Penneo

Strömlinjeforma signeringsprocesser

Vi vet att revisorer hanterar dokumenttunga processer som ofta tar lång tid, tid som borde läggas ner på att ge kunderna mer värde. Penneo hjälper dig att bli av med pappersbaserade transaktioner och gör det enklare att följa regler och föreskrifter.

BOKA EN DEMO
500+ REVISIONS- OCH REDOVISNINGSFÖRETAG LITAR PÅ PENNEO​

Penneo för revisions- och redovisningspersonal

Simplify client onboarding
Förenkla onboarding av nya kunder
På bara 5–10 minuter går du igenom en guidad riskbedömning och inhämtar kundinformation.
Do business faster
Få avtal signerade snabbare
Automatiserade signeringsflöden effektiviserar signaturinsamlingen och säkerställer att allt sker i korrekt ordning.
Document management
Enkel dokumenthantering
Förvara dina dokumenttransaktioner på ett enda ställe och håll koll på deadlines och efterlevnadskrav.
Elevate client experience
Förhöj kundupplevelsen
Digital KYC-verifiering sparar dina kunder värdefull tid när de förser dig med information, samtidigt som de kan signera dokument var som helst.

Automatisera processer tvärs över affärsområden

Redovisning och rapportering

Redovisning och rapportering

Nu behöver du inte längre ta emot ID-uppgifter och annan känslig information via osäkra kanaler såsom e-post. Vår KYC/AML-process gör det enkelt att samla in och hantera kunduppgifter på ett säkert sätt. Dina kunder kan skicka in foton av ID:n direkt från sina telefoner.

Att samla in signerade avtal går snabbare. Du kan få dokument signerade av flera intressenter på några timmar istället för dagar, inklusive digitalt bevis på signeringsorderns laglighet och korrekthet.

Revision och försäkran

Revision och försäkran

Det är enklare att säkerställa efterlevnad och undvika bedrägerier när du hanterar dina dokumenttransaktioner med Penneo. Varje dokument som skickas via Penneo ingår i en verifieringskedja tillsammans med kryptografiska signaturbevis – eventuella tecken på ändringar får du reda på med en gång.

Att samla in signaturer går snabbare och uppfyller efterlevnadskraven. Du kan säkerställa och ha bevis på att både den skriftliga förbindelsen om åtagande, representationsbrevet och ledningsförklaringen är signerade i rätt ordning och före slutrapporten.

Rådgivning och konsultation

Rådgivning och konsultation

Med Penneo frigör du ett par timmars manuellt arbete varje vecka. Istället för att gå igenom administrativa uppgifter som att fylla i information och signera dokument, kan du tillbringa tid personligen med dina kunder och samarbeta på lösningar och bygga en starkare relation till dem.

Onboarding av kunder är inte längre krångligt för dina kunder, som kan skicka information inom några minuter. Även dokumentsigneringen är friktionsfri. Att använda vår digitala signaturlösning innebär att du inte behöver springa runt och skriva ut, signera och skanna avtal.

Skatt och juridik

Skatt och juridik

Att bygga förtroende tar tid. Vi gör det möjligt för dig att lägga mer tid på att förstå dina kunders unika affärsbehov genom att automatisera tidskrävande, administrativa processer. Med Penneo hanterar du dokumenttransaktioner snabbare och ser till att lagstadgade krav uppfylls. Dina kunder kan enkelt identifiera sig och signera med ett elektroniskt ID.

Du hanterar dokument på ett enda ställe och får en överblick över alla dina transaktioner, så att du och dina kunder alltid arbetar inom juridiska tidsfrister.

Hva kundene våre sier

Förbättra dokumenttransaktionerna.
Få bättre kontakt med dina kunder.

Penneo KYC

KYC & AML Compliance

 Företagsregister

KYC-verifiering

 Dataövervakning

 Aktivitetslogg

Penneo Sign

Signing & Data Collection

Digital signering

 Dokumentvaliderare

 Framstegsöversikt

 Dokumentlagring

Säker signering och identitetsautentisering med elektroniskt ID

Vi har integrationer med flera nationella e-legitimationer, så att du enkelt kan verifiera dina kunders identitet i enlighet med KYC:s och AML:s föreskrifter. Att signera åtagandebrev, attesttjänster, sekretessavtal, revisionsrapporter och årliga rapporter, intyg och skatteunderlag är säkert och binder undertecknare juridiskt.

 

Penneos partnerskap och integrationer

Vi har flera integrationer tillgängliga med populära verktyg och programvara för din bransch, och vi arbetar ständigt med att ta fram fler.

Silverfin

WorkPoint

Visma e-conomic

Abakion

Du kan också använda våra funktioner för att integrera med lokala näringslivsmyndigheter och ställa in automatisk dokumentarkivering.

Om du vill bygga en anpassad integration är Penneos API helt rätt för dig.

Integrations for audit and accounting

Vi hjälper dig att förbättra datasäkerheten och uppfylla efterlevnadskraven​

Enhance security

Kom igång med Penneo idag​

Back to top

Penneo Sign

Get documents signed faster. Collect the information you need and manage your document workflows in an easy and compliant manner.

Penneo KYC

Automate client onboarding and AML compliance. Perform risk assessments and collect client documentation in a safe and efficient way.