Penneo

Penneo KYC

Penneo KYC hjälper svenska företag att fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen på ett mer effektivt sätt.

Systemet automatiserar hela KYC-processen — från kundkännedom och riskbedömning till fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser och screening av kunder och verkliga huvudmän mot PEP- och sanktionslistor.

BOKA EN DEMO

Hur kan Penneo KYC hjälpa företag som omfattas av penningtvättslagen?

Penneo KYC hjälper företag som omfattas av penningtvättslagen att spara tid, minska kostnader och förbättra kundupplevelsen genom att automatisera tidskrävande och ineffektiva KYC-processer.

Kundkännedom och riskbedömning
Med Penneo KYC kan du enkelt samla in information om kunder och verkliga ägare, kontrollera deras identitet och bedöma deras riskprofil.
Löpande uppföljning av affärsförbindelsen
Penneo KYC kontrollerar regelbundet dina kunder mot PEP- och sanktionslistor samt företagsregister och meddelar dig om eventuella ändringar.
Risk assessment
Lagring av KYC-data och aktivitetslogg
Penneo KYC lagrar all KYC-data, inklusive identitetshandlingar och riskbedömningar, på ett ställe. Dessutom registreras alla steg som tas under KYC-processerna i en aktivitetslogg.

Riskbedömning och dokumentation

Guided risk assessment
Guidad riskbedömning
Steg-för-steg-riskbedömning med automatisk kontroll mot PEP- och sanktionslistor.
Activity log
Aktivitetslogg
Få alla dina handlingar dokumenterade automatiskt och håll koll på dina plikter enligt penningtvättslagen.
Archive
Arkiv
Säker registrering av aktiva och slutförda kundrelationer i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Kundkännedom (CDD) görs enkelt

ERP systems integration
ERP-systemintegration
Importera klientdata med bara några få klick och säkerställ en smidig process.
Business registers lookup
Sökning av företagsregister
Hämta företagsinformation och identifiera de verkliga huvudmän automatiskt.
Data monitoring
Kontinuerlig dataövervakning
Bli informerad om ändringar i data och begär ny information för att hålla dina kundrelationer uppdaterade.

Professionell och säker kundupplevelse

Data collection
Effektiv datainsamling
Dina kunder kan skicka information från vilken enhet som helst inom några minuter. Snabbt och bekvämt.
Security
Säker datalagring
Dina kunders uppgifter hanteras med högsta säkerhetsnivå. Personuppgifter skyddas via kryptering.
Customer experience
Modern kundupplevelse
Bygg förtroende från början - ge dina kunder ett säkert sätt att förse dig med personlig känslig information.

Efterlevnad av penningtvättslagen på några minuter

Create client
Skaffa information om kunden och identifiera verkliga huvudmän
Risk assessment
Utför riskbedömning
Upload the documents
Samla in och ladda upp dokument
Approve information
Godkänn information
Data monitoring
Övervaka data kontinuerligt

Kundkännedom på ett säkert och effektivt sätt

Kontrollera kundens identitet genom BankID
Free time to focus on the work that matters
Låt dina kunder bekräfta sin identitet med hjälp av BankID - det är snabbt, säkert och fungerar på samma sätt som när de till exempel loggar in på sin nätbank.
Penneo KYC följer dataskyddsförordningen (GDPR)
Take the compliance hassle out of the way
Du kan lita på vår kryptering, dokumentgranskningsspår samt policyer för datalagring och bortskaffande.
Efterlevnad av penningtvättslagen
Improve your business interactions
Vi hjälper dig att följa reglerna i penningtvättslagen.

Kom igång med Penneo idag

Get started with Penneo

Vanliga frågor

Här är några exempel på fysiska och juridiska personer som omfattas av penningtvättslagen:
  • Auktoriserade eller godkända revisorer och registrerade revisionsbolag
  • Fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag
  • Advokater och advokatbolag
  • Skatterådgivare
  • Banker och finansiella institutioner
  • Företag som driver livförsäkringsrörelse
Alla företag som omfattas av penningtvättslagen måste genomföra en KYC-process för att förhindra och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

KYC-processen består av:

  • Kundkännedom (identifiering och kontroll av kunden, inhämtning av information om affärsförbindelsens syfte och art, uppföljning av affärsförbindelsen)
  • Riskbedömning
  • Lagring av handlingar och uppgifter i fem år efter det att en affärsförbindelse har upphört.

 

Ja, Penneo KYC är designad för att hjälpa företag med att automatisera kundkännedom, riskbedömning, övervakning av affärsförbindelsen och screening av kunder och dens verkliga huvudmän mod PEP- och sanktionslister.

Med Penneo KYC kan företag fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen på ett säkert och effektivt sätt.

Läs mer om penningtvättslagen och kundkännedom

Vad är KYC (Know Your Customer)?

KYC står för Know Your Customer (känn din kund) och är den process som...

Read more
Penningtvättslagens krav på kundkännedom

Kundkännedomsåtgärder är viktiga för att säkerställa efterlevnad av penningtvättslagen. Dessutom skyddar kundkännedom företag från...

Read more
Hur säkerställs efterlevnad av penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en svensk lag som syftar till att förebygga och bekämpa penningtvätt och...

Read more
Back to top

Penneo Sign

Get documents signed faster. Collect the information you need and manage your document workflows in an easy and compliant manner.

Penneo KYC

Automate client onboarding and AML compliance. Perform risk assessments and collect client documentation in a safe and efficient way.