikre typen av elektronisk signatur, men hvor gyldig og anerkjenne er den?
Hos Penneo er det helt essensielt å være compliant med juridiske regler.

Juridisk effekte av elektroniske signaturer

En elektronisk signatur referer generelt til enhver elektronisk prosess som indikerer aksept av avtale eller dokument. En digital signatur, også kjent som avansert eller kvalifisert elektronisk signatur, henviser til en bestemt type elektronisk signatur. Digitale signaturer bruker et sertifikatbasert digitalt ID for å autentisere underskriverens identitet og demonstrere bevis på signering ved å binde hver signatur til dokumentet med kryptering.

En digital signatur har samme gyldighet som en tradisjonell signatur plassert med blekk på papir. EIDAS-forskriften Art.25 inneholder et avgjørende forbud mot diskriminering av avtaler som inngås digitalt. Det er med andre ord i strid med loven hvis du, som et foretak eller en myndighet, nekter å godta eller anerkjenne kontrakter og dokumenter utelukkende fordi de er signert digitalt.

 

Regulatorisk rammeverk

Digitale signaturer er lovlige, pålitelige og håndhevbare i nesten alle land og er aktivt i bruk i Europa. Penneo støtter de aller fleste juridiske krav i medlemslandene i EU, og i Norge. For de fleste transaksjoner (forretning/forbruker) er en standard elektronisk signatur nok. Andre transaksjoner - f.eks.spørsmål om nasjonal lovgivning - kan kreve digital (avansert eller kvalifisert elektronisk) signatur.

Den Europeiske Union

  • I EU trådte forskriften om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre markedet (eIDAS-forordningen) i kraft i juli 2016, og etablerte et konsekvent rettsramme for anerkjennelse av elektroniske signaturer over hele EU. eIDAS gjør enhver type e-signatur lovlig og håndhevbar, men bare kvalifiserte elektroniske signaturer har samme status som en signatur plassert med blekk på papir. Penneos digitale signaturer er i samsvar med eIDAS tekniske standarder for elektroniske signaturer. Lær mer om eIDAS.

Skandinavia

  • Penneo støtter nasjonale digitale sertifikatbaserte signaturer gjennom Norsk BankID, Svensk BankID og Dansk NemID. Videre overholdes forskriftskravene til avanserte elektroniske signaturer i Danmark og Sverige, og på kvalifiserte elektroniske signaturer i Norge. BankID tilfredsstiller det høyeste sikkerhetsnivået for elektronisk signering (nivå 4) for elektroniske ID-er i Norge.
  • Danmark og Sverige, som EU-medlemsland, følger eIDAS-forskriften angående den juridiske effekten av elektronisk signatur. Norge følger Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester), som implementerer eIDAS I Norge. Les mer om Loven om elektroniske tillitstjenester her.

Andre europeiske land

  • Penneo hjelper deg med å overholde de regionale og industrielle regulatoriske kravene. Når vi implementer vår digitale dokumentløsning i et nytt land, sørger vi for at vi overholder lokale lover, rettslige standarder og regulatoriske krav.

 

Know-Your-Customer

Know-Your-Customer (KYC) omhandler hva bedrifter gjør for å verifisere motparten/en annen part/tredjepart sin identitet. Mange selskaper som er underlagt EUs hvitvaskingsdirektiv starter KYC-prosedyren ved å samle grunnleggende data og informasjon om sine kunder (og/eller andre), ofte ved å be om skannet kopi av pass, førerkort eller lignende ID, ofte også ved fysisk oppmøte. Dette er tungvint, tidkrevende og ikke særlig sikkert. Penneo er løsningen som gjør det mulig å håndtere alt dette enkelt og smidig, for alle parter. Kunden identifiserer seg ved hjelp av deres nasjonale digitale ID, direkte fra datamaskinen eller smarttelefonen, og samtidig overholder Know-Your-Customer (KYC) og Hvitvaskingsloven (Anti Money Laundering (AML)).

For å lære mer om KYC, les her

 

Kommunikasjon rundt digital signatur

Hos Penneo oppfordrer vi våre kunder til å kommunisere om de anstrengelsene de gjør når det gjelder overholdelse og sikkerhet.  Å samarbeid med selskaper som har høye sikkerhetsstandarder styrker et troverdig ansvar som en bedrift. 

Klikk her for å lære mer.