Signering

Att underteckna dokument digitalt är en viktig del av alla affärer med uppdaterade förfaranden. Det är därför det ska vara enkelt och funktionellt att göra det.

Att underteckna dokument digitalt kan ge ytterligare försäkringar: till exempel säker validering av identiteten för alla signaturer, enkel multitasking för att underteckna flera dokument i en transaktion och säkerställa att dokument innehållet är fast och inte kan ändras när det har skickats ut. När transaktionen är klar kan dokumenten lagras i det personliga arkivet och alltid hämtas snabbt.

Identitets godkännande

Penneos skyddssystem är skapat för att utnyttja de nationella identitets systemen och genom att registrera ett personnummer före signering kan ingen annan skriva under. Därmed säkerställs att den identitet som ges är korrekt och inte kan förfalskas.

Multi Signering

Använd ditt e-ID en gång i stället för en penna många gånger. Multi Signering ger friheten att kombinera flera dokument i en transaktion, samtidigt säkerställer Penneo att alla tekniska och juridiska underlag redan är inbyggda i processen.

Personligt arkiv

 

Varje undertecknare har ett individuellt arkiv som endast är tillgängligt för dem, såvida de inte väljer att dela det med andra. Gamla eller nya signerade dokument är lätta att hitta och lagras säkert här.

Skydd och expertis

Modifikations Skydd

Det är inte möjligt att ändra ett dokument när det har skickats ut. Penneo ser till att varje dokument har ett inbäddat certifikat som skyddar det från obehöriga förändringar, så att det som skickas är det som blir signerat.

Notarius expertis

Penneo använder en digital notary-försegling där ett unikt vattenstämpel-ID skrivs ut på alla dokument och en “kontroll katalog” skapas varje gång för att kontrollera och validera alla dokument som skickas elektroniskt.

Skydd och expertis

Explore more features

Testimonial

Get started with Penneo today

Try now and get your first 5 signatures for FREE!

Find the package that fits your needs