Partner Integration

Penneo måste vara enkelt att använda. Penneo kan användas direkt med flera av de programvaror du redan använder. Men du kan även integrera Penneo i ditt egna system eller portal via vår API.

Partner integrations

Upptäck några av de systems där Penneo redan är integrerat

HR Manager by Talentech

Med HR Manager by Talentechs integration med Penneo kan du skicka ut dina standardkontrakt för digital signering med bara ett par klick. Du kan antingen ladda upp ditt dokument eller framkalla dokumentet direkt från kandidatens profil och låta Penneo sköta resten, även ifall det först behöver gå igenom rekryteringschefen.

Läs mer

HR Manager by Talentech
Wolters Kluwer integration

Wolters Kluwer

Skräddarsydd för revisorer. ClientView ger dig och dina kollegor en tydlig överblick av klienter, dokument, statuslistor och vem som är ansvarig för vilka ärenden. Med Penneo i ClientView kan du skicka dokument för digital signering direkt från case-mappen. Du hanterar alltså hela processen på ett och samma ställe.

Läs mer

TimePlan

TimePlan är en ledande arbetskraft för personalstyrning för planering av anställda, tidsregistrering och HR-administration. Tack vare integrationen med Penneo kan du skriva under anställningskontrakt och andra viktiga dokument direkt i TimePlan och lagra alla dokument och data på ett säkert och enkelt sätt.

Läs mer

TimePlan integration
WorkPoint integration

WorkPoint

WorkPoint stöder nu användningen av digital signatur, vilket gör det enklare och snabbare för kunder, partners och klienter att lämna in signerade och godkända kontrakt eller dokument. Genom att integrera Penneos verktyg för digital signatur kan du börja signera dokument direkt från WorkPoint Express

Läs mer

Du kan också bygga din egen integration tack vare Penneos alla/många API möjligheter!

Varför +1500 företag använder Penneo