Anpassade Formulär

Att fylla i information och underteckna formulär kan vara komplicerat. Att göra formulär bearbetade digitalt underlättar signatur flöden och efterbehandling av data.

Anpassade formulär

Att samla in information och skriva under formulär kan vara en lång process. Att hantera data kräver tid och manuellt arbete. Med Penneo är det möjligt att göra alla dessa processer mycket smidigare eller till och med automatisera dem.

Samla in Data

Samla in nödvändiga data för olika ändamål, t.ex. penningtvätt, KYC eller annan information. Distribuera automatiskt hämtade data till arbetsflödet och fortsätt säkert med signering processerna.

Samla in data med Penneo formulär
Fylla i formulär automatiskt med Penneo

Förut fylla formulär

Spara deltagarnas tid och ansträngning genom att förut fylla formulär med information du redan känner till dem, till exempel namn, avdelning eller plats. Minska förberedelsetiden och dra information från dokument för att fylla valda fält. Systemet låter dig granska vad som automatiskt har satts in och du kan sedan flytta information om det landat på fel plats.

Exempel

Exempel på olika datainsamlingar (KYC etc.)

Utforska fler funktioner

Kom igång med Penneo idag

Prova nu och vi bjuder på dina första signaturer!

Capterra logo
Trustpilot logo
G2 logo

Hitta ett paket som passar era behov