I Sverige kan revisorer signera revisionsberättelser digitalt. Digitala signaturer kan göra signeringsprocessen kortare och effektivare för alla. Genom att digitalt signera revisionsberättelser kan revisorer spara tid, minska kostnader och förbättra kundupplevelsen.

Denna artikel belyser de typer av signaturer som kan användas för att underteckna revisionsberättelser enligt svensk lag.

 

Kan jag signera en revisionsberättelse digitalt i Sverige?

Svensk lag tillåter revisorer att underteckna revisionsberättelser med antingen en handskriven eller en avancerad elektronisk signatur. En revisor kan skapa avancerade elektroniska signaturer med sin BankID.

 

Vilka är fördelarna med att signera revisionsberättelser digitalt?

Digitala signaturer har flera fördelar som revisorer kan erhålla.

 • Förbättrad säkerhet: Digitala signaturer använder kryptografiska tekniker för att garantera undertecknarens identitet och integriteten hos de undertecknade dokumenten. Detta gör det praktiskt taget omöjligt att ändra de undertecknade revisionsberättelser eller förfalska signaturerna.
 • Ökad effektivitet: Digitala signaturer gör det möjligt för revisorer att underteckna revisionsberättelser snabbare och eliminera kostnaderna för pappersbaserade processer.
 • Bättre tillgänglighet: Digitalt signerade revisionsberättelser kan enkelt lagras, organiseras och nås elektroniskt. Detta gör dokumenthantering och arkivering mycket effektivare.
 • Revisionsspår: Digitala signaturlösningar registrerar datum, tid och andra relevanta detaljer för signeringsprocessen i ett revisionsspår, vilket hjälper till med ansvarighet och transparens.

Sammanfattningsvis kan digitala signaturer effektivisera signeringen av revisionsberättelser och öka säkerheten. Revisorer måste dock se till att den digitala signaturlösning de väljer överensstämmer med relevanta regler och standarder i deras jurisdiktion.

 

Hur kan Penneo Sign hjälpa svenska revisorer?

Penneo Sign är en digital signaturlösning som möjliggör skapandet av avancerade elektroniska signaturer via eID. Revisorer kan underteckna revisionsberättelser i Penneo Sign med BankID Sverige, MitID, BankID Norge, itsme®, Mobiilivarmenne eller finska BankID.

Nyckelfunktioner inkluderar:

 • Dirigering av dokument till flera undertecknare i en viss ordning (baserat på deras roller)
 • Automatiska påminnelser
 • Online dokumentarkiv
 • Custom branding
 • Datainsamling via krypterade PDF-formulär
 • Integrationer och API
 • Åtkomstkontroll via eID
 • Dashboard
 • Säker datalagring

Få en gratis provperiod på Penneo Sign idag och börja arbeta mer effektivt!

 

 

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

2024 AML and Industry Predictions for Auditors and Accountants

Vad man kan förvänta sig av 2024? AML och branschförutsägelser (för redovisningsbranschen)

AML-compliant risk assessments of customers

Hur du gör en korrekt AML-riskbedömning och riskklassificering av dina kunder

AML violations found in Swedish accounting companies

AML-överträdelser konstaterade av länsstyrelserna och Revisorsinspektionen vid kontroll av revisionsbyråernas efterlevnad under 2023