Compliance

Avancerade typer av signaturer som kryptografisk signatur ger en säker försäkring med viktig information såsom signaturens identitet.

Compliance

Att dela data mellan företag som arbetar med hög standard visar pålitlighet och ansvar för ditt företag. Penneo erbjuder kompatibla sätt att automatisera, hantera och digitala certifieringar till dina signaturer i realtid vid undertecknandet.

Säker Identifiering

Med Penneo kan du säkert skicka ut dokument, även med privat information i dokumenten. När du skapar en ärende fil kan du sätta valideringen på det enskilda ärendet så att det är rätt person som undertecknar dokumentet. Penneos höga säkerhetsnivå säkerställer att ingen annan kan komma åt ett signerat dokument.

Säker identitetsverifiering
Säker radering av data

Radering av Data

Radering av data kräver att data endast samlas in för specifika, uttryckliga och legitima syften och Penneo är skyldig att radera data om detta inte längre är fallet.

Detta kräver strikt policy och rutiner för datalagring för att spåra dessa uppgifter. I juridiska fall kan domare kräva att organisationer vidtar åtgärder för att säkerställa bevarande av all information som är relaterad till ärendet.

Skydd och Bevis

Säkerhetsskydd (Sealed Protection)

Om någon försöker ändra någon del av dokumentet (till och med så enkelt som att ta bort en bokstav eller ett mellanrum), finns det bevis på att detta har hänt. Med Penneo dokument kan det läggas till ett varifieringsspår tillsammans med kryptografiska signatur bevis från det ögonblick som dokumentet skapades.

Giltighets Säkring

Ett typiskt tillvägagångssätt för att upprätthålla giltigheten av digitala signaturer eftersom bevis för icke-avvisande förlitar sig på att det finns en online tillförlitlig tidsstämpling myndighet. Varje ny genererad digital signatur kommer att stämplas av en tidsstämpling myndighet så att säkerställa tiden för signatur generering kan identifieras.
Verifieringskedja
Kvalificerad elektronisk tidsstämpling

Skydd och Bevis

Utforska fler funktioner

Testimonial

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Capterra logo
G2 logo

Hitta ett paket som passar era behov