In 2014 publiceerde de Europese Commissie de eIDAS-verordening, waardoor digitale handtekeningen legaal zijn in alle EU-landen.

In dit artikel wordt de impact van de eIDAS belicht en wordt ingegaan op de onlangs voorgestelde wijzigingen van de verordening.

Wat is eIDAS?
Wat zijn de kenmerken van de eIDAS-verordening?
Wat zijn de onlangs voorgestelde wijzigingen in de eIDAS-verordening?
Penneo en eIDAS

 

Wat is eIDAS?

eIDAS is een rechtshandeling die elektronische identificatie en vertrouwensdiensten in de Europese interne markt regelt. Vertrouwensdiensten omvatten elektronische handtekeningen, elektronische zegels, tijdstempels, elektronische aangetekende bezorgdiensten en certificaten voor website verificatie.

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat de lidstaten elkaars elektronen identificatie schema’s erkennen en verleent elektronische handtekeningen dezelfde juridische status als hun handgeschreven tegenhangers.

eIDAS is van toepassing op alle 27 lidstaten en heeft voorrang op het nationale recht. Vanwege de eer-relevantie hebben Noorwegen, Liechtenstein en Ijsland eIDAS ook in hun nationale wetgeving opgenomen.

Dankzij eIDAS kunnen bedrijven en burgers in de EU nu elektronische handtekeningen en eID’s gebruiken om zaken te doen en op een snellere en veiligere manier toegang te krijgen tot online diensten in de hele EU.

 

Wat zijn de kenmerken van de eIDAS-verordening?

Naast het veiliger maken van elektronische interacties, helpt eIDAS bedrijven processen te versnellen, kosten te besparen en de winst te verhogen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het een cruciale rol speelt bij het verbeteren van het concurrentievermogen van de EU wereldwijd.

1. Tijdsbesparing

Aangezien digitale signatures nu legaal zijn in alle EU-landen, hoeven bedrijven die grensoverschrijdende transacties uitvoeren de handgeschreven handtekeningen van hun klanten niet meer te verzamelen.

Daarom kunnen bedrijven tijdrovende taken elimineren die verband houden met ondertekening processen, zoals het afdrukken en verzenden van documenten of het organiseren van persoonlijke klant vergaderingen.

Bovendien kunnen klanten van bedrijven die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vallen, nu hun nationale eID’s gebruiken om hun identiteit te bewijzen. Daarom kunnen banken tijd besparen door de identiteit van de klant sneller te laten verifiëren bij het openen van een bankrekening.

2. Lagere kosten

Door de noodzaak van persoonlijke vergaderingen, het verzenden, afdrukken en scannen van documenten te elimineren, verlaagt eIDAS ook de kosten die aan deze processen zijn verbonden.

Dankzij de eIDAS-verordening kunnen bedrijven nu dezelfde veilige en hoogwaardige diensten leveren tegen hoge kosten.

3. Meer winst en een betere klantervaring

Eu-brede acceptatie van aangemelde nationale eID-regelingen maakt het gemakkelijker en veiliger om online diensten en -producten aan te bieden aan klanten uit andere EU-landen.

Dit helpt bedrijven hun klantenbestand en bijgevolg hun winst te vergroten. Om nog maar te zwijgen van het verbeteren van de klantervaring via handige en veilige elektronische interacties.

 

Wat zijn de onlangs voorgestelde wijzigingen in de eIDAS-verordening ?

Tot nu toe hebben 14 EU-landen eID-middelen aangemeld, wat betekent dat slechts 59% van de inwoners van de EU toegang heeft tot een vertrouwde en veilige eID. Bovendien is de grensoverschrijdende toegang tot openbare en particuliere onlinediensten beperkt als gevolg van wettelijke en technische uitdagingen.

Daarom heeft de Europese Commissie in juni 2021 een voorstel tot wijziging van de eIDAS-verordening gepubliceerd.

Het voorstel verplicht alle EU-landen om ten minste één eID-middel aan te melden en digitale portemonnee uit te geven op basis van gemeenschappelijke technische normen.

Alle inwoners van de EU kunnen de EU Digital Identity Wallet-app downloaden op hun smartphones, laptops of tablets en deze gebruiken om officiële documenten op te slaan en zich elektronisch te identificeren in elke EU-lidstaat.

Deze voorgestelde wijzigingen in eIDAS zullen het gemakkelijker en veiliger maken om toegang te krijgen tot openbare en particuliere online diensten in heel Europa.

Qua tijdlijn wil de Europese Commissie het overeengekomen technische kader in oktober 2022 publiceren. Daarna kunnen proefprojecten van start gaan.

 

Penneo en eIDAS

Digitale signaturen gemaakt met Penneo Sign voldoen aan de eIDAS-vereisten voor geavanceerde elektronische handtekeningen. Dit betekent dat ze de ondertekenaar met zekerheid kunnen identificeren en de integriteit van het ondertekende document kunnen waarborgen. Daarom kunnen ondertekenaars geldige digitale handtekeningen die via Penneo zijn gemaakt, niet weigeren.

Bovendien is Penneo een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten en staat op de vertrouwenslijsten van de EU.

Gekwalificeerde elektronische zegel certificaten koppelen het elektronische document aan de rechtspersoon die het heeft verzonden, terwijl ook de integriteit van de inhoud ervan wordt gewaarborgd.

Elektronische tijdstempels binden het document aan het tijdstip waarop het werd ondertekend. Zo kunnen ze bewijzen dat het ondertekende bestand op dat moment bestond.

De elektronische handtekeningen en zegels van Penneo zijn gebaseerd op de XAdES- en PAdES-standaarden. Dit zijn twee van de ETSI-standaarden waarop geavanceerde elektronische handtekeningen gebaseerd moeten zijn volgens Uitvoeringsbesluit 2015/1506 van de Europese Commissie. De handtekeningen zijn dus geldig en erkend in de hele EU. Met PAdES & XAdES -LTV (Long-Term Validation) kunt u de digitale handtekeningen op elk moment in de toekomst verifiëren. Daarom kan de geldigheid van met Penneo ondertekende documenten vele tientallen jaren na ondertekening worden gecontroleerd.

Om handtekeningen die met Penneo zijn gemaakt te verifiëren, kunt u de Penneo Validator, de EU DSS Validator of Adobe Reader gebruiken.

Penneo ondersteunt momenteel de creatie van digitale handtekeningen via de volgende nationale eID’s: MitID, BankID Norway, BankID Sweden, itsme®, BankID Finland en Mobiilivarmenne.

 

 

If you're looking to learn more, we have a few suggestions for you

Laurent from Penneo

De impact van toenemende regelgeving op Accountants en Belastingadviseurs

Laurent S.

De werkcultuur van tegenwoordig

Laurent S.

Bouw je digitaal ecosysteem: Penneo & Partners