Digital signering och datainsamling

Signera dokument digitalt med bara några få klick. Använd automatiserade flöden för komplexa affärstransaktioner och säkerställ att regelverket efterlevs. Förenkla identitetsverifieringen och datainsamlingsprocessen.

Digital signing & data collection

Effektiva och säkra digitala signaturer

Med Penneo kan du signera PDF-filer digitalt. Det är bättre för miljön, snabbare, enklare och säkrare.
Minska det manuella arbetet, se till att lagkrav följs och erbjud en bättre upplevelse.

Digital signering

Få dokument signerade snabbare utan att e-posta personer fram och tillbaka eller försöka boka dem för ett fysiskt möte.

Arbetsflödesautomation

Samla digitala signaturer från olika intressenter i en specifik ordning och håll en fullständig översikt över hela processen.

Datainsamling

Samla in personlig information som bilder av ID-kort eller bankuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med lagstadgade krav.

Digitala signaturer

 

Signera digitalt när du är på språng

Låt dina kunder och affärspartners signera digitalt med BankID eller Touch från vilken plats som helst och vilken enhet som helst. Dessutom flera dokument på en gång.

Begränsa åtkomsten till känslig information

Se till att rätt person läser och signerar genom att begära identitetsverifiering.

Lagra och dela dokument på ett säkert sätt

Ordna och hantera dokument enkelt i ditt Penneo-konto. Dina kunder får också ett kostnadsfritt personligt arkiv.

Digital signatures
Automated signing flows

Automatiserade signeringsflöden

 

Enkla och avancerade signeringsflöden

Signera försäljningsavtal, anställningsavtal, årsrapporter och mer digitalt. Varje flöde innehåller specifika signeringsroller och samlar in nödvändiga signaturer i en kompatibel ordning.

Automatiska påminnelser

Håll dig uppdaterad om tidsfristerna med schemalagda påminnelser. Du bestämmer när och hur ofta dina kunder ska påminnas om att underteckna.

Framstegsöversikt

Håll koll på dina dokument - oavsett om de skickas, öppnas, undertecknas eller slutförs. Använd granskningsspåret för att bevisa din efterlevnad.

Identitetsverifiering och datainsamling

 

Identitetsverifiering

Verifiera dina kunders identitet med minsta möjliga ansträngning.Formuläret guidar dina kunder genom processen och låter dem ladda upp ID-bilder direkt från sina telefoner.

Formulär

Samla in information på ett säkert sätt med våra formulärmallar - bädda in dem på din webbplats, i ett e-postmeddelande eller där dina kunder är.

Identity verification

Säker identitetsautentisering och digital signering med BankID

Dina kunder kan snabbt och säkert bekräfta sin identitet och logga in digitalt med BankID - på samma sätt som de loggar in till sin nätbank, till exempel.
Penneo integreras för närvarande med nedanstående eID och listan växer ständigt.

Skicka dina dokument för digital signering på bara några minuter

Digital signing

Laglighet, säkerhet och efterlevnad

Legally binding digital signatures

Rättsligt bindande digitala signaturer

Penneo-signaturer är juridiskt bindande och uppfyller viktiga globala standarder som EU eIDAS-förordningen, US Esign Act och UETA Act.

GDPR compliance

Datasäkerhet och GDPR-efterlevnad

Du kan lita på vår end-to-end-kryptering, dokumentgranskningsspår samt policyer för datalagring och bortskaffande.

Document validator

Dokumentvaliderare

Du kan enkelt verifiera den tekniska och juridiska giltigheten av dina digitalt signerade dokument med EU Validator eller Penneo Validator.

Att bli pappersfri är bra för miljön och ditt företag också

Över 210 miljoner ton papper produceras årligen - huvudsakligen för omslag, utskrifter och anteckningar. En stor mängd av detta papper hamnar dock snabbt i papperskorgen och senare på soptippen, där 26 % av allt avfall är papper.

Som företag kan du göra mycket för att minska pappersavfallet och ditt koldioxidavtryck genom att välja pappersfria transaktioner! Att ta bort bläck och papper från dina signeringsprocesser är ett tydligt steg för att underlätta företagets hållbarhet och bli den favoritpartnern för miljömedvetna kunder.

Varje år undertecknas mer än tre miljoner dokument digitalt med Penneo, vilket sparar mer än 74 ton papper.

Sustainability

FAQ

När ett dokument undertecknas med ett elektroniskt ID via Penneo är den digitala signaturen lika juridiskt bindande som en traditionell signatur placerad på ett papper.

Varje dokument undertecknat med Penneo bäddar in kryptografiska element som bevisar dess giltighet. Vissa är synliga i dokumentet medan andra kan kontrolleras med en PDF-visningsprogram, vår Validator, eller EU Validator.

Se på dokumentet:

unik dokumentnyckel

delad signatursida med information om undertecknarna

Kontrollera med en PDF-läsare:

elektronisk försegling som bekräftar dokumentens giltighet

auditlogg, krypterade algoritmer för signaturerna, tidsstämplar och bevis för att undertecknaren har accepterat ett uttalande om deklaration och samtycke som intygar att dokumentet är intakt, opåverkat och originalt

Signeringsflöden är speciellt utformade sekvenser som säkerställer att rätt personer signerar rätt dokument i rätt ordning. Penneo stöder ett stort antal signeringsflöden som följer branschspecifika regler. Till exempel flöden för att underteckna årliga rapporter, företagsregistreringsdokument, kontrakt och avtal bland annat.

Vi arbetar också tillsammans med våra kunder för att skapa anpassade signeringsflöden som svarar på deras specifika affärsbehov.