Automatisera manuella processer för allmän administration och öka den totala effektiviteten

Effektivisera sättet du hanterar och signerar dokument, från dokumentation om bolagsstyrning till protokoll från årsstämman. Att digitalisera dokumenttransaktioner kommer gynna både interna och externa intressenter.

Digital signature for general administration

 

Vi vet att när du arbetar med allmän administration hanterar du ofta tunga dokument processer som involverar många intressenter, vilket kan ta upp mycket tid.

På Penneo hjälper vi administrationsavdelningar överallt att digitalisera dokumenttransaktioner och arbetsflöden på ett effektivt, säkert och compliant sätt. Mindre tid spenderas på manuella uppgifter vilket innebär ökad produktivitet, sparad tid och nedsatta operativa kostnader.

2000+ företag inom en mängd olika brancher litar på Penneo

Optimisera dina affärsprocesser

Klientidentifikation och onboarding
  • Regelverksefterlevnad med fokus på KYC (kundkännedom)
  • Säkra webformulär
  • Säkerhetsbedömningar
Dokumenttransaktioner och arbetsflöden
  • Fördefinierade signeringsflöden
  • Dokumentstatus och påminnelser
  • Revisionsspår
Arkiv- och dokumenthantering
  • Kryptering av dokument
  • Automatisk radering av data
  • Hög säkerhet och regelverksefterlevnad

Hjälper allmänna administrationsavdelningar automatisera processer över olika affärsområden

Online self-service solutions

Förenkla digitala självbetjäningslösningar

Erbjud klienter och intressenter ett modernt sätt att interagera med dig och förse dig med information på ett säkert och lagligt sätt.

Låt dina intressenter fylla i och skicka webbformulär direkt på din hemsida via Penneo. Den insamlade informationen landar automatiskt i ditt Penneo-arkiv så att du enkelt kan vidta åtgärder.

Du kan omfördela den insamlade informationen till relevanta arbetsflöden och optimera dina processer ytterligare.

Digitalisera dina dokumenttransationer

Glöm allt om högar av pappersbuntar och att spendera tid på manuellt administrativt arbete.

Skicka och underteckna bolagsstyrningspolicyer, bolagsordning, årsstämmans dokument och mer med Penneo - det är enklare, snabbare och säkrare. Tack vare våra anpassade signeringsflöden kan du se till att dina dokument signeras i rätt ordning av rätt personer - på en gång.

Få full översikt av dina dokumenttransaktioner och deras status och se till så att du aldrig missar en deadline igen.

Document transactions
Identity verification

Automatisera identitetsverifieringsprocesser

Om ditt företag omfattas av lagen om penningtvätt har du förmodligen bett dina kunder att skanna kopior av deras pass eller andra ID handlingar. Detta är både tidskrävande och osäkert.

Med Penneo kan du förse dina klienter med en sömlös digital onboarding upplevelse genom att använda vår KYC lösning.

Allt du behöver göra är att begära den dokumentation som behövs så guidar vårt system dina kunder genom processen. Allt är naturligtvis krypterat från start till slut.

Agri Nord automatiserar signeringsprocesser med Penneo

Agri Nord, en organisation som tillhandahåller konsulttjänster till jordbruksföreningen i Danmark, använder Penneo för att optimera dokumenthantering och signeringsprocesser.

Genom att implementera Penneo var Agri Nord kapabla att:

Öka effektiviteten och minska spenderad tid på manuella signeringsprocesser.

Få en tydlig översikt av alla skickade dokument och deras status.

Spara in betydligt på papper, bläck och portokostnader.

Anders from Agri Nord

Det finns ofta flera undertecknare som ska signera dokument i en specifik ordning. Ordningen och undertecknare varierar från dokument till dokument. Penneos digitala signatur system tillåter oss att automatisera dessa signeringsflöden och sparar oss det manuella arbetet.

Anders från Agri Nord

Med Penneo kommer du...

Öka effektiviteten och spara på kostnader

Digitalisering av dina dokumenttransaktioner och automatisering av arbetsflöden hjälper dig att öka produktiviteten, spara tid och minska driftskostnaderna - och det är även mycket bättre för miljön.

Förbättra säkerhet och compliance

Samla in, lagra och hantera kunddata på ett säkert sätt. Du kan uppnå högsta efterlevnadsnivå när du lagrar och hanterar dina dokument via Penneo - och hanterar också din interna efterlevnad.

Förbättra kundupplevelsen

Erbjud dina kunder bästa möjliga service. Med Penneo kan dina kunder säkert identifiera sig online och underteckna dokument när de passar dem, var som helst och på vilken enhet som helst.

Säker signering & identitetsautentisering med BankID via Penneo

Hos Penneo erbjuder vi en effektiv och säker lösning för hantering av digitala transaktioner och dokumentsigneringsprocesser.

Du kan verifiera dina kunders identitet i enlighet med KYC- och AML-reglerna samt hantera andra branschspecifika säkerhets- och efterlevnadskrav när du signerar och hanterar dokument digitalt.

Automation

Automatisera tidskrävande administrativa uppgifter och spara både tid och kostnader på det sättet. Du kan skräddarsy Penneo så att det passar efter dina behov.

Progress overview
Automatic reminders
Routing scenarios

Framgångsöversikt

Håll koll på alla dina dokumenttransaktioner på ett ställe. Enkel översikt över vilka dokument som har öppnats, väntar på underskrifter eller har signerats.

Automatiska påminnelser

Sätt upp automatiska påminnelser för att försäkra att kontrakt bli signerade i tid. Du bestämmer när och hur ofta klienter och intressenter ska bli påminda om att signera.

Skapa en automatisk dokumentrutt

Effektivisera signaturinsamlingsprocessen med vår automatiska dokumentrutt. Se till att alla dokument är signerade i rätt ordning av rätt personer.

Signering

Med en digital signatur kommer du spara in betydligt med den tid det tar att få ett dokument signerat. Dina klienter får även en bättre upplevelse.

Validering av identitet

Bekräfta dina kunders identitet på ett säkert sätt. Med Penneo är den tilltänkte undertecknaren av ett dokument den ända personen som faktiskt kan signera det dokumentet.

Underteckna flera avtal med ett klick

Spara dina kunder besväret med att behöva underteckna varje dokument individuellt. Med multisignering kan du kombinera flera dokument till en transaktion och bara behöva underteckna en gång.

Personligt arkiv

Dina klienter får sitt eget arkiv där alla dokument lagras tryggt och är lättillgängliga när som helst. Arkivet är personligt och endast tillgängligt för dem.

Identity validation
Multi-signing
Personal archive
Capterra logo
G2 logo

Hitta ett paket som passar era behov