Samarbete

Arbetsflöden ska inte bara sitta utan hantering eftersom en kollega åker på semester. Dokument behöver ofta delas med kollegor eller personer utanför din organisation.

Få effektivitet och påskynda godkännande processer genom att bjuda in aktuella kollegor att gå med i affärsdokument och arbetsflöden. Ge åtkomst så att medarbetare, avdelningar och divisioner kan dela filer och data med varandra. Detta garanterar också att projektet inte påverkas om en kollega åker på semester.

Workflow Collaboration

Förbättra effektiviteten i gemensamma uppgifter genom att ta bort kommunikationshinder mellan avdelningar. Dela dokument, uppgifter eller samma arbetsflöden och uppnå synergisk effektivitet.

Dokumentdelning

Dela dokument med de som är  inblandade och ge dem tillgång ifrån var som helst i världen. Interna och externa aktörer kan visa och vidarebefordra filer eller mappar, beroende på tillåtelsen som givits.

Team

Arrangera och skapa ett team över avdelningar genom att dela dokument och processer kopplade till specifika projekt. Lägg till eller ta bort medarbetare i arbetsflödet när som helst och undvik förseningar.

Explore more features

Testimonial

Get started with Penneo today

Try now and get your first 5 signatures for FREE!

Find the package that fits your needs