Penneo

Penneo Sign

Penneo Sign gör det möjligt att automatisera manuella processer och signera dokument digitalt med BankID. Spara tid, förbättra effektiviteten och öka säkerheten med digital signering.

PROVA PENNEO SIGN GRATIS
Penneo Sign

Digital signering av avtal på ett enkelt sätt

Med Penneo kan du signera dokument digitalt. Det är bättre för miljön, snabbare, enklare och säkrare. Minska det manuella arbetet, se till att lagkrav följs och erbjud en bättre upplevelse.

Take the compliance hassle out of the way

Digital signering

Få dokument signerade snabbare utan att e-posta personer fram och tillbaka eller försöka boka dem för ett fysiskt möte.

Automation

Samla digitala signaturer från olika intressenter i en specifik ordning och håll en fullständig översikt över hela processen.

Datainsamling

Samla in personlig information som bilder av ID-kort eller bankuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med lagstadgade krav.

Digital signering

Simplify document signing
Signera digitalt när du är på språng
Låt dina kunder och affärspartners signera digitalt med BankID eller Touch från vilken plats som helst och vilken enhet som helst. Dessutom flera dokument på en gång.
Limit access to information
Begränsa åtkomsten till känslig information
Se till att rätt person läser och signerar genom att begära identitetsverifiering.
Share documents
Lagra och dela dokument på ett säkert sätt
Ordna och hantera dokument enkelt i ditt Penneo-konto. Beroende på vilken signaturmetod som används, kan undertecknarna få ett gratis personligt Penneo-arkiv.

Automation

Signing flows
Enkla och avancerade signeringsflöden
Signera försäljningsavtal, anställningsavtal, årsrapporter och mer digitalt. Varje flöde innehåller specifika signeringsroller och samlar in nödvändiga signaturer i en compliant ordning.
Automatic reminders
Automatiska påminnelser
Håll dig uppdaterad om tidsfristerna med schemalagda påminnelser. Du bestämmer när och hur ofta dina kunder ska påminnas om att underteckna.
Progress overview
Framstegsöversikt
Håll koll på dina dokument - oavsett om de skickas, öppnas, undertecknas eller slutförs. Använd granskningsspåret för att bevisa din efterlevnad.

Identitetsverifiering och datainsamling

Identity verification
Identitetsverifiering
Verifiera dina kunders identitet med minsta möjliga ansträngning.Formuläret guidar dina kunder genom processen och låter dem ladda upp ID-bilder direkt från sina telefoner.
Forms
Formulär
Samla in information på ett säkert sätt med våra formulärmallar - bädda in dem på din webbplats, i ett e-postmeddelande eller där dina kunder är.
Security
Säker datalagring
Dina kunders uppgifter hanteras med högsta säkerhetsnivå. Personuppgifter skyddas via kryptering.

Digital signering och identitetsautentisering med BankID

Dina kunder kan snabbt och säkert bekräfta sin identitet och logga in digitalt med BankID - på samma sätt som de loggar in till sin nätbank, till exempel. Penneo integreras för närvarande med nedanstående eID och listan växer ständigt.

 

Få högsta säkerhetsnivå när du signerar med Penneo Sign

Som kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster! (QTSP) kan Penneo nu erbjuda kvalificerade betrodda tjänster som t.ex.

  • kvalificerade elektroniska stämplar som säkerställa visshet om dokumentets ursprung och integritet.
  • kvalificerade elektroniska tidsstämplingar som utgör bevis för att ett elektroniskt dokument existerade vid en viss tidpunkt.
  • kvalificerade certifikat för elektroniska underskrifter som gör det möjligt att skapa kvalificerade elektroniska signaturer som är lika giltiga som handskrivna signaturer.

Det betyder att när du signerar med Penneo kan du vara säker på att du gör det med högsta säkerhetsnivå.

Skicka dina dokument för digital signering på bara några minuter

Upload the documents
Ladda upp de dokument som du vill få signerade
Add recipient
Lägg till mottagare och begär identitetsverifiering
Send the documents
Skicka dokumenten och övervaka signeringsprocessen
Securely store the signed documents
Lagra och organisera dina dokument i mappar

Förändra ditt sätt att arbeta

Rättsligt bindande digitala signaturer
Legally binding signatures
Penneo-signaturer är juridiskt bindande och uppfyller viktiga globala standarder som EU eIDAS-förordningen, US Esign Act och UETA Act.
Datasäkerhet och GDPR-efterlevnad
GDPR compliance
Du kan lita på vår kryptering, dokumentgranskningsspår samt policyer för datalagring och bortskaffande.
Dokumentvaliderare
Document Validator
Du kan enkelt verifiera den tekniska och juridiska giltigheten av dina digitalt signerade dokument med EU Validator eller Penneo Validator.

Att bli pappersfri är bra för miljön och ditt företag också

Över 210 miljoner ton papper produceras årligen – huvudsakligen för omslag, utskrifter och anteckningar. En stor mängd av detta papper hamnar dock snabbt i papperskorgen och senare på soptippen, där 26 % av allt avfall är papper.

Som företag kan du göra mycket för att minska pappersavfallet och ditt koldioxidavtryck genom att välja pappersfria transaktioner! Att ta bort bläck och papper från dina signeringsprocesser är ett tydligt steg för att underlätta företagets hållbarhet och bli den favoritpartnern för miljömedvetna kunder.

Varje år undertecknas mer än tre miljoner dokument digitalt med Penneo, vilket sparar mer än 74 ton papper.

 

Going paperless

Kom igång med Penneo idag

Get started with Penneo

Vanliga frågor

När ett dokument signeras med elektroniskt ID via Penneo uppfyller signaturen de krav på avancerade elektroniska signaturer som anges i EU:s eIDAS-förordning. Dokument undertecknade med en avancerad elektronisk signatur är juridiskt bindande. Detta gäller dock inte de fall där lagen kräver en kvalificerad elektronisk signatur eller en handskriven signatur.

Varje dokument undertecknat med Penneo bäddar in kryptografiska element som bevisar dess giltighet. Vissa är synliga i dokumentet medan andra kan kontrolleras med en PDF-visningsprogram, vår Validator, eller EU Validator.

Se på dokumentet:

  •  unik dokumentnyckel
  •  delad signatursida med information om undertecknarna

Kontrollera med en PDF-läsare:

  •  elektronisk försegling som bekräftar dokumentens giltighet
  •  auditlogg, krypterade algoritmer för signaturerna, tidsstämplar och bevis för att undertecknaren har accepterat ett uttalande om deklaration och samtycke som intygar att dokumentet är intakt, opåverkat och originalt

Signeringsflöden är speciellt utformade sekvenser som säkerställer att rätt personer signerar rätt dokument i rätt ordning. Penneo stöder ett stort antal signeringsflöden som följer branschspecifika regler. Till exempel flöden för att underteckna årliga rapporter, företagsregistreringsdokument, kontrakt och avtal bland annat. Vi arbetar också tillsammans med våra kunder för att skapa anpassade signeringsflöden som svarar på deras specifika affärsbehov.

Läs mer om digitala signaturer

Vad är en digital signatur?

En digital signatur är en typ av elektronisk signatur som kan autentisera undertecknarens identitet...

Läs mer
Signera dokument med BankID

Under de senaste åren har fler svenska företag börjat använda digitala signaturer för att...

Läs mer
Digital signering av revisionsberättelser i Sverige

I Sverige kan revisorer signera revisionsberättelser digitalt. Digitala signaturer kan göra signeringsprocessen kortare och...

Läs mer
Back to top

Penneo Sign

Get documents signed faster. Collect the information you need and manage your document workflows in an easy and compliant manner.

Penneo KYC

Automate client onboarding and AML compliance. Perform risk assessments and collect client documentation in a safe and efficient way.