Effektivisera affärsprocessen och kom dina kunder närmre

Genom att använda Penneo's lösning som överensstämmer med regulationer såsom GDPR, eIDAS och AML kan du visa på din egen efterlevnad av dessa regulationer.

Du sparar tid och reducerar driftkostnader genom att digitalisera dokumenttransaktioner och automatisera arbetsflöden.

Med Penneo kan dina kunder läsa och signera alla dokument du skickar medan på språng, från alla ställen och från alla enheter de har tillgängliga.

 

Några frågor?