KYC och AML compliance

Minska tiden för att välkomna nya kunder och se till att regelverket efterlevs. Kontakta en kund, utför automatiska kontroller och begär ytterligare information på några minuter. Det är enkelt, säkert och bekvämt för alla inblandade.

KYC & AML compliance

Automatisera efterlevnad av penningtvättslagen

En lösning för att följa penningtvättslagen - digital, effektiv, säker.
Vi guidar dig och dina kunder genom hela processen för att samla in och skicka den information som krävs.

Riskbedömning

Automatisera din process helt - från att identifiera verkliga huvudmän och söka efter PEP till att samla in ytterligare information.

Journalföring

Hämta enkelt data för aktuella och tidigare interaktioner och bevisa att du har gjort allt som lagen kräver.

Kontinuerlig dataövervakning

Oroa dig inte för gammal information. Data synkroniseras med olika databaser så att du får ett meddelande varje gång det sker en förändring.

KYC och riskbedömning i en lösning

 

Guidad riskbedömning

Steg-för-steg-riskbedömning med automatisk kontroll av PEP och EU-sanktioner.

Aktivitetslogg

Få alla dina handlingar dokumenterade automatiskt och håll koll på dina onboarding plikter.

Arkiv

Säker registrering av aktiva och slutförda kundrelationer i enlighet med GDPR.

KYC & risk assessment
Customer due diligence

Kundkännedom (CDD) görs enkelt

 

ERP-systemintegration

Importera klientdata med bara några få klick och säkerställ en smidig process.

Sökning av företagsregister

Hämta företagsinformation och identifiera de verkliga huvudmän automatiskt.

Kontinuerlig dataövervakning

Bli informerad om ändringar i data och begär ny information för att hålla dina kundrelationer uppdaterade.

Professionell och säker kundupplevelse

 

Effektiv datainsamling

Dina kunder kan skicka information från vilken enhet som helst inom några minuter. Snabbt och bekvämt.

Säker datalagring

Dina kunders uppgifter hanteras med högsta säkerhetsnivå. All information är end-to-end-krypterad.

Modern kundupplevelse

Bygg förtroende från början - ge dina kunder ett säkert sätt att förse dig med personlig känslig information.

Customer experience

Efterlevnad av penningtvättslagen på några minuter

KYC/AML compliance

Enkel, säker och kompatibel identifiering och utvärdering av kunder

Sign with eID

Identifiering med nationell eID

Låt dina kunder bekräfta sin identitet med hjälp av ett nationellt eID - det är snabbt, säkert och fungerar på samma sätt som när de till exempel loggar in på sin nätbank.

GDPR compliance

Datasäkerhet och GDPR-efterlevnad

Du kan lita på vår end-to-end-kryptering, dokumentgranskningsspår samt policyer för datalagring och bortskaffande.

AML compliance

AML-efterlevnad

Vi hjälper dig att följa reglerna i det senaste AML-direktivet.

FAQ

KYC är obligatoriskt för enheter som penningtvättlagen gäller för, dvs.

revisorer, revisorer och skatterådgivare

kredit- och finansinstitut

mäklare

notarier och andra oberoende jurister

förtroende eller företagstjänsteleverantörer

speltjänstleverantörer

andra personer som handlar med varor värderade över €10.000

Även om ditt företag inte är skyldigt att följa penningtvättlagen blir KYC snabbt normen för alla branscher eftersom det alltid är en bra idé att se till att du gör affärer med betrodda enheter.

När du startar en ny affärsrelation måste du samla in:

information om kundens identitet och verkliga huvudmän (namn, adress, etc.)

information om syftet och avsikten med affärsförhållandet (inkomstkälla, transaktionsfrekvens etc.)

ytterligare information som behövs för att bedöma kundens risknivå (typ av verksamhet, geografisk plats etc.)

Du kan läsa mer om datainsamlingen och kundkännedom (CDD) här.

Ja! Penneo är byggd med säkerhet och efterlevnad i åtanke för att ge dig ett enkelt sätt att uppfylla alla AML-krav. Hundratals säkerhetsmedvetna kunder använder det redan dagligen för att välkomna nya kunder digitalt och dokumentera deras efterlevnad.

Här hittar du en fullständig översikt över alla fyra krav som krävs för att följa penningtvättlagen.