RegTech-lösningar har revolutionerat sättet för organisationer att utföra KYC-processer. Utvecklingen mot digital KYC innebär minskade kostnader, betydande tidsbesparingar och en bättre kundupplevelse.

I den här artikeln lyfter vi fram de viktigaste fördelarna med digital KYC. Vi berättar hur ditt företag kan utnyttja tekniken för att effektivisera KYC-processerna, uppfylla kraven i penningtvättslagen och skydda kunduppgifterna.

 

Vad är digital KYC?

Digital KYC är processen för att verifiera kundernas identitet samt bedöma deras risknivå med hjälp av digitala verktyg, t.ex. Penneo KYC.

Digitala KYC-lösningar gör det möjligt för organisationer att automatisera PEP-/sanktionskontroller, insamling av data och identifiering av verkliga huvudmän. Detta bidrar till en enklare och effektivare KYC-process.

 

Varför övergår fler verksamhetsutövare till digital KYC?

Banker, advokatbyråer, revisorer, fastighetsbolag och andra verksamhetsutövare övergår till digital KYC för att öka effektiviteten, säkerställa efterlevnaden av penningtvättslagen och ge kunderna en bekvämare upplevelse.

Ökad effektivitet genom automatisering och integrationer

Med ett digitalt KYC-verktyg behöver dina anställda inte ägna tid åt manuell datainmatning, PEP-/sanktionskontroller och identifiering av verkliga huvudmän. Samtliga av dessa processer utförs automatiskt av systemet.

Du kan dessutom utnyttja integrationsmöjligheterna för att importera uppgifter om kunderna direkt från ditt ERP-system. På så sätt sparar du mycket tid på manuell datainmatning och minimerar fel.

Förbättrad efterlevnad av penningtvättslagen genom granskningsloggar, datacentralisering och guidad riskbedömning

Digital KYC hjälper dig också att förbättra efterlevnaden av penningtvättslagen. Systemet ställer en rad förutbestämda frågor som hjälper dig att bedöma dina kunders risknivå. Det ger också vägledning om riskfaktorer i enlighet med penningtvättslagen.

Alla KYC-uppgifter, inklusive riskbedömningen och identitetshandlingarna, lagras säkert i KYC-systemet och kan lätt hämtas vid behov. Dessutom registreras alla steg som utförs under KYC-processen i en granskningslogg som du kan använda som bevis för efterlevnad av rättsliga krav.

Med digital KYC kan du säga farväl till besvärliga Excel-kalkylblad och vara helt redo att bevisa till myndigheterna att ditt företag uppfyller kraven i penningtvättslagen.

Dataskydd genom kryptering

Det finns fortfarande alltför många verksamhetsutövare som förlitar sig på osäkra kanaler, som e-post, för att samla in KYC-uppgifter och dokument från sina kunder. Detta är ett stort problem eftersom KYC-uppgifter är personuppgifter, och de organisationer som misslyckas med att skydda dem bryter mot GDPR.

Digitala KYC-lösningar använder kryptering för att säkerställa att all data och dokument samlas in och lagras på ett säkert sätt samt att endast rätt personer kan få tillgång till dem.

Genom att investera i ett digitalt KYC-verktyg kan verksamhetsutövare uppfylla sina skyldigheter i enlighet med GDPR och förhindra dataintrång.

Förbättrad kundupplevelse genom digitalisering

Det är viktigt att kunna leverera en överlägsen kundupplevelse, oavsett om du är ett B2B- eller B2C-företag. Idag förväntar sig kunder att deras interaktioner med ditt företag ska vara smidiga och bekväma.

Med digitala lösningar går KYC-processerna smidigare än någonsin. Kunden får en KYC-förfrågan och kan skicka in nödvändig information och dokument på bara några minuter. Det enda de behöver är en internetansluten enhet.

Genom att minska friktionen i hela KYC-processen kan de obligatoriska enheterna ge sina kunder en bättre upplevelse och på så sätt förbättra sin konkurrenskraft.

 

Vilka kan dra nytta av digital KYC?

Alla verksamhetsutövare kan dra nytta av digital KYC. KYC-programvaran kan hjälpa revisorer, skatterådgivare, fastighetsmäklare, advokater, banker och andra företag som är skyldiga att följa penningtvättslagen att spara tid, minska kostnaderna och stärka datasäkerheten.

 

Digital KYC-system för EU-baserade företag

Penneo KYC är ett av de ledande KYC-verktygen för EU-baserade företag. Över 600 verksamhetsutövare i Europa använder Penneo KYC för att automatisera kundkännedom och utföra riskbedömningar av kunder.

Ett av dessa företag är Complet Revision, en dansk revisionsbyrå. När myndigheterna besökte Complet Revision för en inspektion kunde företaget använda Penneo KYC för att bevisa sin efterlevnad av penningtvättslagen.

Penneo KYC hjälpte oss mycket med inspektionen. Vi kunde visa att vi samlade in rätt dokumentation från våra kunder och att vi lagrade det på ett säkert sätt. Tack vare granskningsloggen kunde vi också visa när vi samlade in informationen och dokumentera varje steg i processen. – Louise Jansen, Revisor på Complet Revision

Vill du ta reda på hur Penneo KYC kan hjälpa ditt företag?

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

9 expert tips for picking the perfect KYC solution

9 experttips för att välja den perfekta KYC-lösningen

2024 AML and Industry Predictions for Auditors and Accountants

Vad man kan förvänta sig av 2024? AML och branschförutsägelser (för redovisningsbranschen)

AML-compliant risk assessments of customers

Hur du gör en korrekt AML-riskbedömning och riskklassificering av dina kunder