Människor använder ofta elektroniska och digitala signaturer omväxlande och är omedvetna om vad skillnaderna mellan de två är.

Elektroniska signaturer omfattar alla papperslösa signeringsmetoder och delas in i tre kategorier:

  • enkla elektroniska signaturer (SES)
  • avancerade elektroniska signaturer (AES)
  • kvalificerade elektroniska signaturer (QES)

Digitala signaturer inkluderar endast de elektroniska signeringsmetoder som uppfyller kraven för avancerade eller kvalificerade elektroniska signaturer. Enkla elektroniska signaturer är således inte digitala signaturer.

Skillnaden mellan digitala och elektroniska signaturer är att digitala signaturer kan identifiera undertecknaren, medan enkla elektroniska signaturer inte kan.

Lösningar för digitala signaturer bygger på hash-algoritmer, PKI och digitala certifikat för att identifiera den som skrivit under och upptäcka om något har ändrats i handlingen efter underskriften.

Enkla elektroniska signaturer är mindre säkra och kan inte identifiera undertecknaren.

Är du intresserad av att veta mer om de andra skillnaderna mellan en digital och en elektronisk signatur eller vill du förstå vilken av de två signaturerna du ska använda? Fortsätt då att läsa vidare.

 

Vilka är de största skillnaderna mellan digitala och elektroniska signaturer?

Till skillnad från enkla elektroniska signaturer uppfyller digitala signaturer de säkerhetskrav som anges i eIDAS-förordningen och kan därför säkerställa:

1. Undertecknarens identitet

Digitala signaturer kan identifiera vem undertecknaren är med hjälp av digitala certifikat som utfärdas av en tillhandahållare av betrodda tjänster.

Ett exempel är när man signerar ett dokument med BankID. Undertecknaren har ensam kontroll över sina BankID uppgifter som innebär att ingen kan använda dem för att skapa en signatur i undertecknarens namn.

Vid eventuell tvist kan digitala signaturer styrka identiteten på personen som signerat.

Däremot gäller detta inte de enkla elektroniska signaturerna. Detta beror på att enkla elektroniska signaturer använder ofullständiga metoder som e-post eller textmeddelanden för att identifiera undertecknaren.

Metoder som dessa är bristfälliga i och med att e-postkonton lätt kan hackas. Det innebär att man kan aldrig vara hundra procent säker på vem som har signerat dokumenten.

2. Dataintegritet

Digitala signaturer använder hash-algoritmer och kryptering för att kontrollera om det gjorts några ändringar i dokumentet efter det har signerats. Ifall dokumentet har ändrats ogiltigförklaras den digitala signaturen.

De flesta leverantörer av enkla elektroniska signaturer kan inte upptäcka ändringar i dokumentet efter underskriften. Penneo Sign är dock ett undantag. Vår lösning kan alltid upptäcka om några ändringar har gjorts i dokumentet efter signaturen.

3. Oavvislighet

I och med att digitala signaturer ger bevis på undertecknarens identitet och säkerställer det undertecknade dokumentets integritet är det inte möjligt för undertecknaren att bestrida signaturen.

Däremot kan enkla elektroniska signaturer ofta bestridas.

4. Juridisk giltighet

Digitala signaturer är juridiskt bindande i de flesta fall. Enkla elektroniska signaturer kan också godkännas som bevis i domstol, men domaren måste isåfall avgöra från fall till fall om signaturen är juridisk bindande eller inte.

Vi rekommenderar därför att du alltid använder digitala signaturer för dina viktiga dokument.

Det finns dock fortfarande några undantag där lagen kräver en handskriven underskrift och dessa undantag skiljer sig åt för varje medlemsstat inom EU.

Digitala vs. elektroniska signaturer
Enkla elektroniska signaturer Digitala signaturer
Undertecknarens identitet Kan inte identifiera undertecknaren med säkerhet Kan alltid identifiera undertecknaren med säkerhet
Dataintegritet Det går inte alltid att upptäcka ändringar i dokumentet efter signering Kan alltid upptäcka ändringar i dokumentet efter signering
Juridisk giltighet Det är upp till domstolen att avgöra om ett dokument som signerats med en elektronisk signatur är juridiskt bindande Dokument som signerats med digitala signaturer är alltid juridiskt bindande

 

Vilka typer av signaturer erbjuder Penneo?

Penneo erbjuder både enkla elektroniska signaturer och digitala signaturer.

För att skapa en enkel elektronisk signatur i Penneo Sign, har du möjligheten att antingen rita eller skriva din signatur eller kan du infoga en bild av signaturen i dokumentet.

För att skapa en digital signatur via Penneo kan du använda något av följande eID: Svenska BankID, MitID, itsme®, MitID, Norska BankID, Mobiilivarmenne eller Finska Bank ID.

Det är många fördelar med att använda digitala signaturer – och vi uppmuntrar dig till att använda dem när det är möjligt eftersom de dokument som signerats med digitala signaturer är alltid juridiskt bindande och kan inte avvisas.

Få en gratis provversion av Penneo Sign och börja signera PDF digitalt idag!

 

 

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

9 expert tips for picking the perfect KYC solution

9 experttips för att välja den perfekta KYC-lösningen

2024 AML and Industry Predictions for Auditors and Accountants

Vad man kan förvänta sig av 2024? AML och branschförutsägelser (för redovisningsbranschen)

AML-compliant risk assessments of customers

Hur du gör en korrekt AML-riskbedömning och riskklassificering av dina kunder