Penneo

Där regelefterlevnad möter produktivitet

Penneo tar hand om dina affärsprocesser — från dokumenthantering och digital signering till KYC och riskbedömning.

Penneo
ÖVER 2600 FÖRETAG LITAR PÅ PENNEO

Få bättre kontakt med dina kunder

Ge dina kunder ett digitalt sätt att interagera med dig och få den information du behöver — bekvämt och effektivt för alla inblandade. Spara tid och förbättra kundupplevelsen.

En plats för dina dokumentprocesser och arbetsflöden som uppfyller reglerna

Penneo Sign

Signing & Data Collection

Gå från långsamma pappersbaserade processer till enkla digitala interaktioner. Att signera och hantera dokument digitalt med Penneo är snabbare, effektivare och säkrare. Dina kunder får också en bättre upplevelse.

Sign on the go

Digitala signaturer

Automation

Automatisering av signering

Security

Identitetsverifiering och datainsamling

KYC & AML Compliance

Skapa förtroende och transparens i dina affärsrelationer från början. Vår lösning gör det enkelt och bekvämt att verifiera dina kunders identitet och uppfylla dina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Guided risk assessment

Guidad riskbedömning

Record-keeping

Journalföring

Data monitoring

Kontinuerlig dataövervakning

Penneo KYC

Förändra ditt sätt att arbeta

Frigör tid för att fokusera på det arbete som betyder något
Free time to focus on the work that matters
Minska den administrativa bördan och resurserna som läggs på manuella uppgifter. Automatisera dina dokumentprocesser till ledig tid för värdeskapande arbete.
Ta bort allt krångel med efterlevnad
Take the compliance hassle out of the way
Penneo säkerställer din efterlevnad när du hämtar data, signerar dokument digitalt, slutför reglerade arbetsflöden och välkomnar nya klienter.
Förbättra dina affärsinteraktioner
Improve your business interactions
Gå från den klassiska penna- och pappersmetoden till en flexibel, pålitlig och smidig digital upplevelse för dig och dina affärspartners.

Kom igång med Penneo idag

Capterra
G2CROWD
Get started with Penneo

Compliance & Security

GDPR compliance

GDPR-efterlevnad

E2EE

End-to-end krypterad datahantering

Trust mark

eIDAS-compliant digitala signaturer

KYC/AML compliance

Efterlevnad av penningtvättslagen

Det säger våra kunder

Back to top

Penneo Sign

Get documents signed faster. Collect the information you need and manage your document workflows in an easy and compliant manner.

Penneo KYC

Automate client onboarding and AML compliance. Perform risk assessments and collect client documentation in a safe and efficient way.