Automatisera mauella processer och fokusera på intäkts- och värdeskapande aktiviteter istället

Digitalisera pappersbaserade processer som onboarding av nya klienter och dokumentethantering och öka effektiviteten i din verksamhet. Lägg tid på det som är viktigt för dig.

Digital signature for lawyers

 

Vi vet att ni som adovokater ofta hanterar information och tunga dokument processer vilket kan ta upp mycket av er tid.

Hos Penneo hjälper vi advokatbyråer med att digitalisera dokumenttransaktioner på ett effektivt, säkert och compliant sätt. Mindre tid spenderat på manuellt administrativt arbete innebär bättre service för dina kunder och även ökad produktivitet internt.

Över 200 advokatbyråer har valt att använda Penneo

Effektivisera kundresan

Klientidentifiering & onboarding
  • Compliant KYC-process
  • Säkra webformulär
  • Säkerhetsbedömningar
Dokument transaktioner & arbetsflöden
  • Skräddarsydda signeringsflöden
  • Dokumentstatus och påminnelser
  • Revsionsspår
Arkivering & dokumenthantering
  • Kryptering av dokument
  • Automatisk radering av data
  • Hög säkerhet och regelverksefterlevnad

Hjälper advokatbyråer att automatisera processer över olika affärsområden

Thomas from Marker
Penneos plattform är särskilt passande för alla företag som omfattas av lagen om penningtvätt. Om ett personligt möte inte är nödvändigt kan våra kunder nu validera sig själva och signera dokument 100% digitalt med NemID - direkt från sin telefon.
Thomas från Marker

Med Penneo minska Marker sina administrativa bördor samtidigt som de förblir AML-kompatibla

Marker, en dansk advokatfirma som specialiserar sig på fastighetsrätt, använder Penneo för att automatisera administrativa uppgifter och leverera en bättre kundupplevelse.

Genom att implementera Penneo har Marker kunnat:

Integrera vår digitala lösning sömlöst till sina existerande arbetsflöden

Minska administrativa bördor avsevärt samt digitalisera hela deras signaturflöde

Spara tiden som tidigare spenderats på administrativa uppgifter och använd den istället åt att ägna extra uppmärksamhet åt kundernas behov

Med Penneo kommer du...

Öka effektiviteten & spara in på kostnader

Digitalisering av dina dokumenttransaktioner och automatisering av arbetsflöden hjälper dig att öka produktiviteten, spara tid och minska driftskostnaderna - det är även mycket bättre för miljön.

Förbättra säkerhet & efterlevnad

Samla in, lagra och hantera kunddata säkert och compliant. Du kan uppnå högsta efterlevnadsnivå när du lagrar och hanterar dina dokument via Penneo - och hanterar också din interna efterlevnad.

Höj kundupplevelsen

Erbjud dina kunder bästa möjliga service. Med Penneo kan dina kunder på ett säkert sätt identifiera sig online och signera dokument när de passar, var som helst och på vilken enhet som helst.

Säker signering & identitetsautentisering med BankID via Penneo

Hos Penneo erbjuder vi en effektiv och säker lösning för hantering av digitala transaktioner och dokumentsigneringsprocesser.

Du kan verifiera dina kunders identitet i enlighet med KYC- och AMLs-regelverk, samt hantera andra branschspecifika säkerhets- och compliancekrav när du signerar och hanterar dokument digitalt.

Automatisering

Automatisera återkommande processer och spara både tid och kostnader under tiden. Du kan anpassa Penneo så att det passar till era specifika behov.

Progress overview
Automatic reminders
Routing scenarios

Framstegsöversikt

Håll koll på alla dina dokumenttransaktioner på ett ställe. Ha en enkel översikt över vilka dokument som har öppnats, väntar på signering eller har signerats.

Automatiska påminnelser

Ställ in automatiska påminnelser för att säkerställa att alla dokument signeras i tid. Du bestämmer när och hur ofta kunder ska påminnas om att signera.

Automatisk dokumentrutt

Effektivisera signaturinsamlingsprocessen med vår automatiska dokumentrutt. Se till att alla dokument är signerade i rätt ordning av rätt personer.

Signering

Med en digital signatur kommer du att minska den tid det tar att signera dokument avsevärt. Dina kunder får även en bättre upplevelse.

Validering av identitet

Bekräfta dina kunders identitet på ett säkert sätt. Med Penneo är det endast den avsedda signanten för ett dokument den som kan signera det dokumentet.

Underteckna flera avtal med ett klick

Spara dina kunder besväret med att behöva signera varje dokument individuellt. Med multisignering kan du kombinera flera dokument till en transaktion och endast signera en gång.

Personligt arkiv

Dina klienter får sitt eget arkiv där alla dokument lagras tryggt och lättillgängligt. Arkivet är personligt och endast tillgängligt för dem.

Identity validation
Multi-signing
Personal archive
Capterra logo
G2 logo

Hitta ett paket som passar era behov