Penneo

KYC & AML Compliance

Minska tiden för att välkomna nya kunder och se till att regelverket efterlevs. Kontakta en kund, utför automatiska kontroller och begär ytterligare information på några minuter. Det är enkelt, säkert och bekvämt för alla inblandade.

KYC & AML Compliance

Automatisera efterlevnad av penningtvättslagen

En lösning för att följa penningtvättslagen – digital, effektiv, säker. Vi guidar dig och dina kunder genom hela processen för att samla in och skicka den information som krävs.
Riskbedömning
Automatisera din process helt – från att identifiera verkliga huvudmän och söka efter PEP till att samla in ytterligare information.
Journalföring
Hämta enkelt data för aktuella och tidigare interaktioner och bevisa att du har gjort allt som lagen kräver.
Risk assessment
Dataövervakning
Oroa dig inte för gammal information. Data synkroniseras med olika databaser så att du får ett meddelande varje gång det sker en förändring.

KYC och riskbedömning i en lösning

Guided risk assessment
Guidad riskbedömning
Steg-för-steg-riskbedömning med automatisk kontroll av PEP och EU-sanktioner.
Activity log
Aktivitetslogg
Få alla dina handlingar dokumenterade automatiskt och håll koll på dina onboarding plikter.
Archive
Arkiv
Säker registrering av aktiva och slutförda kundrelationer i enlighet med GDPR.

Kundkännedom (CDD) görs enkelt

ERP systems integration
ERP-systemintegration
Importera klientdata med bara några få klick och säkerställ en smidig process.
Business registers lookup
Sökning av företagsregister
Hämta företagsinformation och identifiera de verkliga huvudmän automatiskt.
Data monitoring
Kontinuerlig dataövervakning
Bli informerad om ändringar i data och begär ny information för att hålla dina kundrelationer uppdaterade.

Professionell och säker kundupplevelse

Data collection
Effektiv datainsamling
Dina kunder kan skicka information från vilken enhet som helst inom några minuter. Snabbt och bekvämt.
Security
Säker datalagring
Dina kunders uppgifter hanteras med högsta säkerhetsnivå. Personuppgifter skyddas via kryptering.
Customer experience
Modern kundupplevelse
Bygg förtroende från början - ge dina kunder ett säkert sätt att förse dig med personlig känslig information.

Efterlevnad av penningtvättslagen på några minuter

Create client
Identifiera verkliga huvudmän
Risk assessment
Utför riskbedömning
Upload the documents
Samla in och ladda upp dokument
Approve information
Godkänn information
Data monitoring
Övervaka data kontinuerligt

Enkel och säker onboarding av kunder

Identifiering med nationell eID
Free time to focus on the work that matters
Låt dina kunder bekräfta sin identitet med hjälp av ett nationellt eID - det är snabbt, säkert och fungerar på samma sätt som när de till exempel loggar in på sin nätbank.
Datasäkerhet och GDPR-efterlevnad
Take the compliance hassle out of the way
Du kan lita på vår kryptering, dokumentgranskningsspår samt policyer för datalagring och bortskaffande.
Efterlevnad av penningtvättslagen
Improve your business interactions
Vi hjälper dig att följa reglerna i det senaste AML-direktivet.

Kom igång med Penneo idag

Capterra
G2CROWD
Get started with Penneo

Vanliga frågor

KYC är obligatoriskt för enheter som penningtvättlagen gäller för, dvs.

  • revisorer och skatterådgivare
  • kredit- och finansinstitut
  • fastighetsmäklare
  • notarier och andra oberoende jurister
  • förtroende eller företagstjänsteleverantörer
  • speltjänstleverantörer
  • andra personer som handlar med varor värderade över €10.000

 

Även om ditt företag inte är skyldigt att följa penningtvättlagen blir KYC snabbt normen för alla branscher eftersom det alltid är en bra idé att se till att du gör affärer med betrodda enheter.

När du startar en ny affärsrelation måste du samla in:

  • information om kundens identitet och verkliga huvudmän (namn, adress, etc.)
  • information om syftet och avsikten med affärsförhållandet (inkomstkälla, transaktionsfrekvens etc.)
  • ytterligare information som behövs för att bedöma kundens risknivå (typ av verksamhet, geografisk plats etc.)

 

Du kan läsa mer om datainsamlingen och kundkännedom (CDD) här.

Ja! Penneo är byggd med säkerhet och efterlevnad i åtanke för att ge dig ett enkelt sätt att uppfylla alla AML-krav. Hundratals säkerhetsmedvetna kunder använder det redan dagligen för att välkomna nya kunder digitalt och dokumentera deras efterlevnad.

Här hittar du en fullständig översikt över alla fyra krav som krävs för att följa penningtvättlagen.

Läs mer om penningtvättslagen och kundkännedom

Know Your Customer (KYC): Digital Identity Verification

Verifying the identity of your customers is not just a smart move – it’s...

Read more
Customer Due Diligence: Requirements, Procedures & How to Comply

Customer Due Diligence (CDD) is a critical business activity that most firms should perform....

Read more
The Four AML requirements & How to Meet Them

  Ensuring compliance with laws and regulations requires a great deal of effort for...

Read more
Back to top

Penneo Sign

Get documents signed faster. Collect the information you need and manage your document workflows in an easy and compliant manner.

Penneo KYC

Automate client onboarding and AML compliance. Perform risk assessments and collect client documentation in a safe and efficient way.