Digitalisera fastighetsrelaterade dokumenttransaktioner och förbättra kundupplevelsen

Penneo hjälper dig att bli av med pappersbaserade transaktioner så att du kan öka effektiviteten och ge dina kunder en modern upplevelse.

Penneo for real estate

Vi vet att arbete i fastighetsbranschen ofta kan innebära timmar av administrativt arbete och massor av pappersarbete, och det vill vi ändra på.

Vi på Penneo hjälper fastighetsbolag överallt att omfamna digitalisering och använda den proaktivt för att öka effektiviteten. Mindre tid på administrativt arbete innebär bättre service för dina kunder och förbättrad medarbetarnöjdhet.

200+ fastighetsbolag litar på Penneo

Optimera kundresan

Klientidentifiering & onboarding
  • Compliant KYC-process
  • Säkra webbformulär
  • Säkerhetsbedömningar
Dokument transaktioner & arbetsflöden
  • Skräddarsydda signeringsflöden
  • Framstegsstatus och påminnelser
  • Revsionsspår
Dokumenthantering & arkivering
  • Dokumentkryptering
  • Automatisk radering av data
  • Sekretess, säkerhet och efterlevnad

Hjälper fastighetsbolag att automatisera processer över affärsområden

Jenny from SNB
Innan behövde vi skriva ut, alla skulle skriva under personligen, skanna och sedan lagra dokument i vårt molnbaserade system. Nu när vi använder Penneo kan vi lägga det direkt i systemet och samla in signaturer digitalt. Vi sparar mycket tid genom att använda Penneo.
Jenny från Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder digitaliserar dokumenthantering och signeringsprocesser med Penneo

Svenska Nyttobostäder (SNB), ett snabbt växande fastighetsförvaltningsbolag, använder Penneo för att effektivisera sina arbetsflöden för dokumentsignering och automatisera manuella uppgifter.

Genom att implementera Penneo har SNB kunnat:

Påskynda processen för insamling av signaturer

Optimera kundkommunikationen genom att använda automatiska påminnelser

Öka effektiviteten och samarbetet internt

Med Penneo kan du...

Öka effektiviteten & spara in på kostnader

Digitalisering av dina dokumenttransaktioner och automatisering av arbetsflöden hjälper dig att öka produktiviteten, spara tid och minska driftskostnaderna - det är även mycket bättre för miljön.

Förbättra säkerhet & efterlevnad

Samla in, lagra och hantera kunddata säkert och compliant. Du kan uppnå högsta efterlevnadsnivå när du lagrar och hanterar dina dokument via Penneo - och hanterar också din interna efterlevnad.

Höj kundupplevelsen

Erbjud dina kunder bästa möjliga service. Med Penneo kan dina kunder på ett säkert sätt identifiera sig online och signera dokument när de passar, var som helst och på vilken enhet som helst.

Säker signering och identitetsautentisering med BankID via Penneo

Hos Penneo erbjuder vi en effektiv och säker lösning för hantering av digitala transaktioner och dokumentsigneringsprocesser.

Du kan verifiera dina kunders identitet i enlighet med KYC- och AMLs-regelverk, samt hantera andra branschspecifika säkerhets- och compliancekrav när du signerar och hanterar dokument digitalt.

Automatisering

Automatisera återkommande processer och spara både tid och kostnader under tiden. Du kan anpassa Penneo så att det passar till era specifika behov.

Framstegsöversikt

Håll koll på alla dina fastighetsförvaltningsavtal och andra dokument på ett ställe. Enkel översikt över vilka dokument som har öppnats, väntar på signering eller har signerats.

Automatiska påminnelser

Ställ in automatiska påminnelser för att se till att alla fastighetsförvaltningsavtal signeras i tid. Du bestämmer när och hur ofta kunder ska påminnas om att skriva.

Skapa en automatisk dokumentrutt

Effektivisera signaturinsamlingsprocessen med vår automatiska dokumentrutt. Se till att alla dokument är signerade i rätt ordning av rätt personer.

 

Progress overview
Automatic reminders
Routing scenarios

Signering

Med en digital signatur kommer du spara in betydligt med den tid det tar att få ett dokument signerat. Dina klienter får även en bättre upplevelse.

Identity validation
Multi-signing
Personal archive

Validering av identitet

Bekräfta dina kunders identitet på ett säkert sätt. Med Penneo är det endast den avsedda signanten för ett dokument den som kan signera det dokumentet.

Underteckna flera avtal med ett klick

Spara dina kunder besväret med att behöva underteckna varje dokument individuellt. Med multisignering kan du kombinera flera dokument till en transaktion och bara behöva underteckna en gång.

Personligt arkiv

Dina klienter får sitt eget arkiv där alla dokument lagras tryggt och lättillgängligt. Arkivet är personligt och endast tillgängligt för dem.

Capterra logo
G2 logo

Hitta ett paket som passar era behov