Säker autentisering. Enkel signering.

Penneo stödjer flera eID-tjänsteleverantörer och vi jobbar ständigt med att utveckla nya integrationer till andra länder. Att signera dokument med ditt digitala ID via Penneo är enkelt - logga bara in så är du klar!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Penneo signing methods

Kan jag använda Penneo med mitt nationella eID?

Låt se!

Europe Created with Sketch. Europe Created with Sketch.

Vilka signeringsmetoder erbjuder Penneo?

Du kan välja mellan två alternativ: eID och Touch-signatur.

Om du väljer eID-autentisering öppnas ett fönster där du kan välja ditt specifika nationella digitala ID. För tillfället kan du välja mellan NemID i Danmark, BankID i Norge, BankID i Sverige,  itsme® i Belgien eller FTN i Finland.

Om du vill signera med touch kan du anting rita din signatur på en pekskärm eller med musen på datorn, ladda upp en bild av din signatur, eller skapa en textbaserad signatur, vilket betyder att du skriver in ditt namn i rätt fält.

Har de samma juridiska värde?

Inte exakt, eftersom de inte förser samma nivå av säkerhet. Båda alternativ möjliggör elektroniska signaturer, men alla elektroniska signaturer är inte lika giltiga och verkställbara, ur ett juridiskt perspektiv.

Verifiering av signatorns identitet
Tvåfaktorsverifiering
Innehållsintegritet
eIDAS compliant digitala signaturer

En Touch-signatur är mer säkert än en signering men penna, eftersom både signatorns IP adress och signaturens tid och datum är registrerat, vilket blir en integrerad del av det slutgiltiga digitala dokumentet. Som ett resultat säkerställs innehållsintegritet.

Däremot är det inte lika säkert som en signatur gjord med ett e-ID, det möter inte heller kraven för eIDAS förordningen - därav rekommenderar vi det används som ett sista alternativ.

Förutom att bevara innehållsintegriteten för det digitalt signerade dokumentet, säkerställer signaturen via eID signantens identitet.

En signatur gjord med ett e-ID följa särskilda EU-standarder (bl. a. baserat på så kallade kvalificerade certifikat), vilket innebär att de erbjuder ytterligare skyddskontroller. Vanligtvis måste en domstol erkänna dessa certifikat som samma rättsliga värde som en handskriven signatur.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Capterra logo
G2 logo

Varför +1500 företag använder Penneo