Anpassade formulär

Att fylla i information och underteckna formulär kan vara komplicerat. Att göra formulär bearbetade digitalt underlättar signatur flöden och efterbehandling av data.

Att samla in information och skriva under formulär kan vara en lång process. Att hantera data kräver tid och manuellt arbete. Med Penneo är det möjligt att göra alla dessa processer mycket smidigare eller till och med automatisera dem.

Samla in data

Samla in nödvändiga data för olika ändamål, t.ex. penningtvätt, KYC eller annan information. Distribuera automatiskt hämtade data till arbetsflödet och fortsätt säkert med signering processerna.

Förut Fylla formulär

Spara deltagarnas tid och ansträngning genom att förut fylla formulär med information du redan känner till dem, till exempel namn, avdelning eller plats. Minska förberedelsetiden och dra information från dokument för att fylla valda fält. Systemet låter dig granska vad som automatiskt har satts in och du kan sedan flytta information om det landat på fel plats.

Exempel

Exempel på olika datainsamlingar (KYC etc.)

Explore more features

Testimonial

Get started with Penneo today

Try now and get your first 5 signatures for FREE!

Find the package that fits your needs