Digitalisera affärsprocesser og öka effektiviteten

Med Penneo är signeringen 100% digital. Kortfattat förklarat, kan du få dina dokument signerade utan att använda papper. Det är bättre för miljön, snabbare och enklare och inte minst mycket säkrare och compliant.

Features

Upptäck alla funktioner

Automatisering
Automatisera återkommande processer och spara både tid och kostnader under tiden. Du kan anpassa Penneo så att det passar till era specifika behov.
E-signering

Med en digital signatur kommer du spara in betydligt med den tid det tar att få ett dokument signerat. Dina klienter får även en bättre upplevelse.

Integrationer

Utnyttja möjligheterna med våra integrationer för att reducera den spenderade tiden på manuell inmatning av data och överföringar för att öka din produktivitet.

Anpassning
Att leverera en personlig upplevelse är viktigt. Anpassa e-postkommunikation och lägg till dina varumärkeselement på Penneo-plattformen så att den blir din egen.
Formulär
Ändra hur du samlar in och distribuerar kundinformation. Använd våra formulär för att förenkla och automatisera manuellt arbete relaterat till datainsamling.
Samarbete
Hantera deadlines och förbättra samarbetet. Skapa team, tilldela roller, underlätta uppgiftsdelegering och effektivisera kommunikationen.
Compliance
Genom att använda Penneos lösning som överensstämmer med regulationer såsom GDPR, eIDAS och AML kan du visa på din egen efterlevnad av dessa regulationer.
Säkerhet

Skydda dina data och dokument. När du använder Penneo kan du vara säker på att du automatiskt hanterar all data på ett säkert compliant sätt.

Rapportering

Rapportering och lagring av dokumentation om signeringsprocesser är lika viktiga som själva signeringarna.

Varför +2000 företag använder Penneo

Capterra logo
G2 logo

Hitta ett paket som passar era behov