Under de senaste åren har fler svenska företag börjat använda digitala signaturer för att öka effektiviteten, förbättra kundupplevelsen och säkerställa en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som de behandlar.

Enligt eIDAS-förordningen har en digital signatur som är utförd med BankID, en rättslig verkan i hela EU.

 

Vad är BankID?

BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för svenska medborgare och invånare att identifiera sig på internet och signera dokument digitalt. För att få ett BankID behöver du ha ett svenskt personnummer och vara kund i någon av de banker som utfärdar BankID.

BankID finns i tre olika varianter:

  • Mobilt BankID
  • BankID på fil
  • BankID på kort

Den vanligaste är Mobilt BankID eftersom man enkelt kan använda det på sin mobiltelefon eller surfplatta.

 

Hur kan jag signera dokument med BankID?

Du kan använda Penneo Sign för att signera dokument med BankID genom att följa dessa enkla steg:

1. Öppna och läs dokumenten.

Öppna och läs dokumenten

2. Välj Svenskt BankID som signeringsmetod.

Välj Svenskt BankID som signeringsmetod

3. För att signera dokumenten på din dator med Mobilt BankID, välj Mobilt BankID som identifieringsmetod.

Välj Mobilt BankID

4. Öppna BankID-appen på din smartphone eller surfplatta och skanna QR-koden.

Skanna QR-koden

5. Bekräfta din identitet via BankID-appen.

Bekräfta din identitet

6. Klicka på Signera dokument för att skapa signaturen.

Signera dokument

7. Välj om du vill att de signerade dokumenten ska lagras i ditt personliga arkiv eller inte.

Spara dokumenten

 

Vilka är fördelarna med att signera dokument med BankID?

De viktigaste fördelarna med digital signering är:

Snabbare avtalsprocess

Digitala signaturer gör det möjligt att signera elektroniska dokument på ett smidigt och effektivt sätt. Dina kunder, partners och anställda kan signera avtal digitalt direkt från sina datorer, surfplattor eller mobiltelefoner när som helst och var som helst.

Genom att automatisera krångliga manuella processer, kan företag förbättra signerarens upplevelse och minska tiden det tar att få tillbaka signerade avtal.

Rättsligt verkan

Enligt eIDAS-förordningen är avancerade elektroniska signaturer juridiskt bindande och kan användas som bevis vid rättsliga förfaranden.

De elektroniska signaturerna som görs med BankID via Penneo Sign uppfyller eIDAS-kraven för avancerade elektroniska signaturer. Detta innebär att de kan identifiera undertecknaren och skydda det signerade dokumentet mot förfalskning.

Med tanke på att en avancerad elektronisk signatur är unikt knuten till undertecknaren, kan undertecknaren inte heller bestrida signaturen.

Kostnadsbesparingar

Pappersbaserade processer är kostsamma och tar tid. Dokumenten ska skannas, skrivas ut och skickas till undertecknarna med post. Det manuella arbetet med detta är tidskrävande och hindrar medarbetarna från att fokusera på värdeskapande uppgifter.

 

Kan jag signera Word-dokument digitalt med BankID via Penneo Sign?

Ja, du kan signera Word-dokument med BankID i Penneo Sign. Du måste först spara dem eller konvertera dem till PDF-filer. När du har PDF-versionen av dokumentet kan du ladda upp det till Penneo Sign och skicka det till undertecknaren.

 

Digital signering med BankID via Penneo Sign

Penneo Sign gör det möjligt för dig att signera dokument med BankID och hjälper dig att automatisera manuella processer.

Med Penneo Sign kan du:

  • Automatisera arbetsflöden: Du definierar undertecknarnas roller och i vilken ordning varje dokument ska undertecknas. Systemet kommer automatiskt att skicka dokumenten till rätt undertecknare i rätt ordning baserat på de regler du ställer in.
  • Signera flera dokument samtidigt: Du kan ladda upp flera dokument samtidigt och skicka dem till undertecknarna. Istället för att signera varje dokument individuellt kan undertecknarna signera alla dokument på en och samma gång.
  • Ställ in automatiska påminnelser: Penneo Sign låter dig bestämma när undertecknarna ska påminnas om att signera, och systemet kommer automatiskt att skicka ut påminnelser via e-post.
  • Minska manuell datainmatning: Penneo Sign erbjuder många förbyggda integrationer med populära verktyg, vilket gör det lättare att överföra data mellan plattformar. Dessutom kan du använda Penneos API för att bygga din egen integration.
  • Lagra alla dina dokument på ett ställe: Alla dokument som är signerade med Penneo Sign sparas automatiskt i ditt Penneo-arkiv, så att du enkelt kan hitta, organisera och hämta dem.

Prova Penneo gratis och börja signera dokument med BankID idag!

 

 

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

9 expert tips for picking the perfect KYC solution

9 experttips för att välja den perfekta KYC-lösningen

2024 AML and Industry Predictions for Auditors and Accountants

Vad man kan förvänta sig av 2024? AML och branschförutsägelser (för redovisningsbranschen)

AML-compliant risk assessments of customers

Hur du gör en korrekt AML-riskbedömning och riskklassificering av dina kunder