Integrationen av en proffesionell underskriftsprocess

Om intergrationen med WorkPoint

Most organisations have experienced complicated and lengthy procedures when gathering signatures from all involved parties. At the end of negotiations, the handling of signatures can often be an important and determining factor that may even affect the outcome and potentially be the difference-maker between a won or lost sale.

The worst-case scenario is that potential customers, clients or partners decide to put their investments in products or services elsewhere, simply because of a slow and unprofessional process regarding signatures.

De flesta organisationer har upplevt komplicerade och långa förfaranden när de samlade underskrifter från alla inblandade parter. I slutet av förhandlingarna kan hanteringen av signaturer ofta vara en viktig och avgörande faktor som till och med kan påverka resultatet och potentiellt vara skillnadsgivaren mellan en vunnen eller förlorad försäljning.

Penneo tillåter användare att lägga till sina signaturer i online-dokument eller kontrakt. Genom att integrera Penneo i WorkPoint Express kommer användarna att få en mer fullständig upplevelse när de arbetar med uppgiften att underteckna dokument eller kontrakt.

 

Ett optimerat flöde för WorkPoints lösningar

Den digitala signaturintegrationen ger våra användare en mycket snabbare, enklare och säkrare metod för att skicka signaturer. Genom att ersätta det gamla pappersskrivna signaturformatet med ett optimerat och digitalt flöde kan du börja spara resurser på både tid och pengar.

Den här funktionen kan integreras för att stödja WorkPoints lösningar. Oavsett om du använder WorkPoint för projekt - eller ärendehantering i hela organisationen, eller om du använder WorkPoint för att strikt hantera uppgifter i din juridiska- eller HR-avdelning, kan funktionen hjälpa dig att standardisera och automatisera komplicerade arbetsflöden.

Detta hjälper dig också att skapa en översikt över det enskilda kontraktet - eller dokumentstatus. Med Penneo i WorkPoint kan du alltid se vilka dokument eller kontrakt som väntar på att undertecknas eller som har undertecknats. I kombination med den unika WorkPoint-arkitekturen kan organisationer enkelt skapa och upprätthålla ett välorganiserat flöde för att samla in signaturer.

 

Hur man använder digitala signaturer i WorkPoint

För att säkerställa att WorkPoint-användare kan börja använda den här funktionen som en del av deras plattform har vi skapat en snabb how to -guide för Penneos digitala signaturverktyg i WorkPoint.

Videon presenterar hur du helt enkelt kan skicka dokument eller kontrakt för signering genom att högerklicka på filen i WorkPoint Express. Detta gör att du kan skicka ditt dokument till ett Penneo-skrivbordsprogram där du kan tilldela flera dokument och undertecknare till den enskilda ärendefilen.

Videon visar också hur WorkPoint automatiskt uppdaterar dokumentets status och lagrar dokumentet efter att ha undertecknats och godkänts i Penneo.

Se videon för WorkPoint-integration med Penneo digital signatur:
https://www.youtube.com/watch?v=3VifMa4_lyQ

Se systemkraven och hur man ställer in Penneo-integrationen i WorkPoint:
https://support.workpoint.dk/hc/en-us/articles/360000591947-Digital-signature-integration