Säkerhet

Från autentisering till kryptering följer allt som levereras de högsta säkerhetsstandarderna.

När man använder Penneo för dokument eller signering processer ingår en hög säkerhetsnivå. Penneo har implementerat sträng policy för att uppfylla säkerhetskraven för några av de strängaste certifieringarna i världen. Från autentisering till kryptering skyddar Penneo inte bara dina avtal utan också den kritiska affärs och personliga informationen

Identitetshantering

Med identitetshantering kan du hantera åtkomst till tjänster och resurser på ett säkert sätt. Med Penneo kan du skapa och hantera användare och grupper och använda behörigheter för att tillåta och neka deras tillgång till resurser.

Certifieringar

Penneo uppfyller kraven i internationell lagstiftning som GDPR, vi har ett strikt fokus på IT-säkerhet och följer ISAE-3000 som utfärdats av KPMG.

End to end Kryptering

Alla dataöverföringar kan vara krypterade från slutet till slut: aktivera eller inte, för att aktivera det måste du veta signaturens identitet och du behöver ett eID signering alternativ och inloggnings alternativ.

För att läsa mer om säkerhet, besök vårt Trust Center

Explore more features

Testimonial

Get started with Penneo today

Try now and get your first 5 signatures for FREE!

Find the package that fits your needs