Om Complet Revision

Complet Revision är en redovisningsbyrå som har en bred kundkrets. Företagets uppgift är att hjälpa sina kunder och erbjuda dem tjänster av hög kvalitet.

Complet Revision är en trygg partner för sina kunder och erbjuder expertis och insikter på hög nivå om allt som har med redovisning och revision att göra.

 

Utmaningar

Som redovisningsbyrå omfattas Complet Revision av penningtvättslagen. Detta innebär att när de får en ny kund måste de utföra en KYC-process.

Tidigare var processen manuell när företaget tog in en ny kund och var tidskrävande. Kunderna skulle komma till Complet Revisions kontor för ett möte, och därefter skulle de skanna sina ID-kort och dokument och skicka dem via e-post. Complet Revision skulle sedan ladda upp det på rätt platser.

Företaget insåg att det saknades ett verktyg där de kunde samla in och lagra kunddokumentationen på ett säkert sätt för att följa lagstiftningen. Det var dags att hitta en sådan lösning.

 

Lösning

Complet Revision använde redan Penneo Sign sedan tidigare, och efter att ha hört talas om Penneo KYC bestämde de sig för att prova det.

Att uppnå kundkännedom är nu en mycket effektivare process. Penneo KYC hämtar automatiskt uppgifter om ett företag och dess verkliga huvudmän från företagsregistren, och Complet Revision kan sedan begära dokumentationen från rätt kontakter. Kunderna kan enkelt skicka in informationen från sina telefoner eller datorer. Complet Revision godkänner dokumentationen – eller begär ytterligare information vid behov – och allt lagras säkert på ett ställe.

Penneo KYC är ett program som är lätt att lära sig och använda, det fungerar riktigt bra. Med det känner vi oss trygga i och med att vi vet att vi har koll på de standarder och krav på efterlevnad som vi omfattas av. Systemet meddelar oss också när det sker förändringar eller när det finns ny information i företagsregistren, så vi behöver inte oroa oss för det. Vi kan på så sätt fokusera på det arbete vi är riktigt bra på och hjälpa våra kunder med andra uppgifter. -– Louise Jansen, Revisor på Complet Revision

 

Resultat

I samband med att Complet Revision valdes ut för en kontroll från de danska näringslivsmyndigheterna var Penneo KYC en stor fördel.

Penneo KYC hjälpte oss mycket med kontrollen. Vi kunde visa att vi samlade in rätt dokumentation från våra kunder och att vi lagrade den på ett säkert sätt. Tack vare granskningsloggen kunde vi också visa när vi samlade in informationen och dokumentera varje steg i processen. -– Louise Jansen, Revisor på Complet Revision

En av de mycket få kommentarer som Complet Revision fick under kontrollen var att företagsöversikten måste samlas in varje år. Vid den tidpunkten var detta inte en funktion i Penneo KYC. Efter att ha delat denna feedback med Penneo implementerades funktionen i produkten.

Det är fantastiskt att arbeta med Penneo. Det är ett riktigt bra samarbete och det finns alltid någon som hjälper oss när vi behöver det. -– Louise Jansen, Revisor på Complet Revision

 

 

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

Penneo x Great Accounting

Great Accounting förenklar komplexa kundkännedomsprocesser med Penneo KYC

Kvarnhuset Ekonomi

Kvarnhuset Ekonomi effektiviserade signerandet av årsrapporter med Penneos signeringsflöde

Gina Tricot

Gina Tricot förenklade sina administrativa processer med Penneo